Birou Executor Judecătoresc BULIN CORNEL VASILE

  Dambovita, Targoviste, Str Avram Iancu, Nr. 20, Bl. 37, Sc. C, Ap. 3
  0744.353.317/0345.102.490

Sediu: Dambovita, Targoviste, Str Avram Iancu, Nr. 20, Bl. 37, Sc. C, Ap. 3
Telefon mobil: 0744.353.317
Fix/Fax: 0345.102.490
Email: cornelbulin@yahoo.com
Adresa web:

Executorul Judecatoresc Bulin Cornel este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.
Biroul Executorului Judecatoresc Bulin Cornel este specializat in punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil, penal, comercial, contencios administrativ si dreptul muncii , precum si in notificarea actelor,comunicarea actelor de procedura,recuperari de creante,evacuari, procese-verbale de oferta reala, puneri in posesie, predare de bunuri, confiscari, executari silite mobiliare si imobiliare.Biroul nostru colaboreaza cu o echipa formata din specialisti: notari publici, avocati, experti judiciari, experti topometristi, experti contabili, interpreti si traducatori, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.

Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
Comunicarea actelor de procedura;
Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
Intocmirea proceselor verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
Recuperarea creantelor pe cale amiabila;
Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz:

Executari silite directe, in Ploiesti si in celelalte orase de competenta:
Evacuari
Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
Executari silite indirecte, in Ploiesti si in celelalte orase de competenta:
Urmarirea mobiliara a creantelor
Urmarirea imobiliara a creantelor

Popriri
Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)
Procese verbale de oferta reala
Confiscari