Monitorul Oficial

 • Ordonanță de urgență 2/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Decizie 16/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 16/2022 asupra obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24^1 alin. (5), introduse prin art. I pct. 2 din Legea privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • Decizie 789/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 789/2021 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul dispozițiilor art. 27^46 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

 • Hotărâre 79/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 79/2022 privind modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și concesionate Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” – S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 75/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 75/2022 pentru actualizarea datelor din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, transmiterea dreptului de administrare a unei părți de imobil între structuri din Ministerul Afacerilor Interne, precum și pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală de Protecție Internă

 • Hotărâre 74/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 74/2022 privind înscrierea unui imobil, teren și construcție, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 • Hotărâre 73/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 73/2022 privind înscrierea unui imobil, construcții și teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 • Hotărâre 72/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 72/2022 privind actualizarea denumirii, valorii de inventar, a codului de clasificație și modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil aflat în administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și transmiterea acestuia din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” în administrarea Agenției Domeniilor Statului, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Decizie 66/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 66/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Carmen Moraru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

 • Decizie 65/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 65/2022 privind numirea doamnei Irina Leulescu în funcția de secretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 • Decizie 64/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 64/2022 privind eliberarea doamnei Irina Leulescu din funcția de subsecretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 • Ordin 211/2021, Agenția Națională Antidoping – ANAD

  Ordinul nr. 211/2021 pentru aprobarea formularului-tip de proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

 • Ordin 17/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 17/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan

 • Ordin 5846/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5846/2021 privind menținerea acreditării Universității de Arte din Târgu Mureș în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

 • Ordin 5845/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5845/2021 privind menținerea acreditării Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

 • Ordin 5844/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5844/2021 privind menținerea acreditării Universității Naționale de Muzică din București în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

 • Ordin 5843/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5843/2021 privind menținerea acreditării Universității de Medicină și Farmacie din Craiova în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

 • Ordin 5842/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5842/2021 privind menținerea acreditării Universității de Vest din Timișoara în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

 • Ordin 5841/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5841/2021 privind menținerea acreditării Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

 • Ordin 5840/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5840/2021 privind menținerea acreditării Universității pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

 • Ordin 5839/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5839/2021 privind menținerea acreditării Universității „Petrol-Gaze” din Ploiești în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

 • Ordin 5838/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5838/2021 privind menținerea acreditării Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

 • Ordin 5837/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5837/2021 privind menținerea acreditării Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” din București în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

 • Ordin 5836/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5836/2021 privind menținerea acreditării Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

 • Ordin 5835/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5835/2021 privind menținerea acreditării Universității din Craiova în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

 • Ordin 64/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 64/2022 privind aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, precum și privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

 • Ordin 66/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 66/2022 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor a operațiunii de răscumpărare anticipată a unor serii de obligațiuni denominate în dolari scadente în data de 7 februarie 2022, 22 august 2023 și 22 ianuarie 2024 și de preschimbare a acestora sau a unei părți din acestea cu obligațiuni noi sau o parte din acestea și contractarea unor împrumuturi pe piețele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, în sumă totală de până la 2,5 miliarde dolari, și desemnarea administratorilor tranzacției

 • Ordin 9/2022, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.9/2022 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.169/2007 pentru aprobarea „Instrucțiunilor privind activitatea de curierat pentru materialele NATO/UE clasificate în Ministerul Apărării Naționale”

 • Ordin 5852/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5852/2021 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2022