JOLDIŞ EMIL

  Comuna Băcia, sat Băcia nr.136, județul Hunedoara