Executori Judecătorești Brașov

Birou Executor Judecătoresc KONCZ CSABA JR.

  Braşov, Str. Iuliu Maniu Nr.47, parter
 

Birou Executor Judecătoresc KOPPANDI OLLYVER

  Braşov, B-dul 15 Noiembrie Nr.43, sc.A, et.2, ap.5
 

Birou Executor Judecatoresc TEREACĂ TOMA CORNEL

 Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 68 bl. 3 sc. B ap. 3
  0722.559.193 / 0268.547.040

Birou Executor Judecătoresc BALAȘ MARIUS

  Târgu Secuiesc, Str. Petofi Sandor Nr.33, bl.6, sc.A, ap.4, Jud. Covasna
 

Birou Executor Judecătoresc DENDRINO NICOLAE

  Săcele, B-dul Braşovului Nr.280, jud.Braşov
 

Birou Executor Judecătoresc GRIGORE GEORGE CRISTIAN

  Braşov, Str. Iuliu Maniu Nr.66, bl.66, et.1, ap.4
 

Birou Executor Judecătoresc ȚERMURE CĂLIN OVIDIU

  Braşov, Str. 15 Noiembrie Nr.62, sc.D, ap.38
 

Birou Executor Judecătoresc VULPE ALEXANDRU GEORGE

  Braşov, Str. Iuliu Maniu Nr.43, camera 715
 

Birou Executor Judecătoresc LIMIȘCĂ SILVIU BOGDAN

  Braşov,Str. Mihail Kogălniceanu nr.23, Bl.C7, et.9, ap.14
 

Birou Executor Judecătoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN

  Braşov, Str. Iuliu Maniu Nr.68, bl.3, sc.B, ap.6
 

Birou Executor Judecătoresc ISAC HORAȚIU

  Braşov, B-dul 15 Noiembrie Nr.70, ap.2
 

BEJA BÂLCĂ FLORENTINA și BUJOR OANA MIHAELA

  Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 66, sc. B, ap. 4
 

Birou Executor Judecătoresc ANCA RAMONA LOREDANA

  Braşov, Str. Iuliu Maniu nr.64, sc.A, Ap.5
 

Birou Executor Judecătoresc DÂRSTAR CĂTĂLIN

  Braşov, str. M. Kogălniceanu nr.11, bl.C1, et.3, ap.2
 

BEJA FRĂȚILĂ VIOREL ALEXANDRU și FRĂȚILĂ ROXANA

  Făgăraş, Str. Doamna Stanca Nr.25, jud. Braşov
 

Birou Executor Judecătoresc DRĂGAN DANIEL GEORGE

  Braşov, B-dul Victoriei Nr.15, bl.33, sc.A, ap.7
 

Birou Executor Judecătoresc CORȘATE ALEXANDRU ALIN

  Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.84, Bl.C26, Ap.1
  0744.392.382 / 0268.547.068

Birou Executor Judecătoresc STRUGARIU ANA MIHAELA

  Braşov, Str. Toamnei Nr.13, bl.4, sc.D, ap.2
 

Birou Executor Judecătoresc BUZOIANU ROMULUS EMANUEL

  Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr.50B, sc.A, ap.6
 

Birou Executor Judecătoresc BLAJIU GHEORGHE

  Zărneşti, str. Postăvarului, bl.11, sc.A, ap.3, jud. Braşov
 

Birou Executor Judecătoresc DINCĂ STELIAN EMIL

  Brasov, Bd 15 Noiembrie, Nr 43, Sc A, Et 2, Ap 4
 0786.112.545 / 0727.750.039 / 0268.477.766