Birou Executor Judecătoresc COSMIN IBĂNESCU

  Resita, Calea Caransebesului, bl.1, sc.2, ap.1, parter
  0722.817.860 / 0356.408.608

Sediu: Resita, Calea Caransebeșului Bl.1, Sc.2, Ap 1
Telefon mobil: 0722.817.860
Fix/Fax: +40(356) 408 608
Email: executor.ibanescu@yahoo.com
Adresa web: https://birou-executor-judecatoresc-bej-cosmin-ibanescu.business.site/
Program birou
Luni – Vineri: 08.30 – 16.30
Sâmbăta – Duminica: Inchis
Program Relatii cu publicul
Luni – Vineri: 09.00 – 15.00

Executorul Judecătoresc Cosmin Ibănescu  este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Timisoara.

Biroul Executorului Judecătoresc Cosmin Ibănescu desfășoară activități specifice de executare silită, în vederea recuperării creanțelor înscrise în titlurile executorii sau a îndeplinirii celorlalte activități prevăzute de lege, în aria de competență a Curții de Apel Timișoara, respectiv în județele: Arad, Caraș-Severin și Timiș.

Pentru îndeplinirea actelor de procedura specifice activității prestate, biroul nostru colaborează cu specialiști din toate domeniile adiacente executării silite (evaluatori, contabili, ingineri topo-cadastrali, specialiști in construcții civile si industriale, notari, avocați etc.), ceea ce conferă un plus de eficiență în soluționarea dosarelor instrumentate.

PROGRAM DE LUCRU
Luni – Vineri: 8.30 – 16.30
Sambata – Duminica: Inchis
PROGRAM RELATII CU PUBLICUL
Luni – Vineri: 9.00 – 15.00

Art. 7 din Legea nr. 188/2000 prevede că executorul judecătoresc are următoarele atribuții:

  1. a) punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
  2. b) notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
  3. c) comunicarea actelor de procedură;
  4. d) recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
  5. e) aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
  6. f) constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
  7. g) întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
  8. h) întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
  9. i) orice alte acte sau operațiuni date de lege în competenţa lui.

 

Codul de procedură civilă, detaliază această competență pentru fiecare procedură execuțională în parte:

–       urmărirea bunurilor mobile (art. 731-780 Cod pr. Civ.): întocmirea somației, sechestrarea bunurilor, întocmirea procesului-verbal de sechestru, valorificarea acestora, depunerea și consemnarea sumelor încasate, întocmirea procesului-verbal de licitație, eliberarea titlului de proprietate, restituirea sau predarea unor bunuri etc.

–       poprirea (art. 781-794 Cod pr. Civ.): întocmirea și transmiterea adresei de poprire, validarea popririi, eliberarea sumelor de bani consemnate;

–       urmărirea fructelor neculese și a recoltelor prinse de rădăcini (art. 795-799 Cod pr. Civ.): sechestrarea și valorificarea bunurilor prin vânzare etc.;

–       urmărirea veniturilor generale ale imobilelor (art. 800-812 Cod pr. Civ.);

–       urmărirea bunurilor imobile (art. 803-863 Cod pr. Civ.): întocmirea somației și înscrierea acesteia în cartea funciară, înștiințarea debitorului, întocmirea procesului-verbal de situație, vânzarea la licitație, numirea unui administrator-sechestru, întocmirea și afișarea publicației de vânzare, întocmirea procesului-verbal despre desfășurarea și rezultatul licitației, întocmirea actului de adjudecare;

–       eliberarea și distribuirea sumelor rezultate din executarea silită (art. 864-887 Cod pr. Civ.);

–       predarea silită a bunurilor mobile (art. 893-895 Cod pr. Civ.);

–       predarea silită a bunurilor imobile (art. 896-902 Cod pr. Civ.);

–       executarea silită a obligațiilor de a face sau de a nu face (art. 903-909 Cod pr. Civ.);

–       executarea silită a hotărârilor judecătorești referitoare la minori (art. 910-914 Cod pr. Civ.).