CÎMPIAN și CÎMPIAN

  Cluj Napoca, Str. Pavel Rosca nr.3, ap.4, jud. Cluj
  0745 526 296 / 0744 787 889 / 0264 431 148

Sediu: Cluj Napoca, Str. Pavel Rosca nr.3, ap.4, jud. Cluj
Telefon mobil: 0744 787 889 – CÎMPIAN Mihai Radu
CÎMPIAN Mihai Alexandru – 0745 526 296
Fix/Fax: 0264 431 148
Email: bej_cimpianmihairadu@yahoo.com
bej.cmr@gmail.com
Program birou: Luni – Vineri: 9.00 – 17.00

Executorul Judecătoresc Cîmpian Mihai Radu este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Cluj.

Biroul Executorului Judecatoresc Cîmpian Mihai Radu este specializat in punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil, penal, comercial, contencios administrativ si dreptul muncii , precum si in notificarea actelor,comunicarea actelor de procedura,recuperari de creante,evacuari, procese-verbale de oferta reala, puneri in posesie, predare de bunuri, confiscari, executari silite mobiliare si imobiliare.Biroul nostru colaboreaza cu o echipa formata din specialisti: notari publici, avocati, experti judiciari, experti topometristi, experti contabili, interpreti si traducatori, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.

PROGRAM DE LUCRU
Luni – Vineri: 9.00 – 17.00
Sambata – Duminica: Inchis

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Executări directe:
  1. Evacuări
  – Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  – Vizitarea minorului
  – Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
  2. Executări indirecte
  – Urmărirea mobiliară a creanţelor
  – Urmărirea imobiliară a creanţelor
 • Popriri
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.