București, Sector 1, Str. Theodor Aman nr. 11, demisol și parter