CÎMPULUNGEANU MARIUS GEORGEL SARMIS

 Suceava, str.Stefan cel Mare nr.37, Bl.E2, Sc. C, ap. 1A
  0745 263 740 / 0330 881 402

Sediul: Suceava, str.Stefan cel Mare nr.37, Bl.E2, Sc. C, ap. 1A
Telefon: 0745 263 740
Fix/Fax :0330 881 402
Email: mgs_cimpulungeanu@yahoo.com

Biroul Executorului Judecătoresc CÎMPULUNGEANU M.G. SARMIS vine în întâmpinarea clienţilor, prin oferirea unor soluţii optime pentru problemele juridice cu care se confruntă şi care ţin, exclusiv, de competenţa executorului judecătoresc.
Prin echipa tânără şi competitivă de care dispunem, acest birou se pune în slujba creditorilor, prin rapiditatea şi legalitatea soluţiilor oferite.

In cadrul cabinetului se desfasoara urmatoarele activitati:

-Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
-Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
-Comunicarea actelor de procedură;
-Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
-Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească;
-Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
-Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit Codului de procedură civilă;
-Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi cecurilor, după caz.

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de art. 364 Cod de Procedură Civilă
 • Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit art. 1005 Cod Procedură Civilă
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a CEC-urilor

Executări directe:

 • Predarea silită a bunurilor mobile
 • Predarea silită a bunurilor imobile (evacuare)
 • Executarea silită a obligaţiilor de a face sau a obligaţiilor de a nu face
 • Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori (incredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului).

Executări indirecte:

 • Urmărirea silită mobiliară
 • Urmărirea silită imobiliară
 • Poprirea
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.