Monitorul Oficial

 • Hotărâre 830/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 830/2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

 • Decizie 140/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 140/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă

 • Ordin 108/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 108/2022 privind transferul drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate, stabilite prin Licența de concesiune nr. 23.110/2020 a activității de exploatare a lignitului din perimetrul Valea lui Cuțui, județul Gorj

 • Ordin 1704/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1704/2022 privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.287/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă

 • Declarație 2/2022, Parlamentul României

  Declarația nr. 2/2022 a Parlamentului României cu ocazia aniversării a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii

 • Decizie 153/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 153/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, precum și ale art. 518 și ale art. 521 alin. (3) și (4) din Codul de procedură civilă

 • Hotărâre 56/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 56/2022 privind urmărirea penală a unui deputat

 • Decizie 390/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 390/2022 privind acordarea autorizării societăților NEC Corporation, NEC Eastern Europe Kft Budapesta, Sucursala București, NEC Europe LTD și NEC Eastern Europe Kft în vederea utilizării de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G

 • Ordonanță de urgență 89/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 89/2022 privind unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanță a Platformei de cloud guvernamental, precum și pentru stabilirea cadrului legal de organizare și funcționare a infrastructurilor informatice și a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală

 • Decizie 388/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 388/2022 privind acordarea autorizării Societății Logic Computer – S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G

 • Decizie 389/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 389/2022 privind acordarea autorizării Societății MarcTel – S.I.T. – S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G

 • Decret 915/2022, Președintele României

  Decretul nr. 915/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 916/2022, Președintele României

  Decretul nr. 916/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 917/2022, Președintele României

  Decretul nr. 917/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 918/2022, Președintele României

  Decretul nr. 918/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 919/2022, Președintele României

  Decretul nr. 919/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 920/2022, Președintele României

  Decretul nr. 920/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 921/2022, Președintele României

  Decretul nr. 921/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 922/2022, Președintele României

  Decretul nr. 922/2022 privind trecerea în rezervă a unui general cu patru stele din Ministerul Apărării Naționale

 • Decret 923/2022, Președintele României

  Decretul nr. 923/2022 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naționale

 • Hotărâre 810/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 810/2022 privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice ale unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A., trecerea acesteia în domeniul public al orașului Baia Sprie, județul Maramureș, precum și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 814/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 814/2022 privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Timișoara, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

 • Hotărâre 815/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 815/2022 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Educației prin Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, precum și înscrierea unor bunuri imobile – clădiri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

 • Hotărâre 827/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 827/2022 pentru modificarea și completarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020

 • Ordin 88/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 88/2022 privind modificarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2021

 • Decizie 36/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

  Decizia nr. 36/2022 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași – Secția civilă, în Dosarul nr. 98/99/2020/a1, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile

 • Decizie 314/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 314/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 56^1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

 • Decizie 293/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 293/2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55^1 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Hotărâre 808/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 808/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 250/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Brașov, Tronson II – DN 11 – DN 13”, pe raza localităților Sânpetru și Brașov, din județul Brașov

 • Ordin 1111/2022, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 1111/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – ROMANIA”

 • Ordin 1487/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1487/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.073/2022 privind aprobarea Convenției de implementare a Programului RURAL INVEST

 • Hotărâre 770/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2022 privind aprobarea stemei comunei Țițești, județul Argeș

 • Hotărâre 769/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 769/2022 privind aprobarea modelului steagului comunei Ceatalchioi, județul Tulcea

 • Hotărâre 768/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 768/2022 privind aprobarea modelului steagului comunei Cetățeni, județul Argeș

 • Hotărâre 767/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 767/2022 privind aprobarea modelului steagului comunei Comandău, județul Covasna

 • Hotărâre 766/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 766/2022 privind aprobarea modelului steagului comunei Semlac, județul Arad

 • Decizie 554/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 554/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „încălcarea unor norme de ordine publică” din cuprinsul art. 246 alin. (1) din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă, prin raportare la Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, cu referire la art. 147 alin. (4) din Constituția României, respectiv ale efectelor Deciziei Curții Constituționale nr. 369 din 30 mai 2017

 • Decizie 110/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 110/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Ordin 1491/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 998/1491/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2022 ale Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

 • Ordin 998/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 998/1491/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2022 ale Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

 • Decizie 628/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 628/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în ansamblul său, și ale art. II din aceasta, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, în ansamblul său, și ale art. 1 alin. (1) din aceasta, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, în ansamblul său, și ale art. 1 alin. (1) din aceasta

 • Decizie 627/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 627/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în ansamblul său, și a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. d) și g) din aceeași lege

 • Decizie 16/2022, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 16/2022 pentru prorogarea termenului prevăzut de Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului experților medicali al Colegiului Medicilor din România

 • Hotărâre 816/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 816/2022 privind recunoașterea Asociației GAL Valea Dunării Sudolt, județul Dolj, ca fiind de utilitate publică

 • Ordin 1570/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1570/2022 privind stabilirea modelului-cadru al acordului de colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic

 • Decizie 162/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 162/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară

 • Decizie 383/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 383/2022 privind numirea domnului Bogdan Cristescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Educației

 • Decizie 384/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 384/2022 privind numirea domnului Bogdan Florin Pașcuț în funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Decizie 385/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 385/2022 privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de director general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și pentru modificarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • Decizie 386/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 386/2022 privind acordarea autorizării Societății Felix Telecom – S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G

 • Decizie 387/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 387/2022 privind revocarea domnului Răzvan Giuca din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră și pentru unele măsuri privind asigurarea conducerii Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

 • Decret 914/2022, Președintele României

  Decretul nr. 914/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale „Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM” – S.A.

 • Hotărâre 826/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 826/2022 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, în vederea premierii sportivului David Popovici pentru rezultatele obținute la Campionatul Mondial de Natație – Înot Seniori, desfășurat la Budapesta în anul 2022

 • Hotărâre 828/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 828/2022 pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020

 • Lege 189/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 189/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale „Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM” – S.A.