All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

Achiziție publică de servicii din 21.10.2019, Instituție bugetară Vânzări – anunțuri de participare la licitație publică – Primăria Orașului Tăuții-Măgherăuș, Tăuții-Măgherăuș, județul Maramureș, anunță vânzarea unui teren intravilan, în suprafață de 436 mp Achiziție publică de servicii din 21.10.2019, Instituție bugetară Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere – Sectorul 4 al Mun. București, anunță […]

Rectificare din 22.10.2019, Monitorul Oficial Rectificarea privind cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 698/2019 Hotărâre 4/2019, Biroul Electoral Central – BEC Hotărârea nr. 4/2019 privind interpretarea prevederilor art. 34 alin. (1) teza a II-a coroborate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României Ordin 2338/2019, Ministerul Afacerilor Externe – MAE Ordinul […]

Ghid din 07.10.2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF Ghidul pentru aplicarea secțiunilor C punctul 6 și C punctul 7 din anexa 1 la MiFID II, din 07.10.2019 Normă 23/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF Norma nr. 23/2019 privind aplicarea Ghidului ESMA pentru aplicarea secțiunilor C punctul 6 și C punctul 7 din anexa […]

Ordin 2407/2019, Ministerul Culturii și Identității Naționale Ordinul nr. 2407/2019 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat în comuna Vânători-Neamț, județul Neamț, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Schit Nifon, și a patru componente în grupa valorică B Ordin 1337/2019, Ministerul Transporturilor – MT Ordinul nr. 1337/2019 privind aprobarea hărților strategice de zgomot pentru […]

Hotărâre 38/2019, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP Hotărârea nr. 38/2019 privind stabilirea listei sediilor secțiilor de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora Decizie 264/2019, Prim-ministru Decizia nr. 264/2019 privind numirea doamnei Cristina Florentina Stanca în funcția de vicepreședinte, cu rang de […]

Procedură din 11.09.2019, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – OAMGMAMR Procedura standard privind recunoașterea titlurilor de calificare de moașă obținute în alt stat membru UE, din 11.09.2019 Procedură din 11.09.2019, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – OAMGMAMR Procedura standard privind recunoașterea titlurilor de calificare de […]

Raport 23059/2019, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP Raportul nr. 23059/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Dreptății Sociale – extras – Raport 22937/2019, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP Raportul nr. 22937/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul pentru Argeș și Muscel – extras – Raport 22936/2019, Autoritatea […]

Achiziție publică de servicii din 17.10.2019, Instituție bugetară Anunțuri de atribuire a contractelor de vânzare – Primăria Moldova Nouă, Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de vânzare-cumpărare Achiziție publică de servicii din 17.10.2019, Instituție bugetară Vânzări – anunțuri de participare la licitație publică – Primăria Orașului Videle, Videle, județul Teleorman, […]

Ordin 914/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS Ordinul nr. 914/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune […]

Normă metodologică din 08.10.2019, Secretariatul General al Guvernului Normele metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice, din 08.10.2019 Ordin 1054/2019, Secretariatul General al Guvernului Ordinul nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare […]