GÎRDAN MARIUS FLORIN

  Oradea, str. Fr. Schubert, nr. 3
  0744.111.500 / 0359.171.716

Sediu: Oradea, str. Franz Schubert, nr. 3, ap. 3, jud. Bihor
Telefon mobil: 0744.111.500
Fix/Fax: 0359.171.716
Email: contact@executorjudecatoresc-oradea.ro
Adresa web: www.executorjudecatoresc-oradea.ro

Executorul judecatoresc este un organ de executare silita numit in functie prin Ordinul Ministrului Justitiei. El pune in executare actele ce constituie titluri executorii conform Legii.

Actele ce constituie titluri executorii sunt:

Hotararile judecatoresti ale instanțelor civile, penale sau comerciale
Hotararile arbitrale si alte hotarari ale organelor cu atributii jurisdictionale
Titlurile executorii europene
Inscrisurile autentice notariale
Titlurile executorii notariale
Inscrisurile sub semnatura privata
Titlurile de credit, cambia, biletul la ordin si cecul
Alte inscrisuri carora legea le recunoaste puterea executorie

Cadrul legislativ in baza caruia executorii judecatoresti isi desfasoara activitatea este constituit din: Legea 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de aplicare a Legii 188/2000 si Codul de Procedura Civila.

Biroul Executorului Judecatoresc Gîrdan Marius Florin este competent teritorial in circumscriptia Curtii de Apel Oradea.
Recuperarea pe cale amiabila a creantelor, notificarea si comunicarea actelor de procedura nu este limitata teritorial.

Judecatoria Oradea: http://portal.just.ro/271/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=271
Judecatoria Alesd: http://portal.just.ro/177/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=177
Judecatoria Marghita: http://portal.just.ro/255/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=255
Judecatoaria Salonta: http://portal.just.ro/833/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=833
Judecatoria Beius: http://portal.just.ro/187/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=187
Judecatoria Satu Mare: http://portal.just.ro/296/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=296
Judecatoria Carei: http://portal.just.ro/218/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=218
Judecatoria Negresti Oas: http://portal.just.ro/266/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=266

BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC GIRDAN MARIUS FLORIN ofera toate tipurile de servicii prevazute de legea 188/2000 si codul de procedura civila.

Executari silite directe:
Predarea silita a bunurilor mobile si imobile
Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face
Executarea hotararilor judecatoresti si a altor titluri executoriireferitoare la minori
Puneri in posesie
Granituiri
Servituti
Desfiintare de lucrari sau de constructii

Executari silite indirecte:
Urmarire bunuri mobile
Urmarire bunuri imobile
Poprire
Protest de neplata la cambie, bilet la ordin si cecuri
Constatarea unor situatii de fapt
Inventarierea unor bunuri
Vanzarea la licitatie publica a bunului ce face obiectul impartelii judiciare
Notificare acte judiciare si extrajudiciare
Aplicare masuri asiguratorii dispuse de catre instantele judecatoresti
Sechestru asigurator, sechestru judiciar, poprire asiguratorie
Confiscari
Orice alte acte sau operatiuni date prin lege

Biroul Executorului Judecatoresc Gîrdan Marius Florin este competent teritorial in circumscriptia Curtii de Apel Oradea.
Recuperarea pe cale amiabila a creantelor, notificarea si comunicarea actelor de procedura nu este limitata teritorial.