Monitorul Oficial

 • Ordin 218/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 218/2018 privind modificarea anexelor nr. 3 și 4 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță

 • Normă din 19.12.2018, Camera Auditorilor din România – CAR

  Normele de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, din 19.12.2018

 • Hotărâre 98/2018, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 98/2018 privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

 • Ordin 5728/2018, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Ordinul nr. 5728/2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5.460/2018

 • Ordin 5305/2018, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 5305/2018 privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcționar public cu statut special din Ministerul Justiției

 • Ordin 3896/2018, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3896/2018 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice

 • Ordin 1567/2018, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1567/2018 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor și bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătății, a vaccinurilor și altor produse achiziționate în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a produselor și bunurilor provenite din donații

 • Normă din 09.11.2018, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Normele privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, din 09.11.2018

 • Hotărâre 7/2018, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Hotărârea nr. 7/2018 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

 • Normă din 09.11.2018, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Normele privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, din 09.11.2018

 • Hotărâre 6/2018, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Hotărârea nr. 6/2018 pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică

 • Hotărâre 1044/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1044/2018 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 • Decret 2/2019, Președintele României

  Decretul nr. 2/2019 pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale – EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

 • Lege 2/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 2/2019 privind modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale – EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

 • Ordin 3200/2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 3200/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”

 • Ordin 1856/2018, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1856/2018 pentru modificarea și completarea unor regulamente și instrucțiuni din domeniul feroviar

 • Hotărâre 1037/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1037/2018 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dunărea” al Județului Brăila a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 1036/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1036/2018 pentru organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenției Zonei Montane, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale și oficiile de dezvoltare montană

 • Decret 3/2019, Președintele României

  Decretul nr. 3/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019

 • Lege 3/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 3/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019