ALEXANDRU AILINCĂI

  Buzău, Str Piața Daciei, Bl E, Sc A, Ap 4
  0744 355 001 / 0238 712 888

Sediu: Buzău, str. Piața Daciei, bl.E, sc.A, ap.4
Telefon mobil: 0744 355 001
Fix/Fax: 0238 712 888
Email: ejailincai@gmail.com
Program birou: Luni – Vineri: 08.00 – 16.00 // Sâmbătă – Duminică: Închis

Biroul Executor Judecătoresc Ailincăi Alexandru vă oferă consultanță gratuită de specialitate, în materie de executare silită atât în timpul litigiului la instanță, cât și ulterior în faza de executare silită. Specialiștii din cadrul biroului oferă clienților noștri, acces rapid, comod și gratuit la toate informațiile cu privire la stadiul dosarelor de executare. Accesul la aceste informații se poate realiza, atât direct prin prezentarea dumneavoastră la sediul biroului nostru, cât și indirect prin poștă, e-mail, telefon sau fax. Totodată, punem la dispoziția clienților noștri toate instrumentele necesare unei bune și eficiente desfășurări a procedeului de executare silită.

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Executări directe:
  1. Evacuări
  – Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  – Vizitarea minorului
  – Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
  2. Executări indirecte
  – Urmărirea mobiliară a creanţelor
  – Urmărirea imobiliară a creanţelor
 • Popriri
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.