CORȘATE ALEXANDRU ALIN

  BRASOV - 500090, STR. MIRON COSTIN NR.1, JUDETUL BRASOV
  0744.392.382 / 0741.266.996 / 0268.547.068

Sediu: BRASOV – 500090, STR. MIRON COSTIN NR.1, JUDETUL BRASOV.
Telefon mobil: 0744.392.382 / 0741.266.996
Fix/Fax: 0268.547.068
Email: office.corsate@gmail.com
Adresa web: www.executorcorsate.ro

Executorul Judecatoresc Corșate Alexandru Alin este membru cu drepturi depline al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al Camerei Executorilor Judecătoresti de pe lângă Curtea de Apel Brașov, fiind numit prin ordinul Ministrului Justiției nr.1461/C/2007 .

Ținuta morală, onestitatea și responsabilitatea ne ghideaza relațiile cu toți colaboratorii și clienții noștri.
Suntem o echipă profesionistă,dinamică si eficientă,în plină dezvoltare,care aspiră la performanțe înalte și care se dedică in totalitate obiectivelor propuse. Biroul nostru colaboreaza cu o echipa formata din specialisti: notari publici, avocati, experti judiciari, experti topometristi, experti contabili, interpreti si traducatori, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati. Biroul Executorului Judecatoresc Corșate Alexandru Alin  este specializat in punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil, penal, comercial, contencios administrativ si dreptul muncii , precum si in notificarea actelor,comunicarea actelor de procedura,recuperari de creante,evacuari, procese-verbale de oferta reala, puneri in posesie, predare de bunuri, confiscari, executari silite mobiliare si imobiliare.
Competența teritorială :
In conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv Legea nr. 188/2000 republicata, incepand cu anul 2011 competenta teritoriala a executorului judecatoresc este limitata la raza teritoriala a Curții de Apel in care isi are sediul. Biroul Executorului Judecatoresc Corșate Alexandru Alin este competent să efectueze acte de executare silită în Circumscripţia Curții de Apel Brașov:

 1. Judetul Brașov: Tribunalul Brașov, Tribunalul pentru minori si familie Brașov, Judecătoria Brașov, Judecătoria Făgăraș, Judecătoria Rupea, Judecătoria Zărnești
 2. Judetul Covasna: Tribunalul Covasna, Judecătoria Întorsura Buzăului, Judecătoria Sfântu Gheorghe, Judecătoria Târgu Secuiesc

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor – verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Executări directe:
  • Evacuări
  • Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  • Vizitarea minorului
  • Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
 • Executări indirecte:
  • Urmărirea mobiliară a creanţelor
  • Urmărirea imobiliară a creanţelor
 • Popriri
 • Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin
 • Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 364 din Codul de procedură civilă)
 • Procese – verbale de ofertă reală
 • Confiscări
 • Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.