Birou Executor Judecătoresc RADU MARIUS

  str Eroilor nr 163, Brezoi, judetul Valcea
  0742.895.678 / 0250.778.780

Adresa : str Eroilor, nr 163, Brezoi, judetul Valcea
Mobil: 0742.895.678
Telefon fix/fax: 0250.778.780
E-mail : exjmariusradu@yahoo.com
Adresa web: www.executor-valcea-arges.ro

Executorul Judecătoresc Marius RADU este numit în funcția de executor judecătoresc prin Ordin al Ministrului Justiției în mai 1995 și este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecătorești și al Camerei Executorilor Judecătoresti de pe Lânga Curtea de Apel Pitești .

În conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea nr. 188/2000 republicată, începând cu anul 2011 competența teritorială a executorului judecătoresc este limitată la raza teritorială a Curții de Apel în care iși are sediul.

Executorul Judecătoresc Marius RADU are competenţa materială să îndeplinească atribuţiile prevăzute în art.7 din Legea 188/2000.
Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
*Executări directe:
a. Evacuări
b. Puneri în posesie
c. Predări de bunuri
d. Desfiinţarea de lucrări sau construcţii
e. Încredinţarea, stabilirea domiciliului sau vizitarea minorului
f. Grăniţuiri, servituţi, etc.

*Executări indirecte:
a. Urmărirea mobiliară a creanţelor
b. Urmărirea imobiliară a creanţelor

*Popriri
*Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
*Comunicarea actelor de procedură.
*Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
*Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
*Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
*Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
*Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
*Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
*Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc