Cabinet Individual de Avocatură Maria Petcu

  Ploieşti Str. Erou Catalin Nr.11,Bl.B, Sc.A, Et.2,Ap.13
  0723.620.715

Sediu: Ploieşti Str. Erou Catalin Nr.11,Bl.B, Sc.A, Et.2,Ap.13
Telefon mobil: 0723.620.715
Fix/Fax:
Email: avocatpetcuploiesti@yahoo.com
Adresa web:

Din dorinta de a veni in sprijinul semenilor ce se confrunta cu probleme juridice, indiferent de natura lor, si pentru a le preintampina, Cabinetul de Avocatura Maria Petcu ofera servicii juridice tratand fiecare speta cu promtitudine, profesionalism, si asigura interpretare textelor legale in scopul producerii efectelor lor.
Serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura constau atat in consultanta, cat si in reprezentarea clientilor, atat in fata autoritatilor, dar in mod special in instanta.

DREPT CIVIL
consultanta juridica; actiuni si cereri in justitie de orice fel in concordanta cu noile modificari legislative; revendicare imobiliara si mobiliara; garantie pentru evictiune; simulatie; rezolutiunea si rezilierea contractelor; granituire; partaj judiciar; succesiuni; actiuni privind dreptul de servitute; raspundere civila delictuala si contractuala; actiuni în nulitatea actelor; actiuni în constatare si în anulare a actelor juridice; actiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune; actiuni in pretentii; actiuni posesorii; uzucapiune; mostenire, partaj mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri; recuperari de creante; iesiri din indiviziune; contraventii; recunoasterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei; masuri asiguratorii; evacuari; exproprieri; executari silite; contestatii la executare; redactarea, modificarea, negocierea si incetarea contractelor civile de:vanzare – cumparare, imprumut, depozit, donatie, intretinere, inchireiere, renta viagera,comodat; tranzactii, redactare contracte de orice fel , alte cereri; legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti; asistenta si reprezentare in fata notarului public; negocieri; achizitii imobiliare; asistare si reprezentare in proceduri necontencioase.
DREPT PENAL
-Consultatii juridice
-Asistenta juridica si reprezentarea in fata organelor de urmarire penala – Politie si Parchet, respectiv a Instantelor judecatoresti de orice grad;
-Redactarea de plangeri, denunturi, memorii, alte cereri;
-Redactarea, depunerea si sustinerea unor cereri avand ca obiect :
-Sesizarea organelor de urmarire penala;
-Plangeri prealabile ale persoanelor vatamate;
-Plangeri indreptate impotriva masurilor si actelor dispuse de organele de urmarire penala;
-Interventia in procesul penal a partii responsabile civilmente;
-Luarea masurilor de restituire a unor bunuri;
-Suspendarea urmaririi penale sau a judecatii;
-Liberarea provizorie;
-Contestatii in anulare, revizuiri;
-Revocarea masurilor de siguranta;
-Reabilitari;
-Contopiri, liberari conditionate, amanarea sau intreruperea executarii pedepsei inchisorii, inlaturarea sau modificarea pedepselor penale aplicate;
-Contestatii la executare;
Consultanta juridica pentru: infractiuni economice; infractiuni financiar-contabile; infractiuni fiscale; infractiuni de fals si uz de fals; infractiuni de serviciu si infractiuni specifice legislatiei muncii; redactari de cereri si plangeri penale;
reprezentare si asistenta juridica in procese penale; contraventii; alte cereri.
DREPT COMERCIAL
consultanta juridica; contracte comerciale – redactare si atestare; asistare la negocieri de contracte si tranzactii; recuperare debite – executare silita; redactare cereri si reprezentarea clientilor in faza de executare silita a hotararilor judecatoresti;
procedura somatiei de plata si a ordonantei de plata; mediere, tranzactii in faza procesuala si post procesuala;
intocmirea de notificari, somatii, adrese, cereri; obtinere autorizatii de functionare si acorduri de la institutii de stat precum Protectia Mediului, Apele Romane si altele; asistare si reprezentare in operatiuni la Oficiul Registrului Comertului:
infiintare societati comerciale; redactare act constitutiv; modificare act constitutiv; redactare acte aditionale, hotarari A.G.A.; rezervare denumire societate; obtinere certificat de cazier fiscal; obtinere certificat constatator; majorare/reducere capital social; cesiune parti sociale/actiuni; intrare/retragere asociati; numire administratori/cenzori; infiintare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante; modificare de sediu, prelungire contracte de sediu; modificare de denumire societate; autorizare de functionare; completare obiecte de activitate; modificare date de identificare asociati; dizolvare, lichidare, reorganizare judiciara, faliment.
DREPT ADMINISTRATIV
-Consultanta juridica;
-Redactare de cereri si plangeri prealabile de orice fel;
-Reprezentare in fata instantelor de judecata, institutiilor publice precum si in fata Comisiilor de Disciplina;
-Reprezentare in fata Sindicatelor;
-Contestatii de orice fel impotriva deciziilor emise de institutiile publice.
DREPT FISCAL
-Asiguram asistenta si reprezentare permanenta in fata Fiscului, Garzii Financiare, Directiei Finantelor Publice, Administratiei Financiare Locale;
Consiliere privind :
TVA;Taxe si Impozite;
DREPTUL SOCIETAR
consultanta juridica; contracte comerciale – redactare si atestare; asistare la negocieri de contracte si tranzactii; recuperare debite – executare silita; redactare cereri si reprezentarea clientilor in faza de executare silita a hotararilor judecatoresti; procedura somatiei de plata si a ordonantei de plata; mediere, tranzactii in faza procesuala si post procesuala;
intocmirea de notificari, somatii, adrese, cereri; obtinere autorizatii de functionare si acorduri de la institutii de stat precum Protectia Mediului, Apele Romane si altele; asistare si reprezentare in operatiuni la Oficiul Registrului Comertului:
infiintare societati comerciale; redactare act constitutiv; modificare act constitutiv; redactare acte aditionale, hotarari A.G.A.; rezervare denumire societate; obtinere certificat de cazier fiscal; obtinere certificat constatator; majorare/reducere capital social; cesiune parti sociale/actiuni; intrare/retragere asociati; numire administratori/cenzori; infiintare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante; modificare de sediu, prelungire contracte de sediu; modificare de denumire societate; autorizare de functionare; completare obiecte de activitate; modificare date de identificare asociati; dizolvare, lichidare, reorganizare judiciara, faliment.
INSOLVENTA SI REORGANIZARE
-Redactarea cererilor de deschidere a procedurii insolventei;
-Redactarea cererilor de inscriere a creantei la masa credala;
-Formularea de contestatii la Tabelul Preliminar de creante, Tabelul Definitiv de creante etc;
-Asistarea si reprezentarea in cadrul procedurii insolventei, in fata instantelor de judecata, in orice etapa procesuala, dar si in fata Adunarilor Creditorilor;
-Asistarea si reprezentarea in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si lichidare voluntara;
-Se urmareste activitatea administratorului judiciar sau a lichidatorului numit in cauza.
-Se fac demersuri pentru atragerea raspunderii administratorului societatii aflate in procedura insolventei.
DREPTUL MUNCII
-Consultatii juridice
Redactarea de cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri reconventionale, cereri de apel si recurs, ordonante presedintiale, concluzii scrise, intocmirea de acte juridice specifice dreptului muncii;
Asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata de orice grad pentru:
-Contractul de munca – negociere, incheiere si desfacere;
-Relatiile dintre angajat si angajator;
-Protectia muncii, P.S.I. si paza;
-Negocieri si medieri;
-Decizii de imputare si angajamente de plata;
-Reincadrarea in munca si plata salariilor restante;
-Disponibilizari, salarii compensatorii, ordonante;
-Stabilirea si plata pensiilor, civile si militare;
-Contestarea deciziei de pensionare si recalcularea pensiei.
-Decaderea din drepturile parintesti;
-Asistenta juridica, consultatii juridice si reprezentarea in fata Caselor de Pensii, a angajatorilor si a instantelor de judecata, pentru evitarea sau rezolvarea diferendelor ce se ivesc in domeniul asigurarilor sociale.
DREPTUL FAMILIEI
consultanta juridica; redactare actiuni; asistenta juridica si reprezentare in procese de: divort,partaj,pensie de intretinere,incredintare spre crestere si educare a copiilor minori,stabilirea sau tagaduirea paternitatii copilului din casatorie sau din afara acesteia,stabilire program de vizitare minor.
MATERIE IMOBILIARA
-Recuperarea sumelor de bani de la Autoritatea Nationala pentru restituirea Proprietatilor conform prevederilor Legii 9/1998, Legea 247/2005, Legea 10/2001;
-Verificarea titlurilor de proprietate in materie imobiliara;
-Asistenta sau reprezentare in litigii imobiliare (revendicari, exproprieri, evacuari, recuperare investitii imobiliare, granituiri, desfiintare lucrari, partaj – iesire din indiviziune, succesiuni);
-Operatiuni de intabulare a drepturilor reale si alte operatiuni de cadastru;
-Orice alte activitati de consultanta juridica in materie imobiliara;
Obtinere cartea tehnica a constructiei;
-Obtinere fisa de date sintetice;
-Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor;
-Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie;
CLAUZE ABUZIVE BANCI
ASOCIATII, FUNDATII, SINDICATE

Formular de Contact

Va rugam completati campurile de mai jos:

  • 5 + 17 =