DINCĂ STELIAN EMIL

  Brasov, Bd 15 Noiembrie, Nr 43, Sc A, Et 2, Ap 4
  0786 112 545 / 0268 477 766

Sediul: Brasov, Bd 15 Noiembrie, Nr.43, Sc.A, Et.2, Ap.4
Mobil: 0786 112 545
Fix/Fax: 0268 477 766
Email: dincastelianemil@gmail.com

Birou Executor Judecatoresc Stelian Emil Dinca este condus de catre Executorul Judecatoresc cu acelasi nume, absolvent al Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu in specialitatea Stiinte Juridice – Drept si titular al unui master in executare silita din anul 2007.

Cu o vechime in profesia de executor judecatoresc inca din anul 1997, 15 ianuarie ( de peste 17 ani ) a desfasurat activitate ca secretar al Centrului National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti in perioada 2006-2010, ocupandu-se indeaproape de curicula scolara necesara pregatirii profesionale a colegilor executori judecatoresti. Este de asemenea initiatorul si promotorul programului ZENIC, program de gestionare informatizata a documentelor necesare desfasurarii activitatii de executare silita.

Absolvent al cursurilor de „Expert armonizare legislativa”, „Formator”, „Mediator”si „Inalt Functionar Public”.

In prezent este Vicepresedinte al U.N.E.J.

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Executări directe:
  1. Evacuări
  – Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  – Vizitarea minorului
  – Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
  2. Executări indirecte
  – Urmărirea mobiliară a creanţelor
  – Urmărirea imobiliară a creanţelor
 • Popriri
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.