All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

Procedură din 25.02.2019, Ministerul Apelor și Pădurilor Procedura de emitere a autorizației de funcționare în condiții de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-076, din 25.02.2019 Procedură din 25.02.2019, Ministerul Apelor și Pădurilor Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța digurilor de apărare împotriva inundațiilor – NTLH-075, din […]

Decizie 4/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ Decizia nr. 4/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția I penală în Dosarul nr. 41.901/3/2016, prin care se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție dezlegarea unei chestiuni de drept Decizie 76/2019, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 76/2019 referitoare […]

Achiziție publică de servicii din 18.03.2019, Instituție bugetară Concesiuni – anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Socol, județul Caraș Severin, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică Achiziție publică de servicii din 15.03.2019, Instituție bugetară Concesiuni – anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – […]

Ordin 274/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS Ordinul nr. 383/274/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor […]

Anexă din 20.02.2019, Agenția Națională pentru Achiziții Publice Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.017/2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat, […]

Ordin 111/2019, Agenția Națională Antidoping – ANAD Ordinul nr. 111/2019 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le folosește ofițerul de control doping în timpul desfășurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping Act din 19.03.2019, Monitorul Oficial Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările […]

Modificare din 26.02.2019, Banca Națională a României – BNR Modificările și completările ale Metodologiei pentru determinarea nivelului amortizorului de capital pentru risc sistemic ce trebuie menținut de fiecare instituție de credit, persoană juridică română, prevăzută în anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc systemic, din 26.02.2019 Ordin […]

Ordin 2977/2018, Ministerul Culturii și Identității Naționale Ordinul nr. 2977/2018 privind clasarea ca monument istoric în Lista monumentelor istorice a imobilului situat la adresa poștală Calea Victoriei nr. 38-38A, municipiul Sibiu, județul Sibiu, cu denumirea Fosta reședință de vară mitropolitană cu grădină, în categoria II – arhitectură, a – ansamblu, grupa valorică A, cu trei […]

Metodologie din 15.03.2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor natural, din 15.03.2019 Ordin 41/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE Ordinul nr. 41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor […]

Hotărâre 8/2019, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP Hotărârea nr. 8/2019 pentru modificarea și completarea Metodologiei de admitere în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015 Ordin 224/2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR Ordinul nr. 224/2019 pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploatații de suine pe teritoriul României Decizie 690/2018, Curtea […]