All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

Instrucțiuni din 21.06.2022, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate – ANMCS Instrucțiunile privind desfășurarea etapei de evaluare a unităților sanitare cu paturi, din 21.06.2022 Ordin 146/2022, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate – ANMCS Ordinul nr. 146/2022 pentru modificarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de evaluare a unităților sanitare cu paturi, aprobate […]

Decizie 23/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Decizia nr. 23/2022 privind soluționarea sesizării formulate de Tribunalul Brașov – Secția penală, în Dosarul nr. 13.117/197/2019/a1, prin care se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept Procedură din […]

Hotărâre 854/2022, Guvernul României Hotărârea nr. 854/2022 privind aprobarea Strategiei multianuale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022-2030 Ordin 1187/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Ordinul nr. 1187/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2022 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR Decizie 12/2022, Înalta Curte de Casație […]

Decizie 108/2022, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 108/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 și ale art. 83 cu referire la art. 92 din Codul de procedură penală Decizie 35/2022, Oficiul Român pentru drepturile de autor – ORDA Decizia nr. 35/2022 privind desemnarea persoanelor împuternicite să constate și să aplice […]

Ordin 162/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR Ordinul nr. 162/2022 pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” Ordin 92/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE Ordinul nr. 92/2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de calcul și de […]

Ordin 1534/2022, Ministerul Finanțelor Ordinul nr. 1534/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2022 Ordin 1533/2022, Ministerul Finanțelor Ordinul nr. 1533/2022 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin […]

Metodologie din 29.06.2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE Metodologia de stabilire a tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieței de energie electrică, din 29.06.2022 Ordin 97/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE Ordinul nr. 97/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieței […]

Acord din 25.05.2022, Guvernul României Acordul încheiat între Guvernul României și Fondul European de Investiții, semnat la Luxemburg la 18 mai 2022 și la București la 25 mai 2022, de modificare a Contractului de finanțare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Fondul European de Investiții privind Fondul de fonduri de […]