Cabinet Individual de Avocatură ARDELEAN Nicolae Sorin

  Brasov, Str. Molidului nr.13, bl.B16, sc.A, ap.18
  0722.480.950

Categories: ,

Sediu: Brasov, Str. Molidului nr.13, bl.B16, sc.A, ap.18
Telefon mobil: 0722.480.950
Fix/Fax:
Email: avocat_ardeleanu@yahoo.com
Adresa web: http://avocatardeleansorin.ro/

Av.drd. SORIN ARDELEAN
Cabinet Avocat Brasov

scurta prezentare
PRACTICĂ JURIDICĂ: incepand cu anul 2000 avocat – Baroul Dambovita, iar din 2004 in Baroul Brasov.Din anul 2008 practician in insolventa.

Doctorand in logica si filosofie cu teza: ,, Norma intre logica si hermeneutica ” coordonator academician Alexandru Surdu.

Avocatul Sorin Ardelean se remarca atat printr-o mentalitate noua cat si prin profesionalismul de care a dat dovada de-a lungul timpului.

Drept penal
Organizarea strategica a apararii in caz de acuzare sau de directa implicare este garantata in contexte penale precum:

–Furt, talharie, inselaciune, delapidare sau gestiune frauduloasa;
–Fals in inscrisuri oficiale sau sub semnatura privata;
–Infractiuni de coruptie (luare / dare de mita, trafic de influenta, primire de foloase necuvenite);
–Criminalitate informatica;
–Trafic / consum de droguri;
–Trafic de persoane sau proxenetism;
–Infractiuni economice: evaziune fiscala, bancruta frauduloasa, spalare de bani;
–Ucidere din culpa;
–Vatamare corporala (grava, din culpa);
–Conducere sub influenta bauturilor alcoolice sau drogurilor etc;
–Alte infractiuni prevazute de legea penala.

DREPT CIVIL

Cereri de retrocedare: pe cale administrativa sau judecatoreasca.
Redactari contracte, tranzactii sau alte cereri.
Reprezentare si asistenta juridica in fata instantelor de judecata.
Reprezentare si asistenta la Notariat.
Achizitii imobiliare.
Negocieri.
Actiuni in uzucapiune.
Actiuni in granituire.
Actiuni in simulatie.
Actiuni in nulitatea actelor.
Actuni ce privesc dreptul de servitute.
Actiuni ce privesc dobandirea unui drept de proprietate.
Actiuni privind exproprierea.
Actiuni posesorii.
Rezilierea contractelor si rezolutiunea.
Partajul judiciar.
Succesiunile.
Raspunderea contractuala si delictuala.
Actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri.
Partaj.
Recuperare creante.
Iesire din indiviziune.
Contestatia la executare.
Executare silita.

Acordarea de consultanta juridica privind contractele de :

Vanzare – cumparare.
Inchiriere.
Donatie.
Comodat.
Deposit.
Renta viagera.
Intretinere.
Etc.

Legalizarea dispozitivelor hotararilor judecatoresti si punerea lor in executare.
Oferirea de data certa unor inscrisuri precum si starea in care se afla.
Atestarea datei si identitatii partilor si continutului unui document,semnat in prezenta avocatului

DREPT COMERCIAL
– asistenţă la negocieri pentru încheierea contractelor;
– redactarea contractelor comerciale, acordurilor, tranzacţiilor, notificărilor, acţiunilor în justiţie;
– mediere şi conciliere conflicte între asociaţi, acţionari şi partenerii comerciali;
– litigii referitoare la încălcarea obligaţiilor contractuale, concurenţa comercială;
– asistenta şi reprezentare în fata instanţelor de orice grad, competenţe în soluţionarea litigiilor comerciale
– legalizarea şi punerea în executare a dispozitivelor hotărârilor judecătoreşt
– contracte comerciale (intocmire, redactare, atestare, avizare;
– acordarea de asistenţă şi consultanţă juridică permanentă;
– recuperare creanţe comerciale, recuperarea de credite;
– somaţii/ordonanţe de plată;
– concilieri;
– tranzacţii comerciale şi societare complexe;
– arbitraj;

DREPT SOCIETAR
– înfiinţarea societăţilor comerciale (înregistrare şi autorizarea funcţionării), asociaţiilor şi fundaţiilor;
– redactare şi certificare contracte de societate şi statute de societăţi comerciale;
– redactare şi certificare acte adiţionale;
– înregistrare menţiuni;
– schimbare sediu social;
– înregistrare şi autorizare punct de lucru;
– majorare/reducere capital social;
– prelungirea duratei de funcţionare;
– înregistrări modificări: obiect de activitate, administratori, acţionari, punct de lucru, sucursala, etc.
– înregistrare şi radiere sucursale, filiale, puncte de lucru;
– cesiune (vânzare) de acţiuni şi parti sociale;
– excludere şi retragere asociaţi;
– numiri, revocări şi schimbări de administratori;
– majorare sau reducere de capital social;
– modificări ale obiectului de activitate (adăugare, reducere, codificare);
– schimbarea de denumire ale societăţilor comerciale;
– conceperea şi redactarea actelor constitutive, actelor adiţionale, hotărârilor AGA;
– consiliere şi reprezentare la Oficiul Registrului Comerţului şi în faţa altor autorităţi cu privire la obţinerea înregistrărilor şi avizelor necesare desfăsurării activităţilor comerciale, etc.
– atestare documente/data certă;
– asistenţă specializată în cadrul AGA;
– fuziuni şi achiziţii;
– concurenţă si antitrust;
– executări silite.

DREPTUL FAMILIEI
Efectele casatoriei.Relatiile patrimoniale dintre soti;
– Desfiintarea casatoriei.Efectele nulitatii casatoriei;
– Incetarea si desfacerea casatoriei.Procedura divortului;
– Efectele divortului cu privire la bunurile comune.Impartirea bunurilor comune;
– Efectele divortului cu privire la locuinta comuna;
– Efectele divortului cu privire la relatiile personale si cele patrimoniale dintre parinti si copiii lor minori;

Rudenia si afinitatea;
– Filiatia fata de mama.Filiatia fata de tata;
– Adoptia.Procedura incheierii adoptiei.Desfiintarea si desfacerea adoptiei;
– Obligatia legala de intretinere;
– Ocrotirea minorului;
– Stabilire program vizita minor

DREPT CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Servicii de consultanta. consiliere, asistenta si reprezentare prin Cabinet avocat SORIN ARDELEAN in domeniul Dreptului Administrativ referitor la:
– Contractele administrative
– Contenciosul contractelor administrative
– Contenciosul administrativ
– consultanţă privind oportunitatea, asistenţă, redactare, reprezentare în acţiuni în justiţie împotriva organelor administraţiei publice.
– Analiza actelor administrative si a celor fiscale (decizii de impunere, rapoarte de inspectie fiscala);
– Reprezentarea si asistarea in realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative si fiscale (plangere prealabila si contestatie);
– Reprezentarea si asistarea in cadrul procedurilor contencioase in fata instantelor judecatoresti competente de contencios administrativ si fiscal;
– Reprezentarea si asistarea in contestatiile la executare impotriva titlurilor executorii din materie fiscala;
– Reprezentarea si asistarea in invocarea si solutionarea exceptiilor de nelegalitate a actelor administrative si fiscale precum si in procesele privind suspendarea executarii actelor administrative;
– Reprezentarea si asistarea in cadrul procedurilor administrativ-jurisdictionale;

DREPT BANCAR
Drept Bancar Brasov: Cabinet avocat SORIN ARDELEAN ofera consultanta juridica, asistenta si/sau reprezentarea clientilor, atat institutii bancare, pe de o parte, cat si persoane fizice si juridice pe de alta parte, in legatura cu:
– incheierea si executarea contractelor de creditare;
– deciziile de finantare ale societatilor comerciale;
– analizarea clauzelor abuzive din perspectiva dreptului consumatorului;
– redactarea cererilor de sesizare a Autoritatii Nationale a Protectiei Consumatorului;
– litigii ce au ca obiect constatarea clauzelor abuzive in contractele de credit incheiate cu consumatorii.

DREPT IMOBILIAR
Cabinet avocat SORIN ARDELEAN ofera consultanta juridica, asistenta si/sau reprezentarea clientilor, in fata autoritatilor statului si in fata instantelor de judecata, in legatura cu:
– operatiunile de vanzare sau cumparare a imobilelor;
– analiza situatiei juridice a proprietatilor si redactarea rapoartelor de due diligence sau memoriilor cu privire la imobilul ce urmeaza a fi tranzactionat;
– redactarea antecontractelor, contractelor de vanzare-cumparare, de inchiriere sau ipoteca si asistarea in fata notarului public la semnare;
– obtinerea de documente sau informatii referitoare la proprietatea in cauza;
– obtinerea documentatiei cadastrale, a incheierii de intabulare, deschiderea si/sau modificarea de rol fiscal;
– orice alte formalitati in legatura cu incheierea tranzactiilor;
– orice aspect sau conflict nascut din raporturi locative sau de urbanism si disciplina in constructii;
– dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale;
– redactarea de cereri, memorii si actiuni in revendicare a imobilelor nationalizate sau in constatarea dreptului de proprietate;
– drepturi succesorale;
– rezolutiunea contractelor de vanzare cumparare.