VELICIU SANDA VETURIA

 Sibiu, Str. Al. Papiu Ilarian nr.3, et. 1, ap.7