Monitorul Oficial

 • Ordin 220/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 220/2020 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, și de verificare a conformității acestora

 • Decizie 59/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 59/2020 pentru numirea doamnei Daniela Anda Grigore Gîtman în funcția de secretar de stat pentru relații interinstituționale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizie 58/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 58/2020 pentru numirea domnului Cornel Feruță în funcția de secretar de stat pentru afaceri globale și strategii diplomatice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizie 57/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 57/2020 privind numirea domnului Ionuț Cotarcea în funcția de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

 • Decizie 56/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 56/2020 privind numirea domnului Paul Racoviță în funcția de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

 • Decizie 55/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 55/2020 privind revocarea domnului Paul Racoviță din funcția de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

 • Decizie 54/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 54/2020 privind revocarea domnului Nelu Stelea din funcția de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

 • Hotărâre 22/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 22/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi

 • Hotărâre 21/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 21/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății

 • Decizie 622/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 622/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și, în special, ale art. 7 alin. (5) din aceasta, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative și, în special, ale art. 1 alin. (3) din aceasta

 • Decizie 489/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 489/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotărâre 20/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 20/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al municipiului București de către domnul Cîrstea Corneliu

 • Hotărâre 19/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 19/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către doamna Stoica Cristina

 • Hotărâre 18/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 18/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Maramureș de către domnul Cosma Alexandru

 • Hotărâre 17/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 17/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul Voicu Vincențiu

 • Hotărâre 16/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 16/2020 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Jîjîie Antonel, subprefect al județului Dâmbovița

 • Hotărâre 15/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 15/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Covasna de către domnul Radocea Necolae-Viorel

 • Hotărâre 14/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 14/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către domnul Danci Ioan-Alin

 • Hotărâre 13/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 13/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Călărași de către domnul Beștea Mihăiță-Constantin

 • Hotărâre 12/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 12/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila de către doamna Sterea Rada

 • Decizie 653/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 653/2019 privind respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală, cu referire la Decizia nr. 11 din 22 aprilie 2015 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

 • Decizie 611/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 611/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 23 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, precum și a prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (2)-(4) și art. 16-18 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților

 • Decret 43/2020, Președintele României

  Decretul nr. 43/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 42/2020, Președintele României

  Decretul nr. 42/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 41/2020, Președintele României

  Decretul nr. 41/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 40/2020, Președintele României

  Decretul nr. 40/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 39/2020, Președintele României

  Decretul nr. 39/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Ordin 9/2020, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 9/2020 pentru modificarea Instrucțiunilor tehnice privind conținutul-cadru și modul de întocmire a Cărții miniere, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 103/2002

 • Ordin 46/2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 46/2020 privind desemnarea Direcției afaceri europene și relații internaționale din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Vânzări – anunțuri de participare la licitație publică – Primăria Ciocănești, comuna Ciocănești, județul Călărași, urmează să vândă un teren intravilan, în suprafață de 730 mp, aflat în domeniul privat al Comunei Ciocănești

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Vânzări – anunțuri de participare la licitație publică – Primăria Comunei Bethausen, Bethausen, județul Timiș, scoate la vânzare terenul extravilan care aparține domeniului privat al comunei, în suprafață de 4.137 mp

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Vânzări – anunțuri de participare la licitație publică – Primăria Ciocănești, Ciocănești, județul Călărași, urmează să vândă: casă cu teren situată pe Str. Daliei nr. 3, având suprafața de 801 mp, suprafață construită 107 mp, aflându-se în domeniul privat al comunei

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere – Direcția pentru Administrarea Piețelor, Parcărilor și Cimitirelor Bârlad, Bârlad, județul Vaslui, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractelor de închiriere

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Comuna Gârbova, județul Alba, urmează să închiriezeun teren pășune cu suprafața de509.000 mp, situat în extravilan,proprietate privată a comunei

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Comuna Muntenii de Sus, Muntenii de Sus, județul Vaslui, urmează să închirieze unspațiu cu suprafața de 59,28 m.p., aparținând domeniului public, cu destinația farmacie

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Primăria Comunei Racovițeni, comuna Racovițeni, județul Buzău, urmează să închiriezeun spațiu în suprafață de 20 mp, aparținând domeniului public al Comunei Racovițeni, situat în incinta imobilului Primăriei Racovițeni, destinat pentru farmacie

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Municipiul Târnăveni, Târnăveni, județul Mureș, anunță închirierea prin licitație publică a chioșcului școlar situat în incinta Liceului Tehnologic, în suprafață de 18,75 mp, imobil ce aparține domeniului public al municipiului

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Comuna Muntenii de Sus, județul Vaslui, urmează săînchirieze unspațiu cu suprafața de 50,65 m.p., cu destinația cabinet stomatologic

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Consiliul Local al Orașului Vălenii de Munte, orașul Vălenii de Munte, județul Prahova, urmează să închirieze un imobil în suprafață de 353 mp, precum și terenul ocupat de acest spațiu, inclusiv spațiu de acces, aparținând domeniului privat

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Municipiul Câmpia Turzii, Câmpia Turzii, județul Cluj, urmează să închirieze unspațiu în suprafață de 26,40 mp, care aparține domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Municipiul Hunedoara, Hunedoara, județul Hunedoara, anunță închirierea unor spații din incinta clădirii Sitului Industrial „SSA Hunedoara”, în suprafață totală de 7.459 mp, aparținând domeniului public al municipiului Hunedoara

 • Achiziție publică de servicii din 16.01.2020, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a Serviciului de Utilitate Publică de Distribuție a Gazelor Naturale – Comuna Stoenești, județul Argeș, publică anunț de participare la licitația publicăreprezentând concesionareaServiciul de Utilitate Publică de Distribuție a Gazelor Naturale

 • Achiziție publică de servicii din 16.01.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Orașul Miercurea Nirajului, județul Mureș, anunță Raportul referitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2019, domeniile de interes: sport, culte, social, cultură, tineret

 • Achiziție publică de servicii din 16.01.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Suceava, anunță Raportul anual referitor la situația proiectelor finanțate în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2019 din bugetul propriu, pentru activități din domeniile: culte, social, cultură, sport, tineret și sănătate

 • Decizie 696/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 696/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 442 din Codul de procedură civilă

 • Procedură din 07.01.2020, Ministerul Justiției – MJ

  Procedura eliberării copiilor și/sau copierii informațiilor conținute în înscrierile efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară prin accesarea interfeței publice a Registrului (portalul internet), cu respectarea dreptului oricărei persoane de a consulta și de a tipări în mod liber informațiile disponibile în interfața publică, din 07.01.2020

 • Procedură din 07.01.2020, Ministerul Justiției – MJ

  Procedura eliberării proceselor-verbale de căutare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și de certificare a proceselor-verbale de căutare întocmite de către operatori și agenții împuterniciți ai operatorilor, din 07.01.2020

 • Procedură din 07.01.2020, Ministerul Justiției – MJ

  Procedura reactivării avizelor a căror stingere a fost efectuată eronat în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, din 07.01.2020

 • Procedură din 07.01.2020, Ministerul Justiției – MJ

  Procedura îndreptării erorilor materiale din culpa operatorului/agentului conținute în avizele de înscriere, din 07.01.2020

 • Ordin 29/2020, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 29/2020 pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art. 41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

 • Decizie 53/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 53/2020 privind numirea doamnei Alexandra Toader în funcția de președinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

 • Ordonanță de urgență 2/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizie 53/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 53/2019 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Cluj – Secția civilă, în Dosarul nr. 7.486/211/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile

 • Decizie 523/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 523/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 și ale art. 13 alin. (1) și (2) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative

 • Decizie 477/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 477/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordin 56/2020, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 56/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005

 • Decizie 52/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 52/2020 privind numirea domnului Răzvan-Codruț Pop în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizie 536/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 536/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 10, art. 16 alin. (1) și (4), art. 18 și ale art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Decizie 51/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 51/2020 privind numirea doamnei Ana Guțu în funcția de secretar de stat al Departamentului pentru relația cu Republica Moldova

 • Ordin 2590/2019, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 2590/2019 privind modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017

 • Ordin 46/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 46/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară

 • Ordin 62/2020, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 62/2020 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor interjudețene din subordine

 • Decret 38/2020, Președintele României

  Decretul nr. 38/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 37/2020, Președintele României

  Decretul nr. 37/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 36/2020, Președintele României

  Decretul nr. 36/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 35/2020, Președintele României

  Decretul nr. 35/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 34/2020, Președintele României

  Decretul nr. 34/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 33/2020, Președintele României

  Decretul nr. 33/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 32/2020, Președintele României

  Decretul nr. 32/2020 privind promulgarea Legii pentru înființarea Muzeului Național „Brătianu”

 • Lege 15/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2020 pentru înființarea Muzeului Național „Brătianu”

 • Decizie 1611/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 1611/2019 privind autorizarea Societății OBSIDIAN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. ca intermediar principal în asigurări

 • Ordin 10/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 10/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (T G ) și de extragere a energiei electrice din rețea (T L ), a tarifelor pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.

 • Ordin 9/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 9/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 229/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud – S.A.

 • Ordin 8/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 8/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord – S.A.

 • Ordin 7/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 7/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 227/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord – S.A.

 • Ordin 6/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 6/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuție Muntenia – S.A.

 • Ordin 5/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 5/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 225/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuție Dobrogea – S.A.

 • Ordin 4/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 4/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuție Banat – S.A.

 • Ordin 3/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 3/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 223/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid – S.A.

 • Ordin 2/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 2/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 222/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuție Energie Oltenia – S.A.

 • Ordin 183/2019, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat – ORNISS

  Ordinul nr. 183/2019 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind efectuarea inspecțiilor/controalelor de securitate în vederea verificării modului de asigurare a protecției informațiilor NATO clasificate, vehiculate în cadrul structurilor de tip centru de excelență (CoE), precum și în cadrul celor care funcționează pe baza unor memorandumuri de înțelegere (MoU)

 • Decizie 695/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 695/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) teza întâi partea finală din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decizie 516/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 516/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu referire la sintagma „orice persoană interesată”