All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

Hotărâre 48/2023, Guvernul României Hotărârea nr. 48/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per […]

Decizie 80/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Decizia nr. 80/2022 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași – Secția litigii de muncă și asigurări sociale, în Dosarul nr. 643/99/2021, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile Modificare din 10.01.2023, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate […]

Normă tehnică din 18.01.2023, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE Norma tehnică privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru instalațiile de stocare a energiei electrice și procedura de notificare pentru racordarea instalațiilor de stocare a energiei electrice, din 18.01.2023 Ordin 3/2023, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul […]

Ghid din 09.01.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF Ghidul privind criteriile pentru a acorda firmelor de investiții o scutire de la cerințele de lichiditate în conformitate cu articolul 43 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/2.033, din 09.01.2023 Normă 1/2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF Norma nr. 1/2023 pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind criteriile […]

Decizie 78/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Decizia nr. 78/2022 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală, prin Încheierea din data 4 mai 2022, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept Ordin 121/2023, Ministerul Sănătății […]

Decizie 491/2022, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 491/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (1) lit. f) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 77/2012 pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. […]

Decizie 77/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Decizia nr. 77/2022 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău – Secția I civilă, în Dosarul nr. 3.413/110/2019, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile Rectificare din 18.01.2023, Monitorul Oficial Rectificarea privind cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.569/2022, din […]