Birou Executor Judecătoresc SIMA ION

 Caransebes, Str. Mihai Viteazu nr.8, ap.8, jud. Caras Severin
  0762.323.554 / 0255.513.534

Sediu: Caransebes, Str. Mihai Viteazu nr.8, ap.8, jud. Caras Severin
Telefon mobil: 0762.323.554
Fix/Fax: 0255.513.534
Email: executorsima@yahoo.ro
Adresa web:

Biroul executor judecatoresc Sima Ion este specializat in indeplinirea procedurilor specifice de executare silita civila, notificarea actelor, recuperarea pe cale amiabila si prin executare silita a creantelor.

B.E.J. Sima Ion colaboreaza cu o echipa formata din specialisti, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.
Organizarea si structura biroului permite rezolvarea cu rapiditate si eficienta a cauzelor ce ii sunt incredintate, pentru executare in judetele Arad, Caras Severin si Timis.

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:
-Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
Executări directe:
-Evacuări
-Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
-Vizitarea minorului
-Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
Executări indirecte
-Urmărirea mobiliară a creanţelor
-Urmărirea imobiliară a creanţelor
-Popriri
-Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
-Comunicarea actelor de procedură.
-Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
-Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
-Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
-Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
-Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
-Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
-Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.