Birou Executor Judecătoresc DANCIU GHEORGHE RADU

 Satu Mare, str. Horea, nr. 8, etaj 1, ap. 4
  0744 507 019 / 0261/712-547

Adresa:  Satu Mare, str. Horea, nr. 8, etaj 1, ap. 4
Telefon:   0744 507 019
Fix/fax : 0261/712-547
E-maildanciuradu@yahoo.com
Site : www.executorsatumare.com

Biroul executor judecatoresc Danciu Gheorghe Radu este specializat in indeplinirea procedurilor specifice de executare silita civila, notificarea actelor, recuperarea pe cale amiabila si prin executare silita a creantelor.

Biroul executorului judecatoresc Danciu Gheorghe Radu a fost inregistrat la 4 aprilie 2001, in Registrul executorilor judecatoresti detinut de Curtea de Apel Oradea cu competenta de executare in judetele Satu Mare si Bihor.

Biroul executorului judecatoresc Danciu Gheorghe Radu este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe Langa Curtea de Apel Oradea, fiind numit prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 685/C/2001

Danciu Gheorghe Radu colaboreaza cu o echipa formata din specialisti, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.
Organizarea si structura biroului permite rezolvarea cu rapiditate si eficienta a cauzelor ce ii sunt incredintate, pentru executare in judetele Satu Mare si Bihor.

Profesionalismul nostru este pus in slujba satisfacerii clientelei, cu respectarea stricta a cadrului juridic care reglementeaza activitatea executorilor judecatoresti.

Sunteti interesati sa aflati mai multe despre serviciile noastre sau sa obtineti o oferta de pret? Trimiteti-ne o cerere pentru a contracta serviciile noastre prin vizitarea paginii de contact din cadrul site-ului www.executorsatumare.com . Spuneti-ne cand sunteti disponibili si putem stabili o intalnire.

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
  • Executări directe:
   • Evacuări
   • Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
   • Vizitarea minorului
   • Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
  • Executări indirecte
   • Urmărirea mobiliară a creanţelor
   • Urmărirea imobiliară a creanţelor
  • Popriri
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.