All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

Normele din 13.01.2014, Ministerul Finantelor Publice Normele privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 13.01.2014 Regulamentul din 13.01.2014, Ministerul Finantelor Publice Regulamentul de organizare si functionare […]

Hotararea nr. 1162/2013, Guvernul Romaniei Hotararea nr. 1162/2013 privind darea în administrarea Consiliului Judetean Braila a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publica a statului Hotararea nr. 30/2014, Guvernul Romaniei Hotararea nr. 30/2014 privind aprobarea organizarii de catre Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite (FAO), în Romania, la Bucuresti, a celei de-a 38-a […]

Ordinul nr. 1/2014, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ordinul nr. 1/2014 privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru lucrari de înregistrare sistematica a imobilelor în sistemul integrat de cadastru si carte funciara continute în documentatiile de atribuire a contractelor pentru lucrari de cadastru Ordinul nr. 2566/2013, Ministerul Culturii Ordinul nr. 2566/2013 privind clasarea în Lista […]

Hotararea nr. 18/2014, Guvernul Romaniei Hotararea nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoasterea calificarii de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar Hotararea nr. 19/2014, Guvernul Romaniei Hotararea nr. 19/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si […]

Ordinul nr. 1509/2013, Ministerul Sanatatii Ordinul nr. 1509/733/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului […]

Ordinul nr. 1428/2013, Ministerul Finanţelor Publice Ordinul nr. 1428/2014 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fideiusiune şi a modelului înscrisului denumit “Titlu de creanţă”, prevăzut la art. 24 alin. (3) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale […]

Ordinul nr. 122/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Ordinul nr. 122/2013 privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflaţi în competenţa de reglementare a ANRE Hotărârea nr. 13/2013, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi Hotărârea nr. 13/2013 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului […]

Procedura din 19.12.2013, Administraţia Naţională a Penitenciarelor Procedura de efectuare a verificărilor asupra activităţii şi comportamentului candidaţilor declaraţi “admis” la concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna din 19.12.2013 Ordinul nr. 5645/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale ordinul nr. 5645/2013 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul […]

Procedura din 19.12.2013, Administraţia Naţională a Penitenciarelor Procedura de efectuare a verificărilor asupra activităţii şi comportamentului candidaţilor declaraţi “admis” la concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna din 19.12.2013 Ordinul nr. 5645/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 5645/2013 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul […]