Monitorul Oficial

 • Ordonanță de urgență 181/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

 • Decizie 575/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 575/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizie 554/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 554/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

  sursa: www.lege5.ro

 • Acord din 08.10.2020, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Acordul de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Creditor, și România, în calitate de Împrumutat – 4.099.244.587 EUR, din 08.10.2020

 • Ordonanță de urgență 177/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 177/2020 pentru aprobarea Acordului de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Creditor, și România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 euro, semnat la București la 8 octombrie 2020 și la Bruxelles la 19 octombrie 2020

 • Ordin 2880/2020, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2880/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE” din bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, a modelului Convenției de garantare și plată a ajutorului de minimis pentru Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020

 • Ordin 1813/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1813/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

 • Hotărâre 889/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 889/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene

 • Ordin 1805/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3245/1805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

 • Ordin 3245/2020, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3245/1805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

 • Hotărâre 887/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 887/2020 pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local și pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice

 • Hotărâre 886/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 886/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea CUPRU MIN – S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Hotărâre 885/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 885/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Națională a Sării – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Hotărâre 888/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 888/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020

 • Decizie 474/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 474/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 104 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizie 293/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 293/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55^1 alin. (8) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Listă 24475/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Lista nr. 24475/2020 partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din 27 septembrie 2020

 • Ordonanță de urgență 180/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

 • Decizie 571/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 571/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (3) și ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordonanță de urgență 179/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

 • Ordonanță de urgență 178/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 178/2020 pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

 • Decizie 354/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 354/2020 pentru numirea domnului Nicolae Ivășchescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 • Decizie 353/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 353/2020 pentru eliberarea domnului Alexandru Mutruc din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 • Decizie 352/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 352/2020 privind numirea doamnei Cecilia Manolescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale

 • Decizie 351/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 351/2020 pentru eliberarea domnului Nicolae Ivășchescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale

 • Decizie 570/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 570/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27-29 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizie 437/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 437/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

 • Hotărâre 883/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 883/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”

 • Hotărâre 881/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 881/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Glodeni, județul Dâmbovița

 • Hotărâre 884/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 884/2020 privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu

 • Hotărâre 882/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 882/2020 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății