All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

Hotărâre 832/2018, Guvernul României Hotărârea nr. 832/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor Hotărâre 826/2018, Guvernul României Hotărârea nr. 826/2018 privind modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului […]

Ordin 3439/2018, Ministerul Finanțelor Publice – MFP Ordinul nr. 3439/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.286/2018 privind aprobarea modelului Convenției privind implementarea Programului „INVESTEȘTE ÎN TINE” și a modelului Convenției de garantare Procedură din 12.10.2018, Ministerul Finanțelor Publice – MFP Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru […]

Ordin 4918/2018, Ministerul Educației Naționale – MEN Ordinul nr. 4918/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „postliceal”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician optometrist” din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din municipiul Cluj-Napoca Ordin 4917/2018, Ministerul Educației Naționale – MEN Ordinul nr. 4917/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de […]

Decizie 62/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ Decizia nr. 62/2018 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Cluj – Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 11.132/211/2017 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Decizie 60/2018, Înalta Curte de […]

Decizie 58/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ Decizia nr. 58/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția a IV-a civilă, în Dosarul nr. 34.575/3/2014*, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept Ordin 5682/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – MDRAP Ordinul […]

Ordin 1407/2018, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS Ordinul nr. 1407/2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând […]

Achiziție publică de servicii din 26.10.2018, Instituție bugetară Concesiuni – anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – U.A.T. Comuna Tomșani, Tomșani, județul Prahova, anunță ofertantul câștigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică Achiziție publică de servicii din 26.10.2018, Instituție bugetară Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Consiliul Județean Tulcea, […]

Normă din 04.10.2018, Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar Normele privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, din 04.10.2018 Ordin 150/2018, Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar Ordinul nr. 150/2018 pentru aprobarea Normelor privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea […]

Ordin 1432/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR Ordinul nr. 1432/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Bucșani și al Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Oltul […]

Decizie 11/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ Decizia nr. 11/2018 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Suceava în Dosarul nr. 824/86/2018, prin care, în baza art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 475 din același cod, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri […]