Birou Executor Judecătoresc NIŢĂ RICA IRINA

  Iasi, str. Anastasie Panu nr.23, bl. Muntenia, sc.A, et.1, ap.4
  0747.112.252 / 0722.554.407 / 0232.742.677

Sediu: Iasi, str. Anastasie Panu nr.23, bl. Muntenia, sc.A, et.1, ap.4
Telefon mobil: 0747.112.252 / 0722.554.407
Fix/Fax: 0232.742.677
Email: bejnitairina@yahoo.com
Adresa web: https://bej-nita-rica-irina.business.site/

PROGRAM DE LUCRU
Luni – Vineri: 8.30 – 16.30
Sambata – Duminica: Inchis

Executorul Judecătoresc NIŢĂ RICA IRINA este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Iasi.

Biroul Executorului Judecatoresc NIŢĂ RICA IRINA este specializat in punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil, penal, comercial, contencios administrativ si dreptul muncii , precum si in notificarea actelor,comunicarea actelor de procedura,recuperari de creante,evacuari, procese-verbale de oferta reala, puneri in posesie, predare de bunuri, confiscari, executari silite mobiliare si imobiliare.Biroul nostru colaboreaza cu o echipa formata din specialisti: notari publici, avocati, experti judiciari, experti topometristi, experti contabili, interpreti si traducatori, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.

PROGRAM DE LUCRU
Luni – Vineri: 8.30 – 16.30
Sambata – Duminica: Inchis

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:
-Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
Executări directe:
– Evacuări
– Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
– Vizitarea minorului
– Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
Executări indirecte
– Urmărirea mobiliară a creanţelor
– Urmărirea imobiliară a creanţelor
– Popriri
– Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
– Comunicarea actelor de procedură.
– Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
– Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
– Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
– Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
– Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
– Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
– Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.