GRAD Ovidiu

  Viseu de Sus, str. Republicii nr. 2