Birou Executor Judecătoresc BADEA CĂTĂLIN

 Bucuresti,str. Cluceru Udricani nr. 1-3, bl. 106 A,sc.A, et. 4, ap. 11, sector 3
 021.322.92.61 / 0722.348.155

Sediul: Bucuresti,str. Cluceru Udricani nr. 1-3,
bl. 106 A,sc.A, et. 4, ap. 11, sector 3
Tel.fix: 021.322.92.61
Tel.mobil: 0722.348.155
Email: executor.badea@yahoo.com / office@birouexecutoribucuresti.ro
Ad.web: www.birouexecutoribucuresti.ro

Biroul Executorilor Judecatoresti Asociati Boambes Viorel si Badea Catalin este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe Langa Curtea de Apel Bucuresti.Competenta teritoriala a biroului nostru se intinde pe aria Curtii de Apel Bucuresti, respectiv judetele Ilfov,Teleorman, Giurgiu, Calarasi si Ialomita.

Executorul judecatoresc are urmatoarele atributii:

-punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
-notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
-comunicarea actelor de procedura;
-recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
-aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
-constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
-intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
-intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
-orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui