Birou Executor Judecătoresc Dobranici Doina Crenguța

  Bucuresti, Sector 3, Bd. Corneliu Coposu, nr. 7, bl.104, sc.C, et.2,ap.67
  021.322.21.74/0723-257.474/0723.19.19.77

Sediu: Bucuresti, Sector 3, Bd. Corneliu Coposu, nr. 7, bl.104, sc.C, et.2,ap.67
Telefon: 021.322.21.74/0723-257.474/0723.19.19.77
Fax: 021.320.34.12
Emailoffice@executordobranici.ro
Adresa webwww.executordobranici.ro

Biroul nostru dispune de personal calificat cu o bogata experienta profesionala, iar pentru buna desfasurare a activitatii colaboreaza cu cabinete de avocatura.BEJ Dobranici Doina Crenguta are competenta pentru punerea in executare a titlurilor executorii in circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti.

Competenta teritoriala a Biroului Executorului Judecatoresc Dobranici Doina Crenguta se intinde pe tot cuprinsul Curtii de Apel a Municipiului Bucuresti

B.E.J. Crenguta-Doina DOBRANICI functioneaza in conformitate cu prevederileLegii nr. 188 din 01.11.2000 (modificata) a Executorilor Judecatoresti si are urmatoarele atributii:

1.    Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii:

1.1 Executari directe:

Evacuari;
Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului;
Vizitarea minorului;
Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

1.2 Executari indirecte:

Urmarirea mobiliara a creantelor;
Urmarirea imobiliara a creantelor.

1.3 Popriri

Recuperarea creantelor prin poprirea conturilor debitorilor-persoane fizice/juridice de drept privat si ale debitorilor-persoane de drept public (institutii, autoritati ale statului precum Ministerul Finantelor, ANRP, Administratia Fondului pentru Mediu, Primarii s.a.)

 

2.     Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;

3.     Comunicarea actelor de procedura;

4.     Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;

5.     Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;

6.     Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;

7.     Intocmirea proceselor – verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;

8.     Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;

9.     Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale;

10.   Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc.

Formular de Contact

Va rugam completati campurile de mai jos:

  • 3 + 81 =