All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

1. ORDIN nr. 180 din 14 aprilie 2014 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educatiei Nationale EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2014 2. ORDIN nr. 874 din 4 iunie 2014 privind desemnarea Laboratorului […]

1. HOTARARE nr. 472 din 4 iunie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Comerciale „Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 iunie 2014 2. NORMA din 2 iunie […]

1. ORDIN nr. 1.808/C din 19 mai 2014 pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 11 iunie 2014 2. DECIZIE CIVILA nr. 118A din 18 […]

1. ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 11 iunie 2014 2. HOTARARE nr. 466 din 4 iunie 2014 privind declansarea procedurilor de expropriere […]

1. NORME din 4 iunie 2014 referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a […]

1. LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicata*) privind regimul armelor si al munitiilor*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 10 iunie 2014 2. DECIZIE nr. 186 din 3 aprilie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6), (7) si (8) din Legea nr. […]

1. ORDIN nr. 855 din 27 mai 2014 privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masurile 211 „Sprijin pentru zona montana defavorizata”, 212 „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana” si 214 „Plati de agromediu” din Programul national de dezvoltare rurala 2007-2013, precum si pentru nerespectarea ecoconditionalitatii in cadrul masurilor 211, 212, 214 si […]

1. HOTARARE nr. 467 din 4 iunie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala EUROTEST – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2014 2. ORDIN nr. 316 din 6 iunie 2014 privind stabilirea unor derogari […]

1. ORDIN nr. 359 din 29 mai 2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a […]

1. DECIZIE nr. 225 din 15 aprilie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 6 iunie 2014 2. DECIZIE nr. 224 din 15 aprilie 2014 […]