Notari Publici Bistrița Năsăud

Birou notar public Ditiu Iulian Andrei, Ditiu Maria

 Bistrita, Piata Centrala nr.38
  0263.xxx.xxx

Birou notar public Dragut Maria, Dragut Maximilian Iulius

 Bistrita, Str. Alexandru Odobescu nr.20
  0263.xxx.xxx

Birou notar public Vaida Marsineta

 Bistrita, B-dul Republicii nr. 53
  0263.xxx.xxx

Birou notar public Leah Vasile Viorel

 Beclean, Piata Libertatii nr. 12
  0263.xxx.xxx

Birou notar public Suliman Elena

 Beclean, Str. 1 Decembrie1918 nr.4, sc. B, parter, ap.1
  0263.xxx.xxx

Birou notar public Culcer Crinu Denis

 Beclean, Str. Mihail Kogalniceanu bl.20 sc.C
  0263.xxx.xxx

Birou notar public Ceuca Ioan

 Nasaud, Piata Unirii nr.16
  0263.xxx.xxx

Birou notar public Marian Stana

 Bistrita, Ion Ratiu nr. 3
  0263.xxx.xxx

Birou notar public Dogaru Catalin Liviu

 Bistrita, Str. Liviu Rebreanu nr. 29
  0263.xxx.xxx

Birou notar public Ani Maria Ioana

 Nasaud, Piata Unirii nr. 20 A
  0263.xxx.xxx

Birou notar public Leah Viorel

 Beclean, Str. 1 Decembrie 1918 nr.25
  0263.xxx.xxx

Birou notar public Oltean Cristina

 Bistrita, Str. Alba Iulia nr. 8
  0263.xxx.xxx

Birou notar public Groza Gabriel Sorin

 Bistrita, Piata Centrala nr. 47
  0263.xxx.xxx

Birou notar public Bria Adrian Eugen, Bria Alexandru Dumitru, Bria Eugenia Floarea

 Bistrita, Str. Liviu Rebreanu nr.22
  0263.xxx.xxx

Birou notar public Pop Cristina Monica, Sasarman Claudia Mihaela

 Bistrita, Str. Alexandru Odobescu nr. 18, ap.1
  0263.xxx.xxx