All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

Ordin 6172/2022, Ministerul Educației Ordinul nr. 6172/2022 privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024, a modelelor proiectelor cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru avizarea de către Comitetul local de […]

Decizie 446/2022, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 446/2022 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 4, referitoare la introducerea art. 254^2 , din Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 Decret 1240/2022, Președintele României Decretul nr. 1240/2022 privind acreditarea unui ambasador Decret 1239/2022, Președintele României Decretul nr. 1239/2022 […]

Hotărâre 1343/2022, Guvernul României Hotărârea nr. 1343/2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații Hotărâre 1330/2022, Guvernul României Hotărârea nr. 1330/2022 pentru actualizarea valorii de inventar și a elementelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului […]

Hotărâre 1329/2022, Guvernul României Hotărârea nr. 1329/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea/Reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România” – Lot SRCF București – Stațiile CF Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Târgoviște Sud, Titu, Videle, lucrare de utilitate publică de interes național Hotărâre 154/2022, Senatul României Hotărârea nr. 154/2022 referitoare […]

Hotărâre 1328/2022, Guvernul României Hotărârea nr. 1328/2022 privind actualizarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aprobarea transmiterii, din domeniul public al statului român și administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași în domeniul public al municipiului Iași, a unui imobil […]

Codul privind Conduita Etică din 29.09.2007(r7), Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România – UNPIR Codul de etică profesională și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, din 29.09.2007 Statut din 29.09.2007(r7), Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România – UNPIR Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în […]

Decizie 15/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent sa judece recursul în interesul legii Decizia nr. 15/2022 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Galați ce formează obiectul Dosarului nr. 1.134/1/2022 Ordin 1109/2022, Agenția Națională a Funcționarilor Publici – ANFP Ordinul nr. 1109/2022 pentru […]