BICIUŞCĂ MIHAELA ELENA

  BÂRLAD. Str. Vasile Lupu nr. 7
  0740.156.009 / 0235.486.250

Sediu: BÂRLAD. Str. Vasile Lupu nr. 7
Telefon mobil: 0740.156.009
Fix/Fax: 0235.486.250
Email: bnpbiciuscamihaela@gmail.com
Adresa web: www.bnpbiciuscamihaela.pa.ro

BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL BICIUŞCĂ MIHAELA – ELENA efectueaza:

– redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic;
– autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public;
– succesiuni;
– certificarea unor fapte, in cazurile prevăzute de lege;
– legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri;
– darea de data certa înscrisurilor prezentate de părţi;
– primirea in depozit a înscrisurilor si a documentelor prezentate de părţi;
– actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor;
– legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
– efectuarea si legalizarea traducerilor;
– eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;
– contracte de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere;
– contracte de vanzare/cumparare de bunuri mobile/imobile;
– contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere si de uzufruct viager;
– declaratii acceptare succesiune;
– procuri judiciare;
– contracte de partaj de bunuri comune (intre soti);
– contracte de partaj succesoral;
– testamente universale (pentru intregul patrimoniu succesoral, activ si pasiv);
– contracte de imprumut cu garantie mobiliara si imobiliara;
– contracte de imprumut fara garantie.

Facilitati :

– vorbitor de limba engleza
– program prelungit
– disponibil deplasare

– redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic;
– autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public;
– succesiuni;
– certificarea unor fapte, in cazurile prevăzute de lege;
– legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri;
– darea de data certa înscrisurilor prezentate de părţi;
– primirea in depozit a înscrisurilor si a documentelor prezentate de părţi;
– actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor;
– legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
– efectuarea si legalizarea traducerilor;
– eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;
– contracte de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere;
– contracte de vanzare/cumparare de bunuri mobile/imobile;
– contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere si de uzufruct viager;
– declaratii acceptare succesiune;
– procuri judiciare;
– contracte de partaj de bunuri comune (intre soti);
– contracte de partaj succesoral;
– testamente universale (pentru intregul patrimoniu succesoral, activ si pasiv);
– contracte de imprumut cu garantie mobiliara si imobiliara;
– contracte de imprumut fara garantie.