Birou Executor Judecătoresc Mociran Viorel

 Satu Mare, Satu Mare, Str Horea, Nr 8, Ap 5
  0745-253.644 / 0261-714.084

Sediu: Satu Mare, Satu Mare, Str Horea, Nr 8, Ap 5
Telefon mobil: 0745-253.644
Fix/Fax: 0261-714.084
Email: executor_mociran@yahoo.com
Adresa web: www.executorsatumare.ro

Biroul executor judecatoresc Mociran Viorel este specializat in indeplinirea procedurilor specifice de executare silita civila, notificarea actelor, recuperarea pe cale amiabila si prin executare silita a creantelor.

Biroul executorului judecatoresc Mociran Viorel a fost inregistrat la 10 aprilie 2008, in Registrul executorilor judecatoresti detinut de Curtea de Apel Oradea cu competenta de: executare Satu Mare, executare Bihor si executare Oradea.

Biroul executorului judecatoresc Mociran Viorel este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe Langa Curtea de Apel Oradea, fiind numit prin Ordinul Ministrului Justitiei nr.785/2008.

BEJ Mociran Viorel colaboreaza cu o echipa formata din specialisti, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.
Organizarea si structura biroului permite rezolvarea cu rapiditate si eficienta a cauzelor ce ii sunt incredintate, pentru executare Satu Mare, executare Bihor si executare Oradea.

Profesionalismul nostru este pus in slujba satisfacerii clientelei, cu respectarea stricta a cadrului juridic care reglementeaza activitatea executorilor judecatoresti.

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

-Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
Executări directe:
-Evacuări
-Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
-Vizitarea minorului
-Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
Executări indirecte
-Urmărirea mobiliară a creanţelor
-Urmărirea imobiliară a creanţelor
-Popriri
-Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
-Comunicarea actelor de procedură.
-Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
-Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
-Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
-Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
-Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
-Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
-Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.

Formular de Contact

Va rugam completati campurile de mai jos:

  • 6 + 95 =