DRAGOMIR & STEPANOV

  Timis, Timisoara, Martin Luther nr.2 etaj 2
  0723 397 575 / 0721 333 253 / 0256 431 346

Sediul : Timis, Timisoara, Martin Luther nr.2 etaj 2
Telefon fix: 0256 431 346  //  Fax : 0256 431 347
Daniel Dragomir: 0723 397 575 / Voislav Stepanov : 0721 333 253
Email: dani_dragomir@yahoo.com / voislav_stepanov@yahoo.com / office@executoritimisoara.ro 
Adresa webwww.executoritimisoara.ro

Birou Executori Judecatoresti Asociati Dragomir Daniel si Stepanov Voislav este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe Langa Curtea de Apel Timisoara.Competenta teritoriala a biroului nostru se intinde pe aria Curtii de Apel Timisoara, respectiv judetele Timis, Arad, si Caras-Severin.

Biroul nostru colaboreaza cu o echipa formata din specialisti: notari publici, avocati, experti judiciari, experti topometristi, experti contabili, interpreti si traducatori, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.

Biroul nostru functioneaza cu un numar de 15 angajati reprezentand personalul auxiliar, cu pregatire de specialitate juridica si economica, avand o experienta bogata in intocmirea documentatiei juridice, financiare si aplicarea solutiilor informatice, pentru rezolvarea cu celeritate a tuturor cauzelor. Datorita acestor aspecte, echipa noastra reuseste sa faca fata celor mai inalte exigente ale oricarui creditor, atat in cazul dosarelor avand creantele garantate, cat si negarantate.

 

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de art. 364 Cod de Procedură Civilă
 • Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit art. 1005 Cod Procedură Civilă
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a CEC-urilor

Executări directe:

 • Predarea silită a bunurilor mobile
 • Predarea silită a bunurilor imobile (evacuare)
 • Executarea silită a obligaţiilor de a face sau a obligaţiilor de a nu face
 • Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori (incredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului).

Executări indirecte:

 • Urmărirea silită mobiliară
 • Urmărirea silită imobiliară
 • Poprirea
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.