Birou Executor Judecătoresc MIRCEA BOGDAN CONSTANTIN

 Adjud , Str Alexandru I. Cuza , nr 78
  0237 641 170 / 0723 267740

Adresa : Adjud , Str Alexandru I. Cuza , nr 78 , jud Vrancea
Telefon mobil: 0723 267740
Telefon fix/fax: 0237 641 170
Adresa e-mail : executormirceabogdan@yahoo.com

B.E.J. MIRCEA BOGDAN CONSTANTIN cu vasta experienta in domeniu, efectueaza:
– Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
– Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
– Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
– Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
– Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de Procedura Civila
– Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de Procedura Civila
– Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a CEC-urilor
Executari directe:
– Evacuari
– Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
– Vizitarea minorului
– Puneri in posesie, granituri, servituti, predari de bunuri, etc
Executari indirecte:
– Urmarirea mobiliara si/sau imobiliara a creantelor
– Popriri
– Confiscari
– Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc.

B.E.J. MIRCEA BOGDAN CONSTANTIN cu vasta experienta in domeniu, efectueaza:
– Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
– Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
– Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
– Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
– Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de Procedura Civila
– Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de Procedura Civila
– Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a CEC-urilor
Executari directe:
– Evacuari
– Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
– Vizitarea minorului
– Puneri in posesie, granituri, servituti, predari de bunuri, etc
Executari indirecte:
– Urmarirea mobiliara si/sau imobiliara a creantelor
– Popriri
– Confiscari
– Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc.