Cabinet Avocat Dobre Florina Adriana

 Calarasi, str. Belsugului, nr.9, bl. I1, sc. 2, et.1, ap.7
  0723.301.768

Sediu: Calarasi, str. Belsugului, nr. 9, bl. I 1, sc. 2, et. 1, ap. 7
Telefon mobil: 0723.301.768
Fix/Fax:
Email: av.adrianadobre@gmail.com
Adresa web: www.avocatdobreadriana.ro

Cabinetul de avocatura Dobre Adriana , a fost infiintat in anul 2007, fiind membru al Baroului Calarasi si al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.

Biroul nostru este situat in Calarasi , si ofera servicii de consultanta juridica si reprezentarea clientilor, persoane fizice, persoane juridice si institutii publice in relatia cu autoritatile statului, in faza de executare silita, insolventa, reprezentare in instanta, informare – mediere, etc.

Activitatea de reprezentare a clientilor la instantele de judecata poate fi realizata pe raza judetului Calarasi si pe raza altor judete, avand drept de a pleda la judecatorii, tribunale, curtii de apel,Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei si la instantele arbitrare.

Relatia dintre avocat si clientii sai se realizeaza in temeiul Legii 51/1995, privind exercitarea profesiei de avocat, fiind intemeiata pe onestitate, probitate profesionala, corectitudine, sinceritate, loialitate si confidentialitate, in scopul obtinerii unor rezultate eficiente.

Cabinetul de avocatura Dobre Adriana , ofera servicii de consultanta si reprezentare juridica pentru persoanele fizice , persoanele juridice si institutii publice.

DREPT CIVIL
consultanta juridica; actiuni si cereri in justitie de orice fel in concordanta cu noile modificari legislative; revendicare imobiliara si mobiliara; garantie pentru evictiune; simulatie; rezolutiunea si rezilierea contractelor; granituire; partaj judiciar; succesiuni; actiuni privind dreptul de servitute; raspundere civila delictuala si contractuala; actiuni în nulitatea actelor; actiuni în constatare si în anulare a actelor juridice; actiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune; actiuni in pretentii; actiuni posesorii; uzucapiune; mostenire, partaj mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri; recuperari de creante; iesiri din indiviziune; contraventii; recunoasterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei; masuri asiguratorii; evacuari; exproprieri; executari silite; contestatii la executare; redactarea, modificarea, negocierea si incetarea contractelor civile de:vanzare – cumparare, imprumut, depozit, donatie, intretinere, inchireiere, renta viagera,comodat; tranzactii, redactare contracte de orice fel , alte cereri; legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti; asistenta si reprezentare in fata notarului public; negocieri; achizitii imobiliare; asistare si reprezentare in proceduri necontencioase.
DREPT PENAL
-Consultatii juridice
-Asistenta juridica si reprezentarea in fata organelor de urmarire penala – Politie si Parchet, respectiv a Instantelor judecatoresti de orice grad;
-Redactarea de plangeri, denunturi, memorii, alte cereri;
-Redactarea, depunerea si sustinerea unor cereri avand ca obiect :
-Sesizarea organelor de urmarire penala;
-Plangeri prealabile ale persoanelor vatamate;
-Plangeri indreptate impotriva masurilor si actelor dispuse de organele de urmarire penala;
-Interventia in procesul penal a partii responsabile civilmente;
-Luarea masurilor de restituire a unor bunuri;
-Suspendarea urmaririi penale sau a judecatii;
-Liberarea provizorie;
-Contestatii in anulare, revizuiri;
-Revocarea masurilor de siguranta;
-Reabilitari;
-Contopiri, liberari conditionate, amanarea sau intreruperea executarii pedepsei inchisorii, inlaturarea sau modificarea pedepselor penale aplicate;
-Contestatii la executare;
Consultanta juridica pentru: infractiuni economice; infractiuni financiar-contabile; infractiuni fiscale; infractiuni de fals si uz de fals; infractiuni de serviciu si infractiuni specifice legislatiei muncii; redactari de cereri si plangeri penale;
reprezentare si asistenta juridica in procese penale; contraventii; alte cereri.
DREPT COMERCIAL
consultanta juridica; contracte comerciale – redactare si atestare; asistare la negocieri de contracte si tranzactii; recuperare debite – executare silita; redactare cereri si reprezentarea clientilor in faza de executare silita a hotararilor judecatoresti;
procedura somatiei de plata si a ordonantei de plata; mediere, tranzactii in faza procesuala si post procesuala;
intocmirea de notificari, somatii, adrese, cereri; obtinere autorizatii de functionare si acorduri de la institutii de stat precum Protectia Mediului, Apele Romane si altele; asistare si reprezentare in operatiuni la Oficiul Registrului Comertului:
infiintare societati comerciale; redactare act constitutiv; modificare act constitutiv; redactare acte aditionale, hotarari A.G.A.; rezervare denumire societate; obtinere certificat de cazier fiscal; obtinere certificat constatator; majorare/reducere capital social; cesiune parti sociale/actiuni; intrare/retragere asociati; numire administratori/cenzori; infiintare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante; modificare de sediu, prelungire contracte de sediu; modificare de denumire societate; autorizare de functionare; completare obiecte de activitate; modificare date de identificare asociati; dizolvare, lichidare, reorganizare judiciara, faliment.
DREPT ADMINISTRATIV
-Consultanta juridica;
-Redactare de cereri si plangeri prealabile de orice fel;
-Reprezentare in fata instantelor de judecata, institutiilor publice precum si in fata Comisiilor de Disciplina;
-Reprezentare in fata Sindicatelor;
-Contestatii de orice fel impotriva deciziilor emise de institutiile publice.
DREPT FISCAL
-Asiguram asistenta si reprezentare permanenta in fata Fiscului, Garzii Financiare, Directiei Finantelor Publice, Administratiei Financiare Locale;
Consiliere privind :
TVA;Taxe si Impozite;
DREPTUL SOCIETAR
consultanta juridica; contracte comerciale – redactare si atestare; asistare la negocieri de contracte si tranzactii; recuperare debite – executare silita; redactare cereri si reprezentarea clientilor in faza de executare silita a hotararilor judecatoresti; procedura somatiei de plata si a ordonantei de plata; mediere, tranzactii in faza procesuala si post procesuala;
intocmirea de notificari, somatii, adrese, cereri; obtinere autorizatii de functionare si acorduri de la institutii de stat precum Protectia Mediului, Apele Romane si altele; asistare si reprezentare in operatiuni la Oficiul Registrului Comertului:
infiintare societati comerciale; redactare act constitutiv; modificare act constitutiv; redactare acte aditionale, hotarari A.G.A.; rezervare denumire societate; obtinere certificat de cazier fiscal; obtinere certificat constatator; majorare/reducere capital social; cesiune parti sociale/actiuni; intrare/retragere asociati; numire administratori/cenzori; infiintare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante; modificare de sediu, prelungire contracte de sediu; modificare de denumire societate; autorizare de functionare; completare obiecte de activitate; modificare date de identificare asociati; dizolvare, lichidare, reorganizare judiciara, faliment.
INSOLVENTA SI REORGANIZARE
-Redactarea cererilor de deschidere a procedurii insolventei;
-Redactarea cererilor de inscriere a creantei la masa credala;
-Formularea de contestatii la Tabelul Preliminar de creante, Tabelul Definitiv de creante etc;
-Asistarea si reprezentarea in cadrul procedurii insolventei, in fata instantelor de judecata, in orice etapa procesuala, dar si in fata Adunarilor Creditorilor;
-Asistarea si reprezentarea in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si lichidare voluntara;
-Se urmareste activitatea administratorului judiciar sau a lichidatorului numit in cauza.
-Se fac demersuri pentru atragerea raspunderii administratorului societatii aflate in procedura insolventei.
DREPTUL MUNCII
-Consultatii juridice
Redactarea de cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri reconventionale, cereri de apel si recurs, ordonante presedintiale, concluzii scrise, intocmirea de acte juridice specifice dreptului muncii;
Asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata de orice grad pentru:
-Contractul de munca – negociere, incheiere si desfacere;
-Relatiile dintre angajat si angajator;
-Protectia muncii, P.S.I. si paza;
-Negocieri si medieri;
-Decizii de imputare si angajamente de plata;
-Reincadrarea in munca si plata salariilor restante;
-Disponibilizari, salarii compensatorii, ordonante;
-Stabilirea si plata pensiilor, civile si militare;
-Contestarea deciziei de pensionare si recalcularea pensiei.
-Decaderea din drepturile parintesti;
-Asistenta juridica, consultatii juridice si reprezentarea in fata Caselor de Pensii, a angajatorilor si a instantelor de judecata, pentru evitarea sau rezolvarea diferendelor ce se ivesc in domeniul asigurarilor sociale.
DREPTUL FAMILIEI
consultanta juridica; redactare actiuni; asistenta juridica si reprezentare in procese de: divort,partaj,pensie de intretinere,incredintare spre crestere si educare a copiilor minori,stabilirea sau tagaduirea paternitatii copilului din casatorie sau din afara acesteia,stabilire program de vizitare minor.
MATERIE IMOBILIARA
-Recuperarea sumelor de bani de la Autoritatea Nationala pentru restituirea Proprietatilor conform prevederilor Legii 9/1998, Legea 247/2005, Legea 10/2001;
-Verificarea titlurilor de proprietate in materie imobiliara;
-Asistenta sau reprezentare in litigii imobiliare (revendicari, exproprieri, evacuari, recuperare investitii imobiliare, granituiri, desfiintare lucrari, partaj – iesire din indiviziune, succesiuni);
-Operatiuni de intabulare a drepturilor reale si alte operatiuni de cadastru;
-Orice alte activitati de consultanta juridica in materie imobiliara;
Obtinere cartea tehnica a constructiei;
-Obtinere fisa de date sintetice;
-Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor;
-Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie;
CLAUZE ABUZIVE BANCI
ASOCIATII, FUNDATII, SINDICATE

Formular de Contact

Va rugam completati campurile de mai jos:

  • 1 + 4 =