NĂSTASE Ticu

  Telita, Com. Frecatei, Str.Stejarului Nr.3, Jud.Tulcea
  0755.010.953

Sediu: Tulcea, str. Isaccei, nr. 35, bl. I 10, sc.A, ap. 20, jud. Tulcea
Telefon mobil: 0755.010.953
Fix/Fax:
Email: av.tnastase@gmail.com
Adresa web:

Misiunea noastră este de a fi alături de dumneavoastră, prin consultații cu caracter juridic și prin asistență sau reprezentare în față instanțelor judecătorești sau a altor organe de jurisdicție.
Cabinetul nostru de avocatură oferă servicii de consultanță juridică, asistare și reprezentare a clienților în față instanțelor de orice grad din România și spațiul Uniunii Europene, redactare acte juridice (cereri, plângeri, memorii, tranzacții), precum și redactarea contractelor civile sau comerciale, acte constiturive a persoanelor juridice, acoperind domenii importante ale dreptului.
Avocat Năstase Ticu oferă o gamă largă a serviciilor juridice din dreptul românesc și cel european: consultații juridice, redactări, atestări, certificări acte (cereri, antecontracte, contracte civile și comerciale, constituiri societăți comerciale, asociații, fundații), asigura asistență juridică și reprezentare la instanțe de orice grad din București sau alte localități din țară.

Apreciem, în multe situații, că drepturile pe care le conferă legea oricărui cetățean, nu sunt singurele criterii de soluționare a conflictelor și că uneori interesele sunt mult mai importante decât orice drept câștigat.

Prin serviciile de mediere pe care cabinetul nostru le poate oferi, clienții noștri pot fi ajutați să–și găsească propriile soluții la probleme existente, sau să prevină un litigiu iminent.
Consultanță juridică:–

Cabinetul nostru asigura servicii de consultanță juridică la sediul cabinetului sau prin corespondență, iar în mod excepțional la domiciliul sau sediul clienților noștri.

– Cu această ocazie se exprimă opinii juridice cu privire la problema de drept indicată de client, se analizează modalitățile de abordare și mijloacele juridice adecvate în vederea soluționării și se stabilesc condițiile în care avocatul poate prelua cauza.

– Tot în această faza se elaborează proiecte de acte juridice sau contracte în vederea redactării

Asistarea și reprezentarea:
Cabinetul nostru asigura asistență și reprezentare juridică în față oricărei instanțe judecătorești, a altor instituții publice sau private, persoane juridice sau persoane fizice.
Așteptăm modificarea și implementarea legislației, când desfacerea căsătoriei se va putea face prin procedura de mediere, mult mai simplu și într-un cadru mult mai prietenos decât instanța de judecată.

1.Dreptul de proprietate și dezmembramintele sale:
– cereri de retrocedare pe cale administrativă – primărie, prefectura, ANRP, Fondul Proprietatea, AVAS, sau pe cale judecătorească.
– acțiuni de revendicare imobiliară,
– acțiuni în materia exproprierii,
– acțiuni în constatare drept de proprietate,
– uzucapiune,
– accesiune imobiliară,
– acțiuni posesorii,
– granituiri,
– servitute, uzufruct, abitatie,
– ieșiri din indiviziune,
– partaj judiciar,
– răspunderea civilă delictuală,
– acțiuni în prestație tabulara.

2.Drept locativ:
– acțiuni de evacuare,
– acțiune în reintegrare,
– redactare contracte de închiriere/locuințe, comodat, antrepriză, prestări servicii, schimb,
– anulare/constatare nulitate contracte locative,
– constituire asociații de proprietari,
– recuperare datorii restante.

3.Dreptul familiei/drepturi personale:
– anulare/nulitate căsătorie,
– divorț,
– partaj,
– încredințare minor,
– stabilire pensie de întreținere,
– stabilire filiație,
– tagaduire paternitate,
– înregistrare tardivă a nașterii,
– tutela/curatela,
– punere sub interdicție judecătorească.

4.Drept succesoral:
– succesiuni,
– donații (revocari, raporturi, reductiuni liberalitati),
– testamente,
– partaj succesoral,
– anulare/nulitate certificat de moștenitor.E.Contracte:
– redactare și atestare contracte: vânzare–cumpărare, promisiune de vânzare–cumpărare, comodat, schimb, închiriere, gaj, împrumut, novatie, tranzacție, cesiune de creanță, rentă viageră, întreținere, societate civilă, antrepriză, mandat, comision, arendare, fidejusiune.
– răspunderea civilă contractuală,
– anulare/nulitate contracte,
– despăgubiri.

5.Recuperări debite/executari:

– modalități de stingere a obligațiilor,

– acțiuni în pretenții,

– executari voluntare,

– executari silite,

– contestații la executare.

Drept comercial și drept societar:
Cabinetul nostru exercită oricare din activitățile privitoare la constituirea, administrarea, derularea, divizarea, dizolvarea, fuziunea, lichidarea, încetarea funcționarii societăților comerciale.- constituire societăți comerciale indiferent de formă juridică,

– modificare acte constitutive,

– acte adiționale,

– contracte de cesiune părți sociale,

– majorare/diminuare capital social,

– asistare/reprezentare la Oficiul Registrului Comerțului,

– asistare/reprezentare în litigii comerciale,

– recuperări debite,

– somații de plata,

– redactare și atestare contracte comerciale: vânzare–cumpărare comercială, închiriere, mandat, comision, consignație, leasing, srvice auto, transport, funizare servicii de orice fel

Dreptul muncii:
– redactări contracte colective/individuale de muncă,
– contestare procese verbale de contravenții,
– petiții la instituții și organisme din România,
– petiții la instituții și organisme din Uniunea Europeană,
– cereri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului privitoare la încălcarea drepturilor prevăzute în Convenția Pentru Apărarea Drepturilor Omului,
– cereri la Curtea de Justiție a Comunităților Europene pentru examinarea legalității, interpretării și aplicării normelor comunitare.