Birou Inividual Notarial TOMULESCU LAURENȚIU SEBASTIAN

  Oradea, Str. Transilvaniei, nr.4, bl.F9, sc.D, ap.4
  0726.720.448 / 0359.191.111

Sediu: Oradea, Str. Transilvaniei, nr.4, bl.F9, sc.D, ap.4
Telefon mobil: 0726.720.448
Fix/Fax: 0359.191.111
Email: laurentiutomulescu@gmail.com
Adresa web:

Sediu secundar: BIHARIA,Str. Trandafirilor nr. 67, jud. Bihor

Biroul Notarial Tomulescu Laurentiu oferă toată gama de servicii notariale, adresându-se atât persoanelor fizice, cât și companiilor. Astfel, în cadrul Biroului Notarial Tomulescu Laurentiu vi se va oferi asistență de specialitate completă, de către o echipă bine pregătită, amabilă și eficientă, care vă poate deveni și dumneavoastră un partener de încredere.

Tarife:
Toate taxele se achita înainte de încheierea actului.

Onorariul Notarial
Onorariul notarial se calculeaza în funcţie de complexitatea actului, precum şi în baza Ordinului Ministerului Justiţiei nr. 46/C/2011 privind tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii publici.
Pentru serviciile prestate, notarii publici au dreptul la onorarii stabilite în sume determinate sau onorarii graduale.

Tarife de publicitate imobiliara
La incheierea in forma autentica a oricarui act prin care se dobandesc drepturi noi cu privire la imobile intabulate in cartea funciara, notarul public este obligat sa perceapa tariful de publicitate imobiliara, in vederea inscrierii noului dobanditor de drepturi in cartea funciara a imobilului

Impozit
La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

Consultarea registrelor naționale notariale
Pentru anumite proceduri notariale, notarul public va consulta registrele naţionale notariale.

Redactarea si autentificarea actelor notariale (declaratii, procuri, antecontracte, contracte, partaj, etc.),:

 • Redactarea antecontractelor si contractelor de vanzare-cumparare bunuri imobile,
 • Redactarea contractelor de comodat,
 • Redactarea contractelor de inchiriere de bunuri, de ipoteca sau gaj,
 • Redactarea contractelor de donatie, imprumut cu garantie mobiliara si imobiliara., etc.
  – Procedura succesorala notariala,
  – Redactarea testamentelor autentice,
  – Procedura divortului in fata notarului,
  – Alte proceduri notariale (legalizarea semnaturilor si a sigiliilor, certificarea unor fapte, dare de data certa inscrisurilor),
  – Legalizarea copiilor de pe inscrisuri, a semnaturilor, legalizarea traducerilor etc.
  – Acte pentru societăţi comerciale, asociatii, fundatii ,
  – Redactarea inscrisurilor cu continut juridic pentru care se solicita autentificarea.

ACTE NECESARE PENTRU
DIVORTUL LA NOTAR
DEZBATEREA SUCCESIUNII (MOSTENIRII)
REDACTAREA SI AUTENTIFICAREA TESTAMENTELOR
CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE
CONTRACTUL DE DONATIE
AUTENTIFICAREA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE / COMODAT
AUTENTIFICAREA UNEI PROCURI
AUTENTIFICAREA DECLARATIILOR
CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE