Birou Executor Judecătoresc GIURGEA BUCUR

 Bucuresti, Sector 1, Str Frasinului, Nr 11-13
  021-312.10.74 / 0728-179.048

Sediu: Bucuresti, Sector 1, Str Frasinului, Nr 11-13
Telefoane: 021-312.10.74 / 0728-179.048
Fax: 021-312.10.74
Email: executorgiurgea@yahoo.ro

Biroul Executorului Judecatoresc Bucur Giurgea ofera consultantă si servicii pentru executări silite, popriri, evacuări din spatiu, urmărirea mobiliară a creantelor, notificări acte judiciare si extra judiciare, recuperare pe cale amiabilă a oricărei creante, notificare acte prin agent procedural, aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanta judecătorească, încredintare minor, întocmire procese verbale de constatare.

Program de lucru:
Luni – Vineri: 8.30-17.00

*Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
*Comunicarea actelor de procedura;
*Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
*Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
*Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
*Intocmirea proceselor verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
*Recuperarea creantelor pe cale amiabila;
*Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz:
*Executari silite directe, in Bucuresti si in celelalte orase de competenta:
– Evacuari
– Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
*Executari silite indirecte, in Bucuresti si in celelalte orase de competenta:
– Urmarirea mobiliara a creantelor
– Urmarirea imobiliara a creantelor
*Popriri
*Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
*Constatarea de urgenta a unor situatii de fapt ( art.364 din Codul de procedura civila) si inventarierea unor bunuri
*Procese verbale de oferta reala
*Confiscari