Monitorul Oficial

 • Achiziție publică de servicii din 09.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială – Ministerul Muncii și Justiției Sociale, sectorul 1, București, anunță Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul de stat în anul 2016

 • Achiziție publică de servicii din 09.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Petroșani, Petroșani, județul Hunedoara, în urma procedeului de evaluare și selecționare a proiectelor, anunță beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: servicii religioase/culte, servicii sportive, activități sociale și activități culturale

 • Achiziție publică de servicii din 09.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Ciumani, Ciumani, județul Harghita, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru protecție civilă, sesiunea a II-a, 2017

 • Achiziție publică de servicii din 09.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Ciumani, Ciumani, județul Harghita, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru protecție socială, sesiunea a II-a, 2017

 • Achiziție publică de servicii din 09.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Ciumani, Ciumani, județul Harghita, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru cultură, sesiunea a II-a, 2017

 • Achiziție publică de servicii din 09.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Ciumani, Ciumani, județul Harghita, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru cultură, sesiunea a II-a, 2017

 • Achiziție publică de servicii din 09.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Ciumani, Ciumani, județul Harghita, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru turism și tradiții, sesiunea a II-a, 2017

 • Achiziție publică de servicii din 09.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Ciumani, Ciumani, județul Harghita, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru educație și învățământ, sesiunea a II-a anul 2017

sursa: www.lege5.ro

 • Decizie 62/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 62/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția a IV-a civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, în Dosarul nr. 45.099/3/2015, aflat pe rolul acestei instanțe

 • Ordin 4764/2017, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Ordinul nr. 4764/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.411/2017 privind elaborarea manualelor școlare pentru clasa a V-a în anul școlar 2017-2018

 • Ordin 327/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 327/2017 pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2017-30 iunie 2017, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Hotărâre 731/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 731/2017 privind modificarea și completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

 • Hotărâre 727/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 727/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Arad de către domnul Damian Vasilică

 • Hotărâre 726/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 726/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către doamna Muntean Adela-Maria

 • Hotărâre 725/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 725/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către domnul Radu Lucian

 • Ordonanță de urgență 69/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010

 • Ordonanță de urgență 68/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

 • Ordonanță de urgență 67/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

sursa: www.lege5.ro

sursa: www.lege5.ro

sursa: www.lege5.ro

 • Ordin 2589/2017, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1107/1670/2589/2017 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

 • Ordin 1670/2017, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 1107/1670/2589/2017 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

 • Ordin 1107/2017, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1107/1670/2589/2017 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

sursa: www.lege5.ro

 • Ordin 2779/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 2779/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 110 „Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă”

 • Normă metodologică din 27.09.2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

  Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, din 27.09.2017

 • Ordin 1238/2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

  Ordinul nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996

 • Ordin 313/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 313/2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 „Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 • Ordin 115/2017, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 115/2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.88/2016

 • Decizie 417/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 417/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 alin. (6) din Codul de procedură penală

sursa: www.lege5.ro

 • Hotărâre 2/2017, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România – UNPIR

  Hotărârea nr. 2/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

 • Ordin 1690/2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 1690/2017 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale

 • Ordin 1154/2017, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1154/2017 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.196/2013 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare și control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici” București, a componențelor nominale ale comisiilor de avizare și control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Târgu Mureș și Craiova, precum și a modului de funcționare a acestor comisii

 • Hotărâre 712/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 712/2017 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Facultatea de Bioinginerie Medicală” la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași

 • Hotărâre 72/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 72/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 71/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 71/2017 pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare COM (2017) 240

 • Hotărâre 70/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 70/2017 pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind viitorul apărării europene (2025) COM (2017) 315

sursa: www.lege5.ro

 • Procedură din 29.09.2017, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Procedura privind registrul altor entități din 29.09.2017

 • Ordin 2590/2017, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2590/2017 privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităților publice

 • Hotărâre 724/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 724/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către doamna Puțaru Adriana

 • Hotărâre 723/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 723/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către domnul Țîrcă Fabian

 • Hotărâre 722/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 722/2017 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională Închideri de Mine Valea Jiului – S.A.

 • Hotărâre 719/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 719/2017 privind acordarea unor ajutoare de urgență

 • Hotărâre 718/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 718/2017 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

 • Hotărâre 717/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 717/2017 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

 • Hotărâre 105/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 105/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

sursa: www.lege5.ro

 • Achiziție publică de servicii din 04.10.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Petroșani – prin Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, județul Hunedoara, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 04.10.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la negociere directă – Municipiul Turda, Turda, județul Cluj, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 1.419 mp și clădire – dependințe în suprafață construită de 260 mp

 • Achiziție publică de servicii din 05.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, Tulcea, județul Tulcea, anunță selecție publică de proiecte, în vederea finanțărilor nerambursabile pentru domeniile: sport, cultură, activități sociale, de educație civică și de tineret, culte, Sesiunea a II-a

 • Achiziție publică de servicii din 05.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Alma, cu sediul în Alma, jud. Sibiu, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru proiecte din domeniul sport, 2017 – Sesiunea a II-a

sursa: www.lege5.ro

sursa: www.lege5.ro