MITU MĂDĂLINA ELENA – Birou Executor Judecătoresc

  B Str. Fratii Golesti, nr. 2, et. 2-3, Campulung, jud Arges
  0743.634.129 / 0248 510 083

Adresa : Str. Fratii Golesti, nr. 2, et. 2-3, Campulung, jud Arges
Mobil: 0743.634.129
Telefon fix/fax: 0248 510 083
E-mail : office.mitu@yahoo.com
Adresa web:

Mitu Madalina Elena, executor judecatoresc, este inscris pe Tabloul Executorilor Judecatoresti din Romania si face parte din Camera Executorilor Judecatoresti PITESTI , cu sediul profesional in Campulung.

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare
Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe
Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească
Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de art. 364 Cod de Procedură Civilă
Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit art. 1005 Cod Procedură Civilă
Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a CEC-urilor

Executări directe:

Predarea silită a bunurilor mobile
Predarea silită a bunurilor imobile (evacuare)
Executarea silită a obligaţiilor de a face sau a obligaţiilor de a nu face
Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori (incredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului).

Executări indirecte:

Urmărirea silită mobiliară
Urmărirea silită imobiliară
Poprirea
Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.