Birou Executor Judecătoresc Sahlian Dumitru

Sediu: Bucuresti, Sector 5, Str Iovita, nr. 23-27, sc.A, ap.4
Telefon mobil: 0728.xxx.xxx
Fix/Fax: 031.xxx.xxx
Email:
Adresa web:

Biroul nostru este situat în Bucureşti, str. Ioviţa nr. 23-27, sc. A, ap. 4, sector 5 (Blocul Verde) aceasta fiind adresa poştală pentru orice corespondenţă.

Organizarea biroului permite desfăşurarea activităţilor stabilite prin lege în competenţa noastră în circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti.

De asemenea, asigură confortul necesar şi impus de activitatea practicată, deţine echipamente IT de ultimă generaţie, dispune de spaţiu corespunzător pentru arhivarea documentelor şi păstrarea acestora în cele mai bune condiţii, are personal specializat în activitatea de executare silită. În desfăşurarea activităţii colaborăm cu evaluatori, experţi tehnici judiciari şi case de avocatură.

Programul cu publicul este în zilele lucrătoare între orele 09:00 – 17:00. În restul timpului puteţi comunica cu noi, cu programare prealabilă sau direct prin intermediul site-ului.

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, Biroul Executorului Judecătoresc SAHLIAN Dumitru, desfăşoară următoarele activităţi:

– Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
– Executări indirecte (urmărirea mobiliară a creanţelor, urmărirea imobiliară a creanţelor).
– Executări directe (evacuări, incredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri mobile sau imobile, etc.).
– Popriri
– Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
– Comunicarea actelor de procedură.
– Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
– Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
– Inventariere bunuri şi constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
– Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor – Codului de procedură civilă.
– Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
– Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
– Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.