All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

Ordin 3087/2023, Ministerul Culturii Ordinul nr. 3087/2023 privind declasarea parțială a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea Casa „cu geamuri bombate”, situat în str. Calomfirescu Radu nr. 15, sectorul 3, București, având cod LMI B-II-m-B-18286, respectiv declasarea corpului identificat cu numărul cadastral 224657-C3 – garaj Ordin 390/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale […]

Sentință civilă 80/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ Sentința nr. 80/2019 privind pronunțarea cauzei de contencios administrativ și fiscal privind pe reclamantele S.C. Auto Dimas – S.R.L., S.C. Luandi Tur – S.R.L., S.C. Ami Turing – S.R.L. și S.C. Steli Rodica – S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Transporturilor, având ca obiect […]

Ordin 3401/2023, Ministerul Culturii Ordinul nr. 3401/2023 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, asociată Planului național de redresare și reziliență al României, pilonul IV, componenta 11 – Turism și cultură, investiția 7, aprobată prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.515/2023 Decizie 388/2023, […]

Hotărâre 91/2023, Senatul României Hotărârea nr. 91/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru pentru asigurarea aprovizionării sigure și durabile cu materii prime critice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1.724 și (UE) 2019/1.020 – COM (2023) 160 final Hotărâre 90/2023, […]

Metodologie din 20.09.2023, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE Metodologia de regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite, din 20.09.2023 Ordin 86/2023, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE Ordinul nr. 86/2023 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. […]

Normă 29/2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF Norma nr. 29/2023 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private Sursa: Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 25.09.2023 – Lege5 Online

Sentință civilă din 28.07.2022, Curtea de Apel Târgu Mureș Sentința nr. 62/2022 privind pronunțarea asupra acțiunii formulate de reclamanta A – S.R.L., cu sediul (…) și cu sediul procesual ales la (…), în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, cu sediul în București, Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1, cu datele de comunicare rapidă tel.: 0213143400, […]

Ordin 1649/2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Ordinul nr. 1649/2023 pentru stabilirea formei, modelului și conținutului legitimațiilor speciale ale personalului din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și al unor instituții aflate în subordinea acestuia, precum și pentru stabilirea personalului împuternicit să constate, să încadreze și să sancționeze faptele contravenționale produse în desfășurarea operațiunilor de transport feroviar […]