All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

Achiziție publică de servicii din 19.09.2018, Instituție bugetară Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Primăria Orașului Ștefănești, Ștefănești, județul Botoșani, urmează să concesioneze un teren situat în intravilanul orașului Ștefănești, în suprafață de 750 mp, respectiv 60 locuri de parcare Achiziție publică de servicii din 19.09.2018, Instituție bugetară Concesiuni – anunțuri de participare […]

Decizie 54/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ Decizia nr. 54/2018 privind examinarea sesizăreii formulate de Curtea de Apel Cluj – Secția a III-a contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 1.362/117/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Hotărâre 440/2018, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP Hotărârea nr. 440/2018 […]

Decizie 39/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ Decizia nr. 39/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov – Secția I civilă, în Dosarul nr. 950/62/2017, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept Hotărâre 7/2018, Camera Consultanților Fiscali – CCF Hotărârea nr. 7/2018 privind susținerea […]

Hotărâre 737/2018, Guvernul României Hotărârea nr. 737/2018 pentru modificarea secțiunii B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 Hotărâre 736/2018, Guvernul României Hotărârea nr. 736/2018 privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în […]

Achiziție publică de servicii din 18.09.2018, Instituție bugetară Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Comuna Cordun, Cordun, județul Neamț, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 3.325 mp, amplasat în extravilanul satului Cordun Achiziție publică de servicii din 19.09.2018, Instituție bugetară Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – […]

Ordin 664/2018, Ministerul Tineretului și Sportului – MTS Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive Hotărâre 739/2018, Guvernul României Hotărârea nr. 739/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii” Hotărâre 715/2018, Guvernul […]

Ordonanță de urgență 80/2018, Guvernul României Ordonanța de urgență nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu […]

Inițiativă legislativă din 19.09.2018, Comitetul de Inițiativă Legislativă Inițiativa legislativă a cetățenilor potrivit Legii nr. 189/1999 privind Propunerea privind revizuirea Constituției prin introducerea unui preambul – expunere de motive, din 19.09.2018 Ordin 1376/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR Ordinul nr. 1376/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului […]

Ordin 167/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE Ordinul nr. 167/2018 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 Normă din 11.09.2018, Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar Normele privind […]

Achiziție publică de servicii din 17.09.2018, Instituție bugetară Concesiuni – anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Oraș Sovata, Sovata, județul Mureș, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică Achiziție publică de servicii din 17.09.2018, Instituție bugetară Concesiuni – anunțuri de participare la negociere directă – Primăria Comunei […]