Birou Executor Judecătoresc Cotoara Cristian

 Targu Mures , str.Stefan cel Mare, nr. 6, ap. 3
  0730.044.307 / 0365.731.957

Sediu: Targu Mures , str.Stefan cel Mare, nr. 6, ap. 3
Telefon mobil:0730.044.307
Fix/Fax: 0365.731.957
Email: bejcotoara@gmail.com
cotoara@cameramures.ro
Adresa web: http://executormures.ro/

Biroul executor judecatoresc Cotoara Cristian este specializat in indeplinirea procedurilor specifice de executare silita civila, notificarea actelor, recuperarea pe cale amiabila si prin executare silita a creantelor.
Biroul executorului judecatoresc Cotoara Cristian a fost inregistrat in Registrul executorilor judecatoresti detinut de Curtea de Apel Mures .
Biroul executorului judecatoresc Cotoara Cristian este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Mures.
BEJ Cotoara Cristian colaboreaza cu o echipa formata din specialisti, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.
Organizarea si structura biroului permite rezolvarea cu rapiditate si eficienta a cauzelor ce ii sunt incredintate.
Profesionalismul nostru este pus in slujba satisfacerii clientelei, cu respectarea stricta a cadrului juridic care reglementeaza activitatea executorilor judecatoresti.

In conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecatoresc are urmatoarele atributii:

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
Executari directe:
Evacuari
Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
Vizitarea minorului
Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
Executari indirecte
Urmarirea mobiliara a creantelor
Urmarirea imobiliara a creantelor
Popriri
Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare.
Comunicarea actelor de procedura.
Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante.
Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca.
Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.
Intocmirea proceselor verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.
Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz.
Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale.
Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc.

Formular de Contact

Va rugam completati campurile de mai jos:

  • 9 + 16 =