Monitorul Oficial

 • Hotărâre 737/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 737/2018 pentru modificarea secțiunii B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

 • Hotărâre 736/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 736/2018 privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Arhiepiscopiei Bucureștilor

 • Hotărâre 734/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 734/2018 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la București la 13 iunie 2018 și la Paris la 25 iunie 2018 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007

 • Amendament din 13.06.2018, Guvernul României

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori, semnate la București la 13 iunie 2018 și la Paris la 25 iunie 2018 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007

 • Hotărâre 729/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 729/2018 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare

 • Decizie 210/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 210/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 și art. 5 alin. (1) și (4)-(6) raportate la cele ale art. 25, art. 42 alin. (3) și (5), art. 84 alin. (1) și anexa nr. 1 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

 • Ordonanță de urgență 85/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice

 • Hotărâre 109/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 109/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Achiziție publică de servicii din 18.09.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Comuna Cordun, Cordun, județul Neamț, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 3.325 mp, amplasat în extravilanul satului Cordun

 • Achiziție publică de servicii din 19.09.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Mădăras, Mădăras, județul Bihor, anunță beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă, contracte atribuite pe anul 2018 pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 19.09.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila, localitatea Brăila, județul Brăila, anunță beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă, contracte atribuite pe anul 2018 pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 19.09.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Oraș Pecica, Pecica, județul Arad, anunță proiectele câștigătoare din sesiunea a doua de selecție, domeniile: culte, educație-tineret-mediu-cultură și sport, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă

 • Achiziție publică de servicii din 19.09.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor, Oradea, județul Bihor, organizează în perioada 20.09-24.10.2018 a doua sesiune de finanțare a Concursului local de proiecte din cadrul Programului național „România în Mișcare” 2018, sub-programul P5-1 „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”

 • Ordonanță de urgență 80/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Hotărâre 721/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 721/2018 privind acordarea cetățeniei române domnului Nazhmudinov Omaraskhab

 • Hotărâre 720/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 720/2018 privind recunoașterea Fundației Baylor Marea Neagră ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 719/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 719/2018 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanților părții române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

 • Hotărâre 684/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 684/2018 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „E-cultura: Biblioteca digitală a României”

 • Inițiativă legislativă din 19.09.2018, Comitetul de Inițiativă Legislativă

  Inițiativa legislativă a cetățenilor potrivit Legii nr. 189/1999 privind Propunerea privind revizuirea Constituției prin introducerea unui preambul – expunere de motive, din 19.09.2018

 • Ordin 1376/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1376/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Făcăeni SPP12+SPP13 din județul Ialomița, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 1375/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1375/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Germisara din județul Hunedoara, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 1374/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1374/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Seaca de Câmp din județul Dolj, în proprietatea acestei organizații

 • Amendament din 20.07.2018, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 20 iulie 2018 și la Paris la 27 iulie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191/2007

 • Hotărâre 718/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 718/2018 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 20 iulie 2018 și la Paris la 27 iulie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006

 • Decret 804/2018, Președintele României

  Decretul nr. 804/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 • Decret 803/2018, Președintele României

  Decretul nr. 803/2018 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Ofițer

 • Achiziție publică de servicii din 17.09.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Oraș Sovata, Sovata, județul Mureș, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 17.09.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la negociere directă – Primăria Comunei Tomșani, Tomșani, județul Prahova, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 10,000 mp, situat în intravilanul satului Loloiasca, în vederea desfășurării de activități economice

 • Achiziție publică de servicii din 17.09.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 215 mp, în vederea edificării unei construcții

 • Achiziție publică de servicii din 18.09.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Galați, Galați, județul Galați, comunică contractele de finanțare nerambursabilă atribuite în urma concursului local de proiecte din cadrul Programului Național „România în Mișcare” 2018

 • Achiziție publică de servicii din 18.09.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relații Interetnice, București, sectorul 1, anunță contractele de finanțare nerambursabilă atribuite în perioada 05.07.2018 – 20.08.2018

 • Achiziție publică de servicii din 18.09.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș, cu sediul în Baia Mare, jud. Maramureș, anunță contractele de finanțare nerambursabilă atribuite în perioada 30.07 – 14.09.2018

 • Achiziție publică de servicii din 18.09.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt, Slatina, județul Olt, anunță finalizarea procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă în urma concursului local de proiecte pentru sport, desfășurat în perioada 16.07-17.09.2018