All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

Decret 442/2020, Președintele României Decretul nr. 442/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 Decret 443/2020, Președintele României Decretul nr. 443/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2020 […]

Acord din 22.06.2020, Guvernul României Acordul de garanție voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului – SURE – Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2020 […]

Decizie 183/2020, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 183/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 110 alin. (4) și ale art. 111 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență Decizie 251/2020, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 251/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate […]

Ordin 4446/2020, Ministerul Educației și Cercetării Ordinul nr. 833/4446/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală Ordin 833/2020, Ministerul Sănătății […]

Decret 439/2020, Președintele României Decretul nr. 439/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Decret 441/2020, Președintele României Decretul nr. 441/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice […]

Normă tehnică din 29.07.2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR Normele tehnice privind organizarea și desfășurarea montei naturale autorizate din 29.07.2020 Ordin 180/2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR Ordinul nr. 180/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea și desfășurarea montei naturale autorizate Decizie 179/2020, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 179/2020 referitoare […]

Hotărâre 1032/2020, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM Hotărârea nr. 1032/2020 pentru completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1.348/2019 Ordin 811/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS Ordinul nr. 1360/811/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății […]

Hotărâre 592/2020, Guvernul României Hotărârea nr. 592/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Covasna de către domnul Mitroi Sergiu Hotărâre 591/2020, Guvernul României Hotărârea nr. 591/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila de către doamna Drăghincescu […]

Hotărâre 4/2020, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România – ANEVAR Hotărârea nr. 4/2020 pentru aprobarea prelungirii mandatului membrilor Comisiei de etică și disciplină a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România Hotărâre 3/2020, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România – ANEVAR Hotărârea nr. 3/2020 privind aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii pentru […]