Monitorul Oficial

 • Achiziție publică de servicii din 21.10.2019, Instituție bugetară

  Vânzări – anunțuri de participare la licitație publică – Primăria Orașului Tăuții-Măgherăuș, Tăuții-Măgherăuș, județul Maramureș, anunță vânzarea unui teren intravilan, în suprafață de 436 mp

 • Achiziție publică de servicii din 21.10.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere – Sectorul 4 al Mun. București, anunță ofertanții câștigători în vederea atribuirii contractului de închiriere

 • Achiziție publică de servicii din 21.10.2019, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Municipiul Reghin, Reghin, județul Mureș, anunță închirierea prin licitație publică a două loturi de teren (12 mp și 9 mp), situate în Parcul Tineretului

 • Achiziție publică de servicii din 21.10.2019, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Primăria Orașului Azuga, Azuga, județul Prahova, urmează să închirieze: două loturi de teren în suprafață de 500 mp fiecare, pentru desfășurare activitate de snow-tubing și un teren în suprafață de 21 mp, cu destinația cultură-grădină

 • Achiziție publică de servicii din 21.10.2019, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Municipiul Ploiești, Ploiești, județul Prahova, urmează să închirieze 15 spații (Ansambluri) cu altă destinație decât aceea de locuință (28 m^2 /ansamblu), situate în Piața Victoriei – Pietonal Nichita Stănescu

 • Achiziție publică de servicii din 21.10.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație publică – Primăria Comunei Izvoarele, Izvoarele, județul Giurgiu, urmează să concesioneze: un teren în intravilanul satului Radu Vodă (13.413 mp), un teren în intravilanul satului Dimitrie Cantemir (10.095 mp) și un teren în intravilanul satului Izvoarele (5.000 mp)

 • Achiziție publică de servicii din 21.10.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație publică – Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Tunari, Tunari, județul Ilfov, urmează să concesioneze un teren intravilan aparținând domeniului public, PA109, Lot 2, destinația construire complex agroturistic cu specific de agrement ecvestru

 • Achiziție publică de servicii din 21.10.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație publică – U.A.T. Dumbrăvești, comuna Dumbrăvești, satul Dumbrăvești, județul Prahova, urmează să concesioneze un teren din intravilanul comunei, în suprafață de 514 mp

 • Achiziție publică de servicii din 22.10.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Tiha Bârgăului, Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, aduce la cunoștință anunțul de participare la procedura de selecție a proiectelor din domeniul cultură care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă

 • Achiziție publică de servicii din 22.10.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Beriu, comuna Beriu, județul Hunedoara, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, domeniile de interes: culte religioase

 • Rectificare din 22.10.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 698/2019

 • Hotărâre 4/2019, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 4/2019 privind interpretarea prevederilor art. 34 alin. (1) teza a II-a coroborate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României

 • Ordin 2338/2019, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 2338/2019 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale

 • Notă din 26.02.2019, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Notele verbale reprezentând schimbul de instrumente dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului în vederea corectării erorilor materiale în varianta în limba română și varianta în limba spaniolă ale textului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului de securitate socială dintre România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la data de 13 septembrie 2017, din 26.02.2019

 • Ordin 2337/2019, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 2337/2019 privind publicarea notelor verbale reprezentând schimbul de instrumente dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului în vederea corectării erorilor materiale în varianta în limba română și varianta în limba spaniolă ale textului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului de securitate socială dintre România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la data de 13 septembrie 2017

 • Ordin 21/2019, Serviciul de Pază și Protecție – SPP

  Ordinul nr. 21/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Serviciul de Protecție și Pază

 • Ordin 20/2019, Serviciul de Pază și Protecție – SPP

  Ordinul nr. 20/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Serviciul de Protecție și Pază

 • Decizie 459/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 459/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizie 435/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 435/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • Decizie 421/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 421/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 alin. (3) și (4) și ale art. 69 alin. (4) lit. e) și f) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 234/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Hotărâre 52/2019, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 52/2019 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților

 • Hotărâre 51/2019, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 51/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 38/2019, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Hotărârea nr. 38/2019 privind stabilirea listei sediilor secțiilor de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora

 • Decizie 264/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 264/2019 privind numirea doamnei Cristina Florentina Stanca în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților

 • Ordin 914/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 914/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

 • Rectificare din 18.10.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 806/2013, din 18.10.2019

 • Rectificare din 18.10.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2019, din 18.10.2019

 • Ordin 2878/2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 2878/2019 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013

 • Decret 752/2019, Președintele României

  Decretul nr. 752/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

 • Lege 186/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 186/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

 • Decret 751/2019, Președintele României

  Decretul nr. 751/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 • Lege 185/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 185/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 • Decret 750/2019, Președintele României

  Decretul nr. 750/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

 • Lege 184/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 184/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

 • Normă metodologică din 08.10.2019, Secretariatul General al Guvernului

  Normele metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice, din 08.10.2019

 • Ordin 1054/2019, Secretariatul General al Guvernului

  Ordinul nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice

 • Decizie 437/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 437/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 și ale art. 12 alin. (1) lit. d), e) și f) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 • Decizie 268/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 268/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportat la art. 126 alin. 2 și alin. 3 din Codul penal din 1969, și ale art. 339 din Codul de procedură penală, cu extindere asupra art. 340 și art. 341 din același act normativ