Cabinet Individual de Avocatură DESPA AUREL

  Racari, Str. Ana Ipatescu nr.86A, jud. Dambovita
  0744.150.320 / 0245.658.552

Sediu: Racari, Str. Ana Ipatescu nr.86A, jud. Dambovita
Telefon mobil:0744.150.320
Fix/Fax: 0245.658.552
Email: cabinetdespa@gmail.com
Adresa web:

Cabinetul de avocatura Despa Aurel colaboreaza cu:
avocat Brill Felicia – 0722 190 423
avocat Stan Adriana – 0769 475 186
avocat Zamfira Elena Alexandra – 0722 431 678

Din dorinta de a veni in sprijinul semenilor ce se confrunta cu probleme juridice, indiferent de natura lor, si pentru a le preintampina, Cabinetul de avocat Despa Aurel ofera servicii juridice tratand fiecare speta cu promtitudine, profesionalism, si asigura interpretare textelor legale in scopul producerii efectelor lor.

Cabinetul de avocatura Despa Aurel colaboreaza cu:
avocat Brill Felicia – 0722 190 423
avocat Stan Adriana – 0769 475 186
avocat Zamfira Elena Alexandra – 0722 431 678

Beneficiati de un un pachet complet de servicii de consultanta juridica in orice domeniu, asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare precum si a tuturor institutiilor de stat si particulare in vederea apararii intereselor dumeanoastra.

Oferim servicii de consultanta,opinii legale in orice domeniu si mediere persoanelor juridice si persoanelor fizice, asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare precum si a tuturor institutiilor de stat si particulare in vederea apararii intereselor clientilor nostri:

DREPT CIVIL
consultanta juridica; actiuni si cereri in justitie de orice fel in concordanta cu noile modificari legislative; revendicare imobiliara si mobiliara; garantie pentru evictiune; simulatie; rezolutiunea si rezilierea contractelor; granituire; partaj judiciar; succesiuni; actiuni privind dreptul de servitute; raspundere civila delictuala si contractuala; actiuni în nulitatea actelor; actiuni în constatare si în anulare a actelor juridice; actiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune; actiuni in pretentii; actiuni posesorii; uzucapiune; mostenire, partaj mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri; recuperari de creante; iesiri din indiviziune; contraventii; recunoasterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei; masuri asiguratorii; evacuari; exproprieri; executari silite; contestatii la executare; redactarea, modificarea, negocierea si incetarea contractelor civile de:vanzare – cumparare, imprumut, depozit, donatie, intretinere, inchireiere, renta viagera,comodat; tranzactii, redactare contracte de orice fel , alte cereri; legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti; asistenta si reprezentare in fata notarului public; negocieri; achizitii imobiliare; asistare si reprezentare in proceduri necontencioase.

DREPT PENAL
-Consultatii juridice
-Asistenta juridica si reprezentarea in fata organelor de urmarire penala – Politie si Parchet, respectiv a Instantelor judecatoresti de orice grad;
-Redactarea de plangeri, denunturi, memorii, alte cereri;
-Redactarea, depunerea si sustinerea unor cereri avand ca obiect :
-Sesizarea organelor de urmarire penala;
-Plangeri prealabile ale persoanelor vatamate;
-Plangeri indreptate impotriva masurilor si actelor dispuse de organele de urmarire penala;
-Interventia in procesul penal a partii responsabile civilmente;
-Luarea masurilor de restituire a unor bunuri;
-Suspendarea urmaririi penale sau a judecatii;
-Liberarea provizorie;
-Contestatii in anulare, revizuiri;
-Revocarea masurilor de siguranta;
-Reabilitari;
-Contopiri, liberari conditionate, amanarea sau intreruperea executarii pedepsei inchisorii, inlaturarea sau modificarea pedepselor penale aplicate;
-Contestatii la executare;
Consultanta juridica pentru: infractiuni economice; infractiuni financiar-contabile; infractiuni fiscale; infractiuni de fals si uz de fals; infractiuni de serviciu si infractiuni specifice legislatiei muncii; redactari de cereri si plangeri penale;
reprezentare si asistenta juridica in procese penale; contraventii; alte cereri.

DREPT ADMINISTRATIV
-Consultanta juridica;
-Redactare de cereri si plangeri prealabile de orice fel;
-Reprezentare in fata instantelor de judecata, institutiilor publice precum si in fata Comisiilor de Disciplina;
-Reprezentare in fata Sindicatelor;
-Contestatii de orice fel impotriva deciziilor emise de institutiile publice.

DREPT FISCAL
-Asiguram asistenta si reprezentare permanenta in fata Fiscului, Garzii Financiare, Directiei Finantelor Publice, Administratiei Financiare Locale;
Consiliere privind :
TVA;Taxe si Impozite;

DREPTUL FAMILIEI
consultanta juridica; redactare actiuni; asistenta juridica si reprezentare in procese de: divort,partaj,pensie de intretinere,incredintare spre crestere si educare a copiilor minori,stabilirea sau tagaduirea paternitatii copilului din casatorie sau din afara acesteia,stabilire program de vizitare minor.

DREPT FUNCIAR
*Restituiri proprietăţi funciare;
*Legea nr. 18/1991—Legea fondului funciar;
*Legea nr. 16/1994—a arendării;
*Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia;
*Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere;
*Legea nr. 10/2001—privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv;
*Legea nr. 247/2005—privind reforma în domeniile proprietății şi justiției;
*Legea Nr.165 din 16.05.2013 – privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

MATERIE IMOBILIARA
-Recuperarea sumelor de bani de la Autoritatea Nationala pentru restituirea Proprietatilor conform prevederilor Legii 9/1998, Legea 247/2005, Legea 10/2001;
-Verificarea titlurilor de proprietate in materie imobiliara;
-Asistenta sau reprezentare in litigii imobiliare (revendicari, exproprieri, evacuari, recuperare investitii imobiliare, granituiri, desfiintare lucrari, partaj – iesire din indiviziune, succesiuni);
-Operatiuni de intabulare a drepturilor reale si alte operatiuni de cadastru;
-Orice alte activitati de consultanta juridica in materie imobiliara;
Obtinere cartea tehnica a constructiei;
-Obtinere fisa de date sintetice;
-Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor;
-Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie;
CLAUZE ABUZIVE BANCI
In legatura cu actionarea in instanta, a bancilor pentru desfintarea clauzelor abuzive din cadrul contractelor de credit este bine sa cunoasteti urmatoarele, conform prevederilor legale in vigoare:
Art. 4 din Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori
(1) O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.
(2) O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv.
Astfel de clauze abuzive pot consta in urmatoarele:
Clauze care permit modificarea ratei dobanzii in mod unilateral de catre banca, fara a preciza conditiile precise in care poate interveni o asemenea modificare:
Clauzele din actele aditionale la contractul de credit, din notificari sau din comunicarile ce au modificat rata dobanzii.
Este necesara nulitatatea actelor subsecvente contractului de credit ce face obiectul acestei actiuni intrucat:
In urma constatarii nulitatii clauzelor abuzive din contractul de credit care permiteau modificarea unilaterala a contractelor de credit de catre banca, trebuie constatata si nulitatea actelor subsecvente;
Contractul este legea partilor, el putand fi modificat doar prin acordul partilor, astfel ca modificarea marjei de catre banca este nelegala intrucat nu e stabilita inca de la incheierea contractului si nici nu poate fi determinabila la acel moment.
Clauza din contractul de credit, referitoare la comisionul de rambursare;

Clauzele referitoare la:
Declararea scadentei anticipate a creditului in cazul oricarei altei obligatii asumate prin prezentul contract;
Declararea anticipata a creditului ca urmare a incalcarii de catre imprumutat/co-platitor/garant ipotecar a obligatiilor ce decurg din orice alt contract la care este parte si cu privire la care banca considera ca ar afecta respectarea obligatiilor in prezentul contract;
Declararea anticipata a creditului in situatia in care banca considera ca oricare din actele de constituire a garantiilor nu mai sunt apte de a fi puse in executare;
Debitarea automata a conturilor imprumutatului;