Cabinet Individual de Avocatură DR. MIRCEA N. COSTIN

  Cluj Napoca, Bd 21 Decembrie 1989, Nr 100
  0264-430.620 / 0744-559.158

Categories: ,

Sediu: Cluj Napoca, Bd 21 Decembrie 1989, Nr 100
Telefon mobil: 0744-559.158
Fix/Fax: 0264-430.620
Email: costinmn@yahoo.com
Adresa web: www.avocatdrmirceancostin.ro

Cabinetul de avocatura Mircea N Costin , ofera servicii de consultanta si reprezentare juridica pentru persoanele fizice , persoanele juridice si instituţii publice.

Domenii de activitate

-Redactare contracte, cereri, notificari, actiuni in justitie, cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri de interventie, cereri reconvenţionale, concluzii scrise etc.
-Plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Drept Civil – partaj judiciar, succesiuni, revendicare mobiliară şi imobiliară, grănţuire, servitute de trecere, uzucapiune, acţiuni în constatare, acţiuni în realizare, recuperări creanţe, acţiuni în pretenţii, acţiunea oblică, acţiunea pauliană, stabilire domiciliu minor, pensie întraţinere, etc.
Drept Procesual Civil – reprezentare executare silită, contestaţii la executare, ordonanţa preşedenţială, procedura divorţului, procedura punerii sub interdicţie judecătorească, procedura de declarare a morţii, sechestrul asigurător, poprire asigurătorie, partajul judiciar, procedura ordonanţei de plată, cereri cu valoare redusă, evacuarea din imobile folosite sau ocupate fără drept.
Fond Funciar – Legea 18/1991, Legea 1/2000, Legea 169/1997,Legea 247/2005, acţiuni privind obligarea primarului la validare, punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate, constatarea nulităţii absolute a hotărârilor de validare, proceselor verbale de punere în posesie şi a titlurilor de proprietate.
Drept Comercial – înfiinţări societăţi comerciale (SRL- SA), înfiinţări cabinete medicale, asociaţii de proprietari, asociaţii ale crescătorilor de animale, înfiinţare organizaţii neguvernamentale, declarare puncte de lucru, procedura insolvenţei, reorganizare judiciară , CEC, CAMBIE , Bilet la Ordin, recuperare creanţe, somaţia de plată, ordonanţă de plată, etc.
Dreptul Muncii– contestaţii la deciziile de desfacere a contractului de muncă, contestaţii decizii de pensie, negocierea contractelor colective de muncă, recuperare drepturi salariale, contestarea actelor emise de ITM sau AJOFM, etc.
Drept Fiscal – contestarea deciziilor emise de instituţiile statului, contestaţii la titlurile executorii emise de instituţiile publice, antrepozit fiscal, contestaţii calcul accize, etc.
Dreptul Transporturilor – CMR., accidente rutiere, asigurări, recuperări debite, transport intern şi internaţional.
Drept Penal – acţiuni civile în procesul penal privind recuperarea daunelor produse din evenimente rutiere (vătămare corporală, şi deces).
Dreptul Mediului – contestaţii procese verbale de contravenţie, consultanţă autorizaţii, etc.
OG. 2/2001 , plângeri contravenţionale, şi petiţii OPC .

Servicii oferite :

*Consultanţă şi cereri cu caracter juridic.

*Asistenţa şi repărezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, notari publici, executori judecătoreşti, autorităţi al instituţiilor publice locale şi centrale.

*Redactarea de acte juridice, acte constitutive, contracte.

*Activităţi de mediere.

Toate activităţile desfăşurate de cabinetul nostru se realizează numai în temeiul unui contract de asistenţă juridică.