București, Sector 1, P-ța Walter Mărăcineanu nr. 1-3, et. 2, camerele 73 și 75