All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

Achiziție publică de servicii din 08.01.2019, Instituție bugetară Concesiuni – anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Vlădești, județul Vâlcea, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică Achiziție publică de servicii din 08.01.2019, Instituție bugetară Concesiuni – anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei […]

Hotărâre 99/2018, Camera Auditorilor din România – CAR Hotărârea nr. 99/2018 privind acordarea vizei anuale pentru desfășurarea activităților de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, începând cu anul 2019 Normă din 10.12.2018, Ministerul Transporturilor – MT Normele specifice pentru deservirea trenurilor de marfă de către […]

Decret 1311/2018, Președintele României Decretul nr. 1311/2018 pentru promulgarea Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice Lege 362/2018, Parlamentul României Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice sursa: www.lege5.ro

Ordin 218/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE Ordinul nr. 218/2018 privind modificarea anexelor nr. 3 și 4 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru […]

Achiziție publică de servicii din 07.01.2019, Instituție bugetară Concesiuni – anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – UAT Comuna Tomșani, Tomșani, județul Prahova, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică Achiziție publică de servicii din 07.01.2019, Instituție bugetară Concesiuni – anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – […]

Normă din 09.11.2018, Colegiul Psihologilor din România – COPSI Normele privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, din 09.11.2018 Hotărâre 7/2018, Colegiul Psihologilor din România – COPSI Hotărârea nr. 7/2018 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică Normă din 09.11.2018, Colegiul Psihologilor din România – COPSI […]

Ordin 3200/2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF Ordinul nr. 3200/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele” Ordin 1856/2018, Ministerul Transporturilor – MT Ordinul nr. 1856/2018 pentru modificarea și completarea […]

Ghid din 11.12.2018, Ministerul Mediului Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, din 11.12.2018 Ordin 1305/2018, Ministerul Mediului Ordinul nr. 1305/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție […]

Decizie 704/2018, Administrația Națională a Penitenciarelor – ANP Decizia nr. 704/2018 pentru modificarea și completarea Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor Ordin 2959/2018, Ministerul Culturii și Identității Naționale Ordinul nr. 2959/2018 pentru acreditarea Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău, județul […]

Decizie 605/2018, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 605/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10-10^4 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici Decret 47/2019, Președintele României Decretul nr. 47/2019 pentru desemnarea unui membru […]