Monitorul Oficial

 • Hotărâre 832/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 832/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor

 • Hotărâre 826/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 826/2018 privind modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor

 • Ordin 3439/2018, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3439/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.286/2018 privind aprobarea modelului Convenției privind implementarea Programului „INVESTEȘTE ÎN TINE” și a modelului Convenției de garantare

 • Procedură din 12.10.2018, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, din 12.10.2018

 • Ordin 3320/2018, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3320/2018 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

 • Modificare din 26.10.2018, Ministerul Sănătății – MS

  Modificările la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, din 26.10.2018

 • Ordin 1373/2018, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1373/1410/2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordin 1410/2018, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1373/1410/2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordin 1136/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1136/2018 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de pești

 • Decizie 359/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 359/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. d) și gg) și art. 11 alin. (1) lit. a) și lit. e) pct. (ii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene

 • Decizie 62/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 62/2018 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Cluj – Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 11.132/211/2017 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

 • Decizie 60/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 60/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 7.787/2/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Amendament din 26.06.2018, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 30 mai 2018, 14 iunie 2018 și 26 iunie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011

 • Hotărâre 823/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 823/2018 privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 30 mai 2018, 14 iunie 2018 și 26 iunie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011

 • Decizie 58/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 58/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția a IV-a civilă, în Dosarul nr. 34.575/3/2014*, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept

 • Ordin 5682/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 5682/2018 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 728/2015 privind aprobarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 2015-2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 2015-2020

 • Hotărâre 820/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 820/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Decizie 409/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 409/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat

 • Decizie 277/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 277/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și a ordonanței de urgență în ansamblul său

 • Ordin 1407/2018, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1407/2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

 • Ordin 1123/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 1123/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unități administrativ-teritoriale din județul Timiș

 • Decret 855/2018, Președintele României

  Decretul nr. 855/2018 privind conferirea Ordinului Național Steaua României

 • Ordin 1432/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1432/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Bucșani și al Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Oltul Olanu din județul Vâlcea, în proprietatea acestor organizații

 • Ordin 1431/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1431/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 2 Nalbant din județul Tulcea, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 1430/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1430/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Spineni din județul Iași, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 1429/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1429/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Chineja 1 și al Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Chineja 2 din județul Galați, în proprietatea acestor organizații

 • Ordin 154/2018, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 154/2018 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile comerciale de păsări, precum și condițiile privind mișcarea păsărilor vii și a subproduselor provenite de la acestea

 • Hotărâre 830/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 830/2018 privind preluarea în depozit de către Centrul Național de Management al Apei Grele a cantităților de apă grea constituite ca stoc rezervă de stat

 • Decizie 475/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 475/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (10) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

 • Decizie 461/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 461/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 157 alin. (2) și alin. (3) din Codul penal

 • Decizie 397/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 397/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

 • Decret 853/2018, Președintele României

  Decretul nr. 853/2018 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

 • Decizie 11/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 11/2018 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Suceava în Dosarul nr. 824/86/2018, prin care, în baza art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 475 din același cod, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept

 • Decizie 25/2018, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Decizia nr. 25/2018 privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 19.978/2017 pentru explorarea resurselor de lignit în perimetrul Valea Măgurica, județul Bihor, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială STONE & ROCK – S.R.L., aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 102/2017 privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru explorare

 • Decizie 515/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 515/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

 • Decizie 476/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 476/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, și, în special, ale art. 16 și art. 24 alin. (1) din aceeași ordonanță de urgență