Monitorul Oficial

 • Achiziție publică de servicii din 21.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Neamț, Piatra-Neamț, județul Neamț, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2020, domeniile de interes: cultură, religie și învățământ

 • Achiziție publică de servicii din 21.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – U.A.T. Comuna Șoimuș, Șoimuș, județul Hunedoara, acceptă depunerea ofertei în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, educație, culte

 • Achiziție publică de servicii din 21.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Vatra Moldoviței, Comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava, acceptă depunerea ofertelor în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport

 • Achiziție publică de servicii din 21.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Oraș Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș, anunță acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local în anul fiscal 2020 pentru activități sportiv

 • Achiziție publică de servicii din 21.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Oraș Pecica, județul Arad, acceptă ofertele în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, social, culte

 • Achiziție publică de servicii din 21.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Băcia, Băcia, județul Hunedoara, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2020, domeniile de interes: sport, cultură, protecția mediului, culte, educație civică, protecția sănătății, social

 • Achiziție publică de servicii din 21.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Satu Mare, Satu Mare, județul Satu Mare, publică anunț de participare pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor/proiectelor în domeniul asistență socială pe anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 21.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Satu Mare, județul Harghita, anunță Programul anual 2020 al finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local pentru activități nonprofit, din domeniile: cultură, tineret și sport

 • Achiziție publică de servicii din 21.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Orașul Mioveni, Mioveni, județul Argeș, face cunoscut Programul anual privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al U.A.T. Orașul Mioveni, pentru activități din domeniul sport, aferent anului 2020

 • Achiziție publică de servicii din 21.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Liești, comuna Liești, județul Galați, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2020, pentru activități nonprofit din domeniile sport și culte

 • Achiziție publică de servicii din 21.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Praid, județul Harghita, face cunoscut Programul anual 2020 al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități din domeniile: cultură-educație, sport, culte, social și turism

 • Achiziție publică de servicii din 21.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Harghita, Miercurea-Ciuc, județul Harghita, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 21.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – U.A.T. Județul Brașov, Brașov, județul Brașov, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, sport, social pentru anul 2020

 • Decizie 3/2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2020 privind pronunțarea asupra sesizării formulate de Curtea de Apel Iași – Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 5.916/99/2016, prin care se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Ordin 268/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 268/2020 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Hotărâre 139/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 139/2020 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil situat în județul Timiș, aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curții de Conturi

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Vânzări – anunțuri de participare la licitație publică – Primăria Comunei Păuliș, cu sediul în Comuna Păuliș, județul Arad, urmează să vândă unteren intravilan cu categoria de folosință curți construcții în suprafață de 2.205 mp, aparținând domeniului privat de interes local

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere – Consiliul Local al Comunei Podoleni, Podoleni, județul Neamț, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de închiriere

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Consiliul Local Sărăteni, comuna Sărăteni, județul Ialomița, urmează să închirieze unspațiu compus din 3 camere, în suprafață totală de 42,25 mp, situat în Căminul Cultural, ce aparține domeniului public

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – U.A.T. Malu cu Flori, Malu cu Flori, județul Dâmbovița, urmează să închiriezeCentrul de Informare Turistică, în suprafață de 62 mp, aparținând domeniului public, cu destinația închiriere în vederea desfășurării unor activități economice

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – U.A.T. Comuna Hărman, Hărman, județul Brașov, urmează să închirieze un teren cu suprafața de 45 mp, aparținând domeniului public, cu destinația spațiu desfășurare activitate comercială

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Direcția pentru Administrarea Piețelor Parcărilor și Cimitirelor Bârlad, Bârlad, județul Vaslui, anunță transmiterea obligației și a dreptului de exploatare a două terenuri în suprafață de 15 mp și respectiv 4 mp, situate în Piața Mică, aparținând domeniului public al Municipiului Bârlad

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Direcția pentru Administrarea Piețelor Parcărilor și Cimitirelor Bârlad, Bârlad, județul Vaslui, anunță transmiterea obligației și a dreptului de exploatare a unor chioșcuri, pentru comercializarea mărfurilor alimentare și industriale, comercializarea și vânzarea angro a legumelor, zarzavaturilor, cerealelor și produselor cerealiere, comercializarea cărnii și a produselor lactate

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale – Primăria Ulmu, Ulmu, județul Brăila, publică anunț de participare la procedura reprezentând concesionarea serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale – Primăria Comunei Sânmartin, localitatea Sânmartin, județul Bihor, publică anunț de participare la procedura reprezentând concesionarea serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație publică – Consiliul Județean Iași, Iași, județul Iași, urmează să concesionezeun teren intravilan în suprafață de 7.800 mp

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație publică – Consiliul Județean Ialomița, Slobozia, județul Ialomița, anunță încheierea unui contract de concesiune de bunuri a obiectivului Parc Fotovoltaic Ialomița I, prin captarea energiei verzi solare, parc situat în comuna Giurgeni, cu o suprafață construită de 12.640 mp

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Fântânele, județul Mureș, anunță Raportul referitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2019, domeniile de interes: cultură și culte

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Orașul Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș, anunță raportul de activitate a finanțării nerambursabile din fondurile bugetului local pe anul fiscal 2019 pentru proiecte sociale, culturale, protecția mediului, tineret și sport

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Livezile, județul Alba, publică Raportul referitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2019, domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava, publică Raportulreferitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2019, domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Praid, județul Harghita, publică Raportul referitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2019, domeniile de interes: cultură, sport și culte

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Ilișești, județul Suceava, publică Raportul referitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2019, domeniul culte

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Orașul Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș, anunță Raportul anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local pe anul fiscal 2019 pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Aghireșu, județul Cluj, publică Raportulreferitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2019, pentru activități nonprofit de interes generaldin domeniile: sport, cultură, culte

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, lansează prima sesiune de selecție publică a proiectelor pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Sibiu pe anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, lansează prima sesiune de selecție publică a proiectelor sportive care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Poian, județul Covasna, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Aghireșu, județul Cluj, invită asociațiile și instituțiile constituite conform legii, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, culte, pe anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Satu Mare, Satu Mare, județul Satu Mare, publică anunț de participarereferitor lafinanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor/proiectelor/acțiunilor culturale și proiectelor/programelor sportive, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local, pe anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Sărăteni, județul Mureș, anunță Programul anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru anul 2020, domeniile de interes: cultural, tineret, culte, educativ-științific

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Orașul Sângeorgiu de Pădure,județul Mureș,face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2020, domeniile de interes: proiecte sociale, culturale, protecția mediului, tineret, sport

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Orașul Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2020, pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Local al Comunei Livezile, județul Alba, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniul sport, aferent anului 2020

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – U.A.T. Comuna Șoimuș, Șohimuș, județul Hunedoara, face cunoscut Programul anual al finanțării nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, sport, educație, culte, social – pe anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Orașul Pecica, județul Arad, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități din domeniile: cultură, sport, social și culte, aferent anului 2020

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Ilișești,comuna Ilișești, județul Suceava, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniul culte, aferent anului 2020

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Dorna Candrenilor, Dorna Candrenilor, județul Suceava, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofitdin domeniul cultură, aferent anului 2020

 • Achiziție publică de servicii din 20.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Vatra Moldoviței, Comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofitdin domeniile: cultură, sport, aferent anului 2020

 • Regulament din 05.02.2020, Ministerul Culturii

  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de obținere a certificatului de traducător în și din limbi străine, din 05.02.2020

 • Ordin 2566/2020, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2566/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de obținere a certificatului de traducător în și din limbi străine

 • Decret 121/2020, Președintele României

  Decretul nr. 121/2020 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

 • Lege 16/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

 • Ordin 3131/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 3/3131/2019 pentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea oncologie medicală din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

 • Ordin 3/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3/3131/2019 pentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea oncologie medicală din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

 • Achiziție publică de servicii din 18.02.2020, Instituție bugetară

  Vânzări – anunțuri de participare la licitație publică – Primăria Moldova Nouă, Orașul Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, urmează săvândă unimobil – teren extravilan, în suprafață de 20.199 mp, aparținând domeniului privat al Orașului Moldova Nouă

 • Achiziție publică de servicii din 18.02.2020, Instituție bugetară

  Vânzări – anunțuri de participare la licitație publică – Primăria Comunei Văleni, comuna Văleni, județul Neamț, urmează să vândăun teren în suprafață de 17.600 mp, situat în domeniul privat al comunei

 • Achiziție publică de servicii din 18.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere – Primăria Orașului Azuga, Azuga, județul Prahova, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de închiriere

 • Achiziție publică de servicii din 18.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere – Municipiul Onești, județul Bacău, anunță ofertanții câștigători în vederea atribuirii contractelor de închiriere

 • Achiziție publică de servicii din 18.02.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Municipiul Câmpulung, județul Argeș, urmează să închirieze un spațiu situat la parterul imobilului din str. Negru Vodă nr. 107, care se află în domeniul privat

 • Achiziție publică de servicii din 18.02.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Consiliul Local Corbii Mari, având sediul în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița, urmează săînchirieze: suprafață construită 75 mp, 1/2 din construcția Hală C1, situată în satul Corbii Mari, punct Piața Târg Săptămânal, pentru desfășurarea de activități economice, domeniul public al comunei

 • Achiziție publică de servicii din 18.02.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – U.A.T. Orașul Curtici, Curtici, județul Arad, urmează să închirieze spații comerciale și birouri situate în incinta Pieței Agroalimentare Curtici, proprietate privată a Orașului Curtici

 • Achiziție publică de servicii din 18.02.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Primăria Orașului Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, urmează să închirieze două terenuri, ambele în suprafață de 80 mp, aparținând domeniului public al Orașului Moldova Nouă

 • Achiziție publică de servicii din 18.02.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Primăria Ilia, Ilia, județul Hunedoara, urmează săînchirieze un teren extravilan (neproductiv), în dlocalitatea Brâznic (lângă râul Mureș), aflat în proprietatea privată a Comunei Ilia

 • Achiziție publică de servicii din 18.02.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Tribunalul Argeș, Pitești, județul Argeș, urmează săînchirieze mai multespații, destinate activității de copiere acte

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – U.A.T. Municipiul Târnăveni, Târnăveni, județul Mureș, anunță Raportul referitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2019, domeniile de interes: cultură/educație/știință, sport, asistență socială

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Cârța, Cârța, județul Sibiu, anunță Raportul referitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2019, domeniul social

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Deva, Deva, județul Hunedoara, publică anunț de participare la selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul general al Municipiului Deva în anul 2020, domeniile de interes: sport, culte, cultură, tineret și social

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Jucu, cu sediul în satul Jucu de Sus, județul Cluj, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2020, domeniile de interes: sport, cultură, culte și social

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Gârbău, județul Cluj, publică anunț de participare pentru concursul de proiecte lansat în cadrul Programului anual de acțiuni/activități sportive în anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Gârbău, județul Cluj, publică anunț de participare pentru concursul de proiecte lansat în cadrul Programului anual de acțiuni/activități culturale în anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Orașului Sulina, Sulina, județul Tulcea, Primăria Orașului Sulina, Sulina, județul Tulcea, acordă finanțări nerambursabile în anul 2020 din bugetul local, pentru activități nonprofit de interes local, domeniul de interes: culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Poian, Poian, județul Covasna, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit pentru domeniile: cultură și recreere, sport, tineret și culte pe anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Județul Sălaj face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit de interes județean, domeniile de interes: tinere/sport/recreație și social, aferent anului 2020

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Aghireșu, județul Cluj, face cunoscut programul anualal finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofitdin domeniile cultură, sport, culte, aferent anului 2020

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Satu Mare, Satu Mare, județul Satu Mare, anunță aprobarea programului pentru acordarea finanțărilor nerambursabileîn anul 2020, domeniile de interes: cultură/recreere/religie, asigurări/asistență socială

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Iclod, județul Cluj, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofitdin domeniile: cultură, sport, educație, culte – pentru anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Sectorul 3 al Municipiului București, anunță acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general, în anul 2020, domeniile de interes: proiecte educative, proiecte sportive și de tineret

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Neamț, Piatra-Neamț, județul Neamț, anunță Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile – valabil pentru anul 2020, domeniile de interes: cultură/învățământ, servicii sociale, activități sportive și de tineret

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Alba, Alba Iulia, județul Alba, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, pentru activități nonprofit din domeniul tineret