GAVRA Maria Diana

  Oradea, P-ţa Nucetului 16, Bl.A.1, ap.28