Monitorul Oficial

 • Instrucțiuni din 28.05.2013, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Instrucțiunile privind scăderea pierderilor din rebuturi și stabilirea scăzămintelor procentuale determinate de perisabilități, transport, depozitare, conservare, manipulare și transformare a bunurilor, precum și a modului în care se aplică scăzămintele în Ministerul Apărării Naționale, Fi.-11/1, din 28.05.2013

 • Ordin 59/2013, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.59/2013 pentru aprobarea Fi.-11/1, Instrucțiuni privind scăderea pierderilor din rebuturi și stabilirea scăzămintelor procentuale determinate de perisabilități, transport, depozitare, conservare, manipulare și transformare a bunurilor, precum și a modului în care se aplică scăzămintele în Ministerul Apărării Naționale

 • Ordin 219/2020, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.219/2020 privind declasificarea și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unui ordin al ministrului apărării naționale emis în anul 2013

 • Decizie 664/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 664/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

 • Decizie 326/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 326/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale capitolului II cu referire la nr. crt. 1, 2, 3, 4, 7, 8 și 9 din anexa nr. V la aceeași lege

 • Anexă din 22.12.2020, Banca Națională a României – BNR

  Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 8/2020 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, și Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar- contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre, din 22.12.2020

 • Decizie 26/2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 26/2020 privind sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu soluționarea recursului în interesul legii ce vizează probleme de drept

 • Ordin 8/2020, Banca Națională a României – BNR

  Ordinul nr. 8/2020 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, și Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre

 • Decret 5/2021, Președintele României

  Decretul nr. 5/2021 pentru promulgarea Legii privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat

 • Lege 5/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat

 • Sentință civilă 37/2020, Curtea de Apel Brașov

  Sentința nr. 37/2020 privind amânarea pronunțării asupra cererii formulate de reclamanta Asociația Alianța pentru Combaterea Abuzurilor în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin ministru și intervenienții Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (AGVPS) și AVPS Potaissa Turda, AJVPS Teleorman, AVPS Ialomița, AJVPS Călărași, AJVPS Brăila, AJVPS Vrancea, AJVPS Mehedinți, AJVPS Buzău, AJVPS Caraș-Severin, AJVPS Maramureș, AJVPS Olt, AJVPS Tulcea, AVPS Carei, AJVPS Botoșani, AVPS Foișorul Săveni, AVPS Acvila, AJVPS Bacău, AJVPS Galați, AJVPS Gorj, AJVPS Iași, AJVPS Prahova, AJVPS Sibiu, AJVPS Câmpina, AJVPS Danubius River & Valley, având ca obiect „anulare act administrativ cu caracter normativ – anexa din 13.05.2019, centralizator nr. 3, nr. 0-2175”

 • Ordin 2/2021, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 2/2021 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 110/2010 privind aprobarea modelului de legitimații de serviciu pentru personalul din cadrul aparatului propriu și al unităților subordonate ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

 • Procedură din 04.01.2021, Agenția Națională de Integritate – ANI

  Procedura de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează, din 04.01.2021

 • Ordin 96/2021, Agenția Națională de Integritate – ANI

  Ordinul nr. 96/2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează

 • Ordin 9/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 9/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

 • Decizie 33/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 33/2021 privind eliberarea, la cerere, a domnului Amet Varol din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cetățenie

 • Decizie 32/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 32/2021 pentru numirea domnului Adrian Covăsnianu în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

 • Decizie 31/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 31/2021 privind eliberarea domnului Viorel Grigoraș din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

 • Decizie 30/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 30/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Tiberiu Horațiu Gorun a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor

 • Decret 6/2021, Președintele României

  Decretul nr. 6/2021 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

 • Decret 4/2021, Președintele României

  Decretul nr. 4/2021 pentru promulgarea Legii privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice

 • Lege 4/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 4/2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice

 • Decret 3/2021, Președintele României

  Decretul nr. 3/2021 pentru promulgarea Legii privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România

 • Lege 3/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România