All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

Achiziție publică de servicii din 10.09.2019, Instituție bugetară Vânzări – anunțuri de participare la licitație publică – Primăria Comunei Stroești, cu sediul în Stroești, județul Vâlcea, urmează să vândă o parcelă de teren în suprafață de 319 mp, situat în satul Pojogi-Cerna, punctul TPSUT Achiziție publică de servicii din 10.09.2019, Instituție bugetară Vânzări – anunțuri […]

Decizie 36/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ Decizia nr. 36/2019 privind examinarea sesizării formulată de Tribunalul Gorj – Secția contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 2.335/318/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept Ordin 1364/2019, Ministerul Sănătății – MS Ordinul nr. 1364/2019 privind modificarea și completarea anexei […]

Hotărâre 667/2019, Guvernul României Hotărârea nr. 667/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Spital Regional de Urgență Cluj” Procedură din 21.08.2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF Procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare, din 21.08.2019 Ordin 2288/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF Ordinul nr. […]

Achiziție publică de servicii din 09.09.2019, Instituție bugetară Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Sectorul 4 al Municipiului București, București, Grand Arena Mall, publică anuț pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” Achiziție publică de servicii din 09.09.2019, Instituție bugetară Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Consiliul […]

Ordin 1581/2019, Ministerul Fondurilor Europene – MFE Ordinul nr. 1581/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane […]

Hotărâre 659/2019, Guvernul României Hotărârea nr. 659/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Iași de către domnul Blanaru Constantin-Adrian Hotărâre 658/2019, Guvernul României Hotărârea nr. 658/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău […]

Rectificare din 10.09.2019, Monitorul Oficial Rectificarea privind Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.419/2015, din 10.09.2019 Ordin 183/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE Ordinul nr. 183/2019 privind modificarea și completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în […]

Achiziție publică de servicii din 06.09.2019, Instituție bugetară Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Copalnic Mănăștur, jud. Maramureș, anunță închirierea unui teren în suprafață de 2490 mp, situat în locul denumit „În Luncă” Achiziție publică de servicii din 06.09.2019, Instituție bugetară Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică […]

Decizie 221/2019, Prim-ministru Decizia nr. 221/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Claudiu-Sorin Roșu-Mareș din funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Decizie 220/2019, Prim-ministru Decizia nr. 220/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Gușatu din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare […]

Anexă din 28.08.2019, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat Anexa la Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.296/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, din 28.08.2019 Regulament 2/2019, Banca Națională […]