Birou Executor Judecătoresc GÂRBEA GEORGE

  Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr.28, et 2, cam. 1-2