Monitorul Oficial

 • Decizie 588/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 588/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 97 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizie 580/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 580/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 383 alin. (3) și (4) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre 177/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 177/2024 privind repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ preuniversitar de stat a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanțarea Programului național „Masă sănătoasă”

 • Hotărâre 169/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 169/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu

 • Ordonanță de urgență 14/2024, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 14/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

 • Hotărâre 149/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 149/2024 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară Covasna, Ilfov și Satu Mare

 • Hotărâre 164/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 164/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

 • Ordin 319/2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 319/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Tarnița (U.P. III Crainici), Direcția Silvică Mehedinți

 • Ordin 32/2024, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 32/2024 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor

 • Decizie 81/2024, Prim-ministru

  Decizia nr. 81/2024 privind respingerea solicitării pentru obținerea autorizării privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G, formulată de Huawei Technologies – S.R.L., Huawei International Co. Limited, Huawei Technologies Kft și Huawei Technologies Co., Ltd.

 • Decizie 80/2024, Prim-ministru

  Decizia nr. 80/2024 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenței nominale a Consiliului consultativ al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizie 79/2024, Prim-ministru

  Decizia nr. 79/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Florinel-Marian Sgărdea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Institutului Național de Statistică

 • Hotărâre 166/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 166/2024 privind unele măsuri necesare procesului de pregătire, organizare și găzduire a Misiunii Economice a Francofoniei ce va avea loc la București în perioada 27-29 martie 2024

 • Hotărâre 165/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 165/2024 pentru autorizarea condiționată a investiției străine directe prevăzute de Avizul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe nr. 35 din 12.02.2024

 • Ordonanță de urgență 12/2024, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 12/2024 pentru modificarea art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013 și a proiectelor de asistență tehnică, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027

 • Decizie 545/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 545/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010

 • Decret 168/2024, Președintele României

  Decretul nr. 168/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I

 • Lege 25/2024, Parlamentul României

  Legea nr. 25/2024 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I

 • Decret 167/2024, Președintele României

  Decretul nr. 167/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile

 • Lege 24/2024, Parlamentul României

  Legea nr. 24/2024 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile

 • Ordin 19/2024, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.19/25/7.585/2024 pentru modificarea și completarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne și al directorului Serviciului Român de Informații nr. M.24/30/8.147/2016

 • Hotărâre 158/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 158/2024 pentru modificarea poziției nr. 24 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului și pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului – Județul Iași din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordin 740/2024, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 740/2024 privind acordarea titlului de parc industrial Societății Parc Industrial Gorj – S.A. pentru locația din comuna Bălești, județul Gorj

 • Ordin 703/2024, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 703/2024 privind acordarea titlului de parc industrial Societății VGP Park Timișoara Three – S.R.L.

 • Ordin 658/2024, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 658/2024 privind acordarea titlului de parc industrial Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea – S.A. pentru locația din comuna Tămășeu, județul Bihor

 • Ordin 321/2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 321/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Bujoreni și proprietate privată aparținând Magic Panorama Verde – S.R.L., Unitatea de Producție I Bujoreni, județul Vâlcea

 • Ordin 212/2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 212/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Pianu, Unitatea de Producție III Comuna Pianu, fond forestier situat pe raza județului Hunedoara

 • Regulament 4/2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Regulamentul nr. 4/2024 privind modificarea art. 4 alin. (6) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2013