Monitorul Oficial

 • Lege 24/2017(r1), Parlamentul României

  Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

 • Ordin 1024/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 1.024/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.338/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-IA „Înmatricularea aeronavelor civile”, ediția 1/2016

 • Ordin 857/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 857/2021 privind prospectul de emisiune a titlului de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

 • Decizie 427/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 427/2021 asupra respingerii excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, precum și ale art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Metodologie din 06.08.2021, Ministerul Educației

  Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din 06.08.2021

 • Decizie 404/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 404/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „de la comunicarea hotărârilor definitive” din cuprinsul art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizie 401/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 401/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

 • Decizie 370/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 370/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

 • Decizie 262/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 262/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 1 și ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2017, în ansamblul său, și a Legii nr. 261/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și a prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

 • Ordin 4597/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

 • Decizie 10/2021, Senatul României

  Decizia nr. 10/2021 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizie 270/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 270/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „în limita unui plafon de garantare de 450.000 lei pe un creditor de asigurare al asigurătorului aflat în faliment” din cuprinsul art. 15 alin. (2) al Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților

 • Decizie 194/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 194/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare

 • Decizie 193/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 193/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 472 alin. (1) și ale art. 474 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 • Decizie 191/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 191/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

 • Ordin 518/2021, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 435/858/518/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” – S.A.

 • Ordin 858/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 435/858/518/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” – S.A.

 • Ordin 435/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 435/858/518/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” – S.A.

 • Anexă din 19.07.2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 160/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 „Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, din 19.07.2021

 • Ordin 945/2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 945/2021 privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială ALL CERT PRODUCT – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică

 • Ordin 160/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 160/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 „Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 • Hotărâre 829/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 829/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat

 • Decizie 919/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 919/2021 privind reluarea activității Asociației Profesioniștilor în Regularizarea Daunelor

 • Decizie 911/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 911/2021 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a companiei de brokeraj ASIWEST BROKER DE ASIGURARE – S.R.L., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali

 • Decizie 407/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 407/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, precum și a prevederilor art. 483 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 • Act 15415/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Cuantumul nr. 15415/2021 datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale și candidații independenți în urma campaniei electorale organizate cu ocazia alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021, declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

 • Ordin 1399/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1399/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

 • Decizie 192/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 192/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 725 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizie 240/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 240/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

 • Decizie 405/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 405/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 464 alin. (3) raportat la art. 464 alin. (1) lit. r) și t) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Decret 920/2021, Președintele României

  Decretul nr. 920/2021 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiții dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 5 mai 2020

 • Decret 921/2021, Președintele României

  Decretul nr. 921/2021 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 922/2021, Președintele României

  Decretul nr. 922/2021 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Hotărâre 54/2021, Comitetul Național pentru Situații de Urgență – CNSU

  Hotărârea nr. 54/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată

 • Ordonanță de urgență 84/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 84/2021 pentru abrogarea art. 72 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

 • Decizie 293/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 293/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 587 alin. (2) teza a doua din Codul de procedură penală, cu referire la sintagma „curge de la rămânerea definitivă a hotărârii”

 • Hotărâre 826/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 • Hotărâre 828/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 828/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020