All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

Ordin 352/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS Ordinul nr. 352/2020 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune […]

Ordin 482/2020, Ministerul Justiției – MJ Ordinul nr. 482/2020 privind stabilirea condițiilor de acordare în beneficiul polițiștilor de penitenciare a compensației lunare a chiriei, precum și a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata […]

Hotărâre 130/2020, Guvernul României Hotărârea nr. 130/2020 pentru modificarea anexei nr. 72 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița Decizie 527/2019, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 527/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 339 alin. (5) […]

Hotărâre 133/2020, Guvernul României Hotărârea nr. 133/2020 privind modificarea datelor tehnice și actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentând teren în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui sector de drum național, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public […]

Achiziție publică de servicii din 17.02.2020, Instituție bugetară Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere – Municipiul Ploiești, Ploiești, județul Prahova, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de închiriere Achiziție publică de servicii din 17.02.2020, Instituție bugetară Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere – Primăria Orașului Bragadiru, județul Ilfov, anunță ofertantul câștigător în […]

Decizie 678/2019, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 678/2019 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „al exemplarelor cu potențial agresiv” din cuprinsul dispozițiilor art. 6 alin. (4) fraza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi Hotărâre 122/2020, Guvernul României Hotărârea nr. 122/2020 […]

Lege 61/1991(r5), Parlamentul României Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice Ordin 145/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Ordinul nr. 145/2020 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată […]

Hotărâre 138/2020, Guvernul României Hotărârea nr. 138/2019 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020 Decizie 30/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ Decizia […]

Achiziție publică de servicii din 13.02.2020, Instituție bugetară Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Comuna Poroschia, Poroschia, județul Teleorman, urmează săînchirieze unimobil format din teren extravilan, pajiști permanente, în suprafață de 232,5050 ha, situat în extravilanul comunei Poroschia, aparținând domeniului privat de interes local al Comunei Poroschia Achiziție publică de servicii din […]

Rectificare din 17.02.2020, Monitorul Oficial Rectificarea privind art. I din Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 77/2020, din 17.02.2020 Rectificare din 17.02.2020, Monitorul Oficial Rectificarea privind cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 81/2020, din 17.02.2020 Ordin 454/2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF Ordinul nr. 454/2020 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției […]