Monitorul Oficial

 • Procedură din 25.02.2019, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Procedura de emitere a autorizației de funcționare în condiții de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-076, din 25.02.2019

 • Procedură din 25.02.2019, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța digurilor de apărare împotriva inundațiilor – NTLH-075, din 25.02.2019

 • Ordin 405/2019, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 405/2019 pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului privind respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-075, precum și aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de funcționare în condiții de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-076

 • Decizie 802/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 802/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „ori altor asemenea interese ale țării”, cuprinsă în dispozițiile art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, și a dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale

 • Decizie 4/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 4/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția I penală în Dosarul nr. 41.901/3/2016, prin care se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Decizie 76/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 76/2019 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Ordin 274/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 383/274/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 383/2019, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 383/274/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Decizie 16/2019, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Decizia nr. 16/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 1.551/2000 pentru exploatarea cărbunelui brun în perimetrul Lighidia, județul Caraș-Severin, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială BIHARIA MINERALE – S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2008

 • Decizie 64/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 64/2019 privind acordarea calității de consilier onorific al viceprim-ministrului Viorel Ștefan domnului Cristian-Gabriel Winzer

 • Decizie 63/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 63/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Lucian Ioniță din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Sănătății

 • Decizie 62/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 62/2019 privind numirea domnului Mihai Alexandru Gherghe în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale

 • Decizie 61/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 61/2019 privind eliberarea domnului Răzvan Ștefan Rab din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale

 • Decret 166/2019, Președintele României

  Decretul nr. 166/2019 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019

 • Protocol din 06.02.2019, Act Internațional

  Protocolul de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, din 06.02.2019

 • Lege 51/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 51/2019 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019

 • Anexă din 20.02.2019, Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.017/2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat, din 20.02.2019

 • Hotărâre 131/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 131/2019 privind reorganizarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 76/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 76/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău – Secția I civilă, în Dosarul nr. 4.343/180/2014, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile

 • Ordin 3238/2019, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Ordinul nr. 3238/2019 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.062/2017

 • Ordin 1017/2019, Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  Ordinul nr. 1017/2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat

 • Decizie 739/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 739/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

 • Ordin 2977/2018, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2977/2018 privind clasarea ca monument istoric în Lista monumentelor istorice a imobilului situat la adresa poștală Calea Victoriei nr. 38-38A, municipiul Sibiu, județul Sibiu, cu denumirea Fosta reședință de vară mitropolitană cu grădină, în categoria II – arhitectură, a – ansamblu, grupa valorică A, cu trei componente, Palatul mitropolitan situat în Calea Victoriei nr. 38, Grădina cu arbori seculari situată în Calea Victoriei nr. 38-38A, Gard situat în Calea Victoriei nr. 38-38A, toate componentele în categoria II – arhitectură, m – monument, grupa valorică A

 • Decizie 803/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 803/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 104 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizie 723/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 723/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

 • Decizie 2/2019, Camera Deputaților

  Decizia nr. 2/2019 privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților

 • Hotărâre 8/2019, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Hotărârea nr. 8/2019 pentru modificarea și completarea Metodologiei de admitere în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015

 • Ordin 224/2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 224/2019 pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploatații de suine pe teritoriul României

 • Decizie 690/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 690/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 412 alin. (1) pct. 6 și ale art. 413 alin. (1) pct. 3 și alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și ale art. 75 alin. (1) și ale art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

 • Decret 151/2019, Președintele României

  Decretul nr. 151/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și pentru modificarea altor acte normative

 • Lege 49/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și pentru modificarea altor acte normative