All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

Hotărâre 276/2019, Guvernul României Hotărârea nr. 276/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor Decizie 131/2019, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 131/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 154 alin. (4) și art. 163 alin. (3) […]

Ordin 134/2019, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC Ordinul nr. 134/2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane Ordin 393/2019, Ministerul […]

Ordin 3889/2019, Ministerul Educației Naționale – MEN Ordinul nr. 3889/2019 pentru aprobarea Normelor privind protecția informațiilor clasificate secret de stat și secret de serviciu în cadrul Ministerului Educației Naționale, în domeniul său de activitate, precum și de către instituțiile publice și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia Ordin 3881/2019, Ministerul Educației Naționale – […]

Hotărâre 274/2019, Guvernul României Hotărârea nr. 274/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Națională „Romarm” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei Hotărâre 273/2019, Guvernul României Hotărârea nr. 273/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia” – S.A., aflată sub […]

Decizie 67/2019, Biroul Electoral Central – BEC Decizia nr. 67/2019 privind acreditarea Centrului de Sociologie Urbană și Regională – CURS și a Grupului de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile pentru membrii din România În Parlamentul European din anul 2019 sursa: www.lege5.ro

Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară Anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială – Direcția de Asistență Socială Zalău, Zalău, județul Sălaj, publică Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la […]

Ordin 1624/2019, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI Ordinul nr. 1624/2019 privind aducerea la cunoștința publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Sâncel din județul Alba în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică Hotărâre 279/2019, Guvernul României Hotărârea nr. 279/2019 privind preluarea și darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui sector […]

Ordin 153/2019, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – ANPC Ordinul nr. 153/2019 privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice și juridice interesate Ordin 57/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE […]

Ordin 131/2019, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC Ordinul nr. 131/1401/2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie Ordin 1401/2019, Agenția Națională pentru Achiziții Publice […]

Ordin 373/2019, Ministerul Mediului Ordinul nr. 373/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicații care beneficiază de derogare de la restricția prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice […]