Birou Executor Judecătoresc Popescu Angelica

 Craiova, Str. Romania Muncitoare nr.54, et.1, ap.5, jud. Dolj
  0744.692.485 / 0770.245.429 / 0251.452.748

Sediu: Craiova, Str. Romania Muncitoare nr.54, et.1, ap.5, jud. Dolj
Telefon mobil: 0744.692.485 / 0770.245.429
Fix/Fax: 0251.452.748
Email: bej_popescu68@yahoo.com
Adresa web:

Biroul Executorului Judecătoresc Popescu Angelica vine în întâmpinarea clienţilor, prin oferirea unor soluţii optime pentru problemele juridice cu care se confruntă şi care ţin, exclusiv, de competenţa executorului judecătoresc.
Prin echipa tânără şi competitivă de care dispunem, acest birou se pune în slujba creditorilor, prin rapiditatea şi legalitatea soluţiilor oferite.

-Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
Executări directe:
-Evacuări
-Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
-Vizitarea minorului
-Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
Executări indirecte
-Urmărirea mobiliară a creanţelor
-Urmărirea imobiliară a creanţelor
-Popriri
-Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
-Comunicarea actelor de procedură.
-Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
-Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
-Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
-Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
-Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
-Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
-Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc

Formular de Contact

Va rugam completati campurile de mai jos:

  • 6 + 80 =