Birou Executor Judecătoresc Cîmpulungeanu Marius Georgel Sarmis

 Suceava, str.Stefan cel Mare nr.37, Bl.E2, Sc. C, ap. 1A
 0745.263.740

Sediul: Suceava, str.Stefan cel Mare nr.37, Bl.E2, Sc. C, ap. 1A
Telefon: 0745.263.740
Fix/Fax :0330/881.402
Email: mgs_cimpulungeanu@yahoo.com

Biroul Executorului Judecătoresc CÎMPULUNGEANU M.G. SARMIS vine în întâmpinarea clienţilor, prin oferirea unor soluţii optime pentru problemele juridice cu care se confruntă şi care ţin, exclusiv, de competenţa executorului judecătoresc.
Prin echipa tânără şi competitivă de care dispunem, acest birou se pune în slujba creditorilor, prin rapiditatea şi legalitatea soluţiilor oferite.

In cadrul cabinetului se desfasoara urmatoarele activitati:

-Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
-Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
-Comunicarea actelor de procedură;
-Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
-Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească;
-Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
-Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit Codului de procedură civilă;
-Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi cecurilor, după caz.

Executări directe & indirecte:
-Evacuări;
-Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului;
-Vizitarea minorului;
-Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
-Urmărirea mobiliară & imobiliară a creanţelor;
-Popriri
-Protestul de neplată la cambia, bilet la ordin
-Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri
-Procese-verbale de ofertă reală
-Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale
-Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa noastră.

Formular de Contact

Va rugam completati campurile de mai jos:

  • 7 + 25 =