București, Calea Dudești nr. 139, Corpul 1, etaj 1, sector 3