Monitorul Oficial

 • Hotărâre 10/2020, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 10/2020 privind înregistrarea semnelor electorale depuse la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale la alegerile locale din anul 2020

 • Hotărâre 11/2020, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 11/2020 privind interpretarea unitară a prevederilor art. 26 alin. (14) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

 • Decret 447/2020, Președintele României

  Decretul nr. 447/2020 privind promulgarea Legii pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat

 • Lege 168/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat

 • Decizie 301/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 301/2020 privind folosirea cantității de 2.000 de flacoane de ceftriaxone din rezerva de mobilizare ca ajutor umanitar extern de urgență pentru înlăturarea urmărilor dezastrului provocat de explozia din capitala Republicii Libaneze, Beirut

 • Hotărâre 629/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 629/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Argeș de către domnul Soare Emanuel

 • Hotărâre 630/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 630/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către domnul Miroșeanu Liviu Alexandru

 • Hotărâre 631/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 631/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bistrița-Năsăud de către domnul Dolha Nechita-Stelian

 • Hotărâre 632/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 632/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Brăila de către domnul Boboc Cătălin

 • Hotărâre 633/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 633/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Mehedinți de către domnul Pavel Cristinel

 • Hotărâre 634/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 634/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vâlcea de către domnul Costea Tiberiu

 • Hotărâre 635/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 635/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către domnul Bughiu Adrian-Dumitru

 • Hotărâre 636/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 636/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către doamna Sărăor Elena-Adriana

 • Hotărâre 637/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 637/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vâlcea de către domnul Fârtat Sebastian

 • Hotărâre 638/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 638/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către domnul Ailenei Sorin-Gabriel

 • Hotărâre 639/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 639/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vâlcea de către domnul Fârtat Sebastian

 • Hotărâre 640/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 640/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către domnul Cîrstea Corneliu

 • Decizie 294/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 294/2020 privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Mircea Valentin Cârlan a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

 • Decizie 295/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 295/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Lăcrămioara Corcheș a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

 • Decizie 296/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 296/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Daniela-Paraschiva Pavel a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 • Decizie 297/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 297/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Oana-Marie Arat a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 • Decizie 298/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 298/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Marius Silvian Dan a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză

 • Decizie 299/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 300/2020 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George-Dionisie a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

 • Decizie 300/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. /2020 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 223/2020 privind înființarea Comitetului pentru Parteneriatul cu Mediul de Afaceri

 • Decret 446/2020, Președintele României

  Decretul nr. 446/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

 • Decret 448/2020, Președintele României

  Decretul nr. 448/2020 pentru promulgarea Legii privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice cu începere de la 2 iunie 1992 și care au fost condamnate în 9 decembrie 1993 de o instanță de judecată nerecunoscută din regiunea transnistreană a Republicii Moldova

 • Decret 449/2020, Președintele României

  Decretul nr. 449/2020 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Afacerilor Interne

 • Decret 450/2020, Președintele României

  Decretul nr. 450/2020 privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 • Lege 167/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 167/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

 • Lege 169/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 169/2020 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice cu începere de la 2 iunie 1992 și care au fost condamnate în 9 decembrie 1993 de o instanță de judecată nerecunoscută din regiunea transnistreană a Republicii Moldova

 • Ordin 2241/2020, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2241/2020 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii august 2020

 • Ordin 721/2020, Consiliul Concurenței

  Ordinul nr. 721/2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind desfășurarea audierilor și adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 509/2015

 • Regulament din 29.07.2020, Consiliul Concurenței

  Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului privind desfășurarea audierilor și adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 509/2015, din 29.07.2020

 • Decizie 589/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 589/2020 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică

 • Hotărâre 627/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 627/2020 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordin 830/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1395/830/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

 • Ordin 1395/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1395/830/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

 • Decizie 176/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 176/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. VII și art. VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Decret 445/2020, Președintele României

  Decretul nr. 445/2020 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Cavaler