Monitorul Oficial

 • Achiziție publică de servicii din 13.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Moldova Nouă, Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 13.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Variaș, loc. Variaș, județul Timiș, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 13.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Lungești, Lungești, județul Vâlcea, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 13.06.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la negociere directă – Comuna Pietroasa, cu sediul in localitatea Pietroasa, județul Bihor, urmează să concesioneze un spațiu în suprafață de 18,83 mp, în vederea desfășurării activității de coafură și alte activități de înfrumusețare

 • Achiziție publică de servicii din 13.06.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, județul Harghita, urmează să concesioneze un teren în suprafață totală de 1884 mp, pentru realizarea unei parcări

 • Achiziție publică de servicii din 13.06.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Primăria Comunei Copăcel, Copăcel, județul Bihor, urmează să concesioneze: o suprafață de 45,56 mp – destinația „Cabinet Medical Stomatologic” și o suprafață de 28,62 mp – destinația „Farmacie”

 • Achiziție publică de servicii din 14.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Ialomița, Slobozia, județul Ialomița, aduce la cunoștință publică lista cu beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2018, domeniile de interes: culte/religie, recreere/sport și protecția mediului

 • Achiziție publică de servicii din 14.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Suceava, Suceava, județul Suceava, publică Lista cu beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 14.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – U.A.T. Județul Gorj, Târgu Jiu, județul Gorj, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate între U.A.T. – Județul Gorj și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al județului Gorj pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 14.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Maramureș, Baia Mare, județul Maramureș, aduce la cunoștință publică lista cu beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 14.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Galați, Galați, județul Galați, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă în anul 2018, domeniul social: servicii de recuperare și reabilitare pentru copii cu dizabilități cu vârstă cuprinsă între 0-12 ani

 • Achiziție publică de servicii din 14.06.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Orașul Cugir, cu sediul în orașul Cugir, județul Alba, aduce la cunoștință modificarea Programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local pe anul 2018, domeniile de interes: sport și turism

 • Hotărâre 38/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 38/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 37/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 37/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Ordin 749/2018, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 749/2018 privind aprobarea prețului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul IG VENA 5 g/100 ml, soluție perfuzabilă 5 g/100 ml, cutie cu un flacon din sticlă incoloră a 100 ml soluție perfuzabilă și un set pentru administrare

 • Decizie 386/2018, Autoritatea pentru Reformă Feroviară

  Decizia nr. 386/2018 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, a contractului aprobat prin Decizia președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societății Comerciale „Regio Călători” – S.R.L., precum și a contractului aprobat prin Decizia președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară nr. 176/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societății Comerciale „Astra Trans Carpatic” – S.R.L.

 • Decizie 217/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 217/2018 privind revocarea și numirea unui membru neexecutiv în cadrul Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc

 • Hotărâre 388/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 388/2018 pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

 • Hotărâre 74/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 74/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) – COM/2018/252

 • Hotărâre 73/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 73/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente – COM (2018) 173 final

 • Hotărâre 72/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 72/2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European Monitorizarea punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale – COM (2018) 130 final

 • Decret 453/2018, Președintele României

  Decretul nr. 453/2018 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 452/2018, Președintele României

  Decretul nr. 452/2018 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 451/2018, Președintele României

  Decretul nr. 451/2018 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 450/2018, Președintele României

  Decretul nr. 450/2018 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 449/2018, Președintele României

  Decretul nr. 449/2018 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 448/2018, Președintele României

  Decretul nr. 448/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 447/2018, Președintele României

  Decretul nr. 447/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant

 • Lege 127/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 127/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant

 • Decizie 23/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 23/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în Dosarul nr. 2.307/93/2016, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept

 • Hotărâre 379/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 379/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor

 • Decizie 158/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 158/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 456 alin. (1) și art. 458 teza întâi din Codul de procedură penală

sursa: www.lege5.ro

 • Intermediere din 12.06.2018, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Intermedierea vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate populației, prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A., în cadrul Programului Tezaur

 • Ordin 452/2018, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

  Ordinul nr. 2311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A., în cadrul Programului Tezaur

 • Ordin 2311/2018, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A., în cadrul Programului Tezaur

 • Ordin 3755/2018, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Ordinul nr. 3755/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.796/2017 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2017-2018

 • Hotărâre 418/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 418/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”

 • Decizie 385/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 385/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizie 59/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 59/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (4), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (3), art. 7, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

 • Decizie 55/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 55/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 din Codul de procedură civilă

sursa: www.lege5.ro

 • Regulament 6/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Regulamentul nr. 6/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

 • Ordin 730/2018, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 730/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public

 • Decizie 183/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 183/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 360 alin. (3) din Codul penal

 • Ordin 1052/2018, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1052/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România

 • Hotărâre 410/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 410/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale

 • Hotărâre 409/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 409/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Institutul de Proiectări Chimice „IPROCHIM” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 408/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 408/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „IOR” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 378/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 378/2018 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 187/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 187/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (17) și art. 82 lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal