DOBRANICI DOINA CRENGUȚA

  Bucuresti, Sector 3, Bd. Corneliu Coposu, nr. 7, bl.104, sc.C, et.2,ap.67
  021 322 21 74 / 0723 257 474 / 0723 191 977

Sediu: Bucuresti, Sector 3, Bd. Corneliu Coposu, nr. 7, bl.104, sc.C, et.2,ap.67
Telefon: 021 322 21 74 / 0723 257 474 / 0723 191 977
Fax: 021 320 34 12
Emailoffice@executordobranici.ro
Adresa webwww.executordobranici.ro

Biroul nostru dispune de personal calificat cu o bogata experienta profesionala, iar pentru buna desfasurare a activitatii colaboreaza cu cabinete de avocatura.BEJ Dobranici Doina Crenguta are competenta pentru punerea in executare a titlurilor executorii in circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti.

Competenta teritoriala a Biroului Executorului Judecatoresc Dobranici Doina Crenguta se intinde pe tot cuprinsul Curtii de Apel a Municipiului Bucuresti

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Executări directe:
  1. Evacuări
  – Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  – Vizitarea minorului
  – Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
  2. Executări indirecte
  – Urmărirea mobiliară a creanţelor
  – Urmărirea imobiliară a creanţelor
 • Popriri
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.