Birou Executor Judecătoresc TEREGOVAN FLORIN

  Timis, Timisoara, Marasesti nr.8 ap.4
  0722.325.951

Sediu: Timis, Timisoara, Str.Marasesti nr.8 ap.4
Telefon mobil: 0722.325.951
Fix: 0356.807.475
Fax: 0356.807.476
Email: florinteregovan@yahoo.com
Adresa web:

Biroul Executorului Judecatoresc Teregovan Florin este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Timisoara. Biroul nostru colaboreaza cu o echipa formata din specialisti: notari publici, avocati, experti judiciari, experti topometristi, experti contabili, interpreti si traducatori, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati. Biroul Executorului Judecatoresc Teregovan Florin este specializat in punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil, penal, comercial, contencios administrativ si dreptul muncii , precum si in notificarea actelor,comunicarea actelor de procedura,recuperari de creante,evacuari, procese-verbale de oferta reala, puneri in posesie, predare de bunuri, confiscari, executari silite mobiliare si imobiliare.

*Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
*Comunicarea actelor de procedura;
*Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
*Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
*Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de *Codul de procedura civila;
*Intocmirea proceselor verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
*Recuperarea creantelor pe cale amiabila;
*Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz:
*Executari silite directe, in Bucuresti si in celelalte orase de competenta:
*Evacuari
*Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
*Executari silite indirecte, in Bucuresti si in celelalte orase de competenta:
*Urmarirea mobiliara a creantelor
*Urmarirea imobiliara a creantelor
*Popriri
*Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
*Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)
*Procese verbale de oferta reala
*Confiscari