CÂMPIAN ALEXANDRU RĂZVAN

  Bistriţa, Str.Alba Iulia nr.4
  0756.201.111

Sediu: Bistrita, str. Alba Iulia, nr. 4, jud. Bistrita Nasaud
Telefon mobil: 0756.201.111
Fix/Fax: 0363.401.478
Email: bej.campianrazvan@yahoo.com
Adresa web: www.executorcampianrazvan.ro

Razvan Campian – Executor Judecătoresc Bistrita
Executorul Judecătoresc Razvan Campian a fost numit în funcţie prin Ordinul Ministrului Justiţiei, nr. 686/C din 17.02.2012, având in prealabil o exeperiență in domeniul juridic de șase ani.

Biroul Executorului Judecătoresc Razvan Campian a fost înregistrat la poziţia nr. 49 din 09.04.2012 în Registrul Executorilor Judecătoreşti, deţinut la Curtea de Apel Cluj.

În cadrul biroului activează o echipă de juriști tânără şi dinamică, al cărei obiectiv permanent este realizarea drepturilor creditorilor, drepturi recunoscute prin titlurile executorii. Ceea ce ne recomandă este seriozitatea, operativitatea şi responsabilitatea pe care ne-o impunem în toate activităţile pe care le întreprindem.

Totodată, asigurăm confidenţialitate, iar solicitările Dumneavoastră beneficiează de un profesionalism ce are la bază respectarea cu stricteţe a cadrului juridic ce reglementează activitatea executorilor judecătoreşti.

Biroul de executare silită colaborează cu specialişti din toate domeniile adiacente executării silite (avocaţi, experţi evaluatori, notari, contabili, detectivi etc.), ceea ce asigură un plus de eficienţă activităţii în care suntem implicaţi în slujba clienţilor noştri.

Competenta materiala
Potrivit prevederilor Legii nr.188/200, executorii judecatoresti au urmatoarele atributii:
Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
Comunicarea actelor de procedura
Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz
Executari directe:
Evacuari
Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
Vizitarea minorului
Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
Executari indirecte:
Urmarirea mobiliara a creantelor
Urmarirea imobiliara a creantelor
Popriri
Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)
Procese-verbale de oferta reala
Confiscari
Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale
Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta biroului executorilor judecatoresti