Monitorul Oficial

 • Achiziție publică de servicii din 13.02.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Giurgița, cu sediul în comuna Giurgița, județul Dolj, anunță ofertantul câștigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 13.02.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la negociere directă – U.A.T. Comuna Teslui, com. Teslui, jud Dolj, urmează să concesioneze: luciu de apă, Balta Teslui, în suprafață de 27.220 mp și a unei suprafețe de 2780 mp teren aferent acesteia

 • Achiziție publică de servicii din 13.02.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Comuna Havârna, Havârna, județul Botoșani, urmează să concesioneze un teren cu suprafața de 110,00 mp, situat în intravilanul satului Havârna

 • Achiziție publică de servicii din 13.02.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Primăria Bârsești, Principală, Bârsești, județul Vrancea, urmează să concesioneze un teren, cu suprafața de 43 mp, în vederea construirii unei case hram

 • Achiziție publică de servicii din 13.02.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Comuna Pietroasa, cu sediul în localitatea Pietroasa, județul Bihor, urmează să concesioneze un spațiu cu suprafața de 18,83 mp, în imobilul Bibliotecă comunală-parțial, în vederea desfășurării activitații de coafură și alte activități de înfrumusețare

 • Achiziție publică de servicii din 13.02.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Comuna Racovița, Racovița, județul Brăila, urmează să concesioneze un spațiul în suprafață de 44,67 mp, amplasat în incinta Dispensarului Uman Racovița, cu destinația de cabinet stomatologic

 • Achiziție publică de servicii din 14.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Vatra Dornei, Vatra Dornei, județul Suceava, publică Raportul referitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2017, pentru domeniile sport, cultură și social

 • Achiziție publică de servicii din 14.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria municipiului Brad, Brad, județul Hunedoara, publică Raportul referitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2017, pentru domeniile cultură, culte și sport

 • Achiziție publică de servicii din 14.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Sebeș, Sebeș, județul Alba, publică Raport referitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2017

 • Achiziție publică de servicii din 14.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Brașov, Brașov, județul Brașov, lansează invitația de participare la licitația publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități din domeniul cultural

 • Achiziție publică de servicii din 14.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Brașov, Brașov, județul Brașov, lansează invitația de participare la licitația publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități din domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 14.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – U.A.T. Orașul Mioveni, Mioveni, județul Argeș, anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes general și local în domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 14.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Vatra Dornei, Vatra Dornei, județul Suceava, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități din domeniile: cultură, sport, social, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 14.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Brad, Brad, județul Hunedoara, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități din domeniile: cultură/sport/educație/culte/social, pe anul 2018

sursa: www.lege5.ro

 • Ordin 45/2018, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 45/2018 pentru aprobarea Listei prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2018, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

 • Decizie 638/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 638/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. 1, art. 59^1 alin. 1 și alin. 3 și art. 60 alin. 1-4 din Codul penal din 1969 și ale art. 100 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Codul penal

 • Decret 248/2018, Președintele României

  Decretul nr. 248/2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles

 • Decret 247/2018, Președintele României

  Decretul nr. 247/2018 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Contractului-cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017

 • Hotărâre 6/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 6/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

sursa: www.lege5.ro

 • Ordin 3131/2018, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Ordinul nr. 3131/2018 privind includerea în planurile de învățământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, a cursurilor de etică și integritate academică

 • Ordin 179/2018, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 179/2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora

 • Ordin 104/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 104/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș

 • Ordin 43/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 43/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Motru din județul Gorj

 • Ordin 35/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 35/2018 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.149/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale din județul Vrancea

 • Decizie 721/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 721/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) coroborate cu cele ale alin. (5^1) al aceluiași articol din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

sursa: www.lege5.ro

sursa: www.lege5.ro

sursa: www.lege5.ro

 • Raport din 12.02.2018, Parlamentul României

  Raportul Comisiei parlamentare de anchetă din 12.02.2018

 • Hotărâre 10/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 10/2018 privind raportul final al Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial

 • Hotărâre 45/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 45/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei

 • Ordin 442/2018, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 442/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcționar public cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor

 • Ordin 102/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 102/2018 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 din unitatea administrativ-teritorială Căpreni, județul Gorj

 • Decizie 67/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 67/2018 privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului domnului Gheorghe Popescu

 • Decizie 66/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 66/2018 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gheorghe Popescu din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Hotărâre 44/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 44/2018 pentru modificarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012

 • Decizie 677/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 677/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, și ale art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale

 • Hotărâre 7/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 7/2018 pentru desemnarea reprezentanților Parlamentului României, Camera Deputaților, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Național de Administrație

 • Hotărâre 6/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 6/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 5/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 5/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 121/2016 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

 • Hotărâre 4/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 4/2018 privind validarea unor mandate de deputat

 • Hotărâre 9/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 9/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 • Hotărâre 8/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 8/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

sursa: www.lege5.ro

 • Regulament din 31.01.2018, Consiliul Concurenței

  Regulamentul pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 376/2017, din 31.01.2018

 • Ordin 350/2018, Consiliul Concurenței

  Ordinul nr. 350/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 376/2017

 • Ordin 28/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 28/2018 pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor OPEED pentru produsele care pot fi luate în considerare de OPEED-uri în procesul de cuplare unică pentru ziua următoare în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) al Comisiei 2015/1.222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor”

 • Normă metodologică din 29.01.2018, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Normele metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ superior de stat pentru organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare – științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive naționale, precum și a celor pentru studenții capabili de performanțe din 29.01.2018

 • Ordin 3111/2018, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Ordinul nr. 3111/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ superior de stat pentru organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare – științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive naționale, precum și a celor pentru studenții capabili de performanțe

 • Ordin 3110/2018, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Ordinul nr. 3110/2018 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2018 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale

 • Ordin 8/2018, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 8/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului național SIS, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 150/2013

sursa: www.lege5.ro

sursa: www.lege5.ro

 • Ordin 943/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 3058/943/2018 privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I „Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Ordin 3058/2018, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Ordinul nr. 3058/943/2018 privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I „Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Procedură din 23.01.2018, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

  Procedura de control al activității desfășurate de aparatul propriu și entitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni din 23.01.2018

 • Ordin 24/2018, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

  Ordinul nr. 24/2018 pentru aprobarea Procedurii de control al activității desfășurate de aparatul propriu și entitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

 • Ordin 10/2018, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 10/2018 pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 • Hotărâre 41/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 41/2018 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Justiției

 • Decizie 774/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 774/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (2) lit. d) și art. 83 alin. (2) din Codul penal, raportat la dispozițiile art. 318 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizie 722/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 722/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (8) și art. 320 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății coroborate cu cele ale art. 24 și art. 131 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

sursa: www.lege5.ro

sursa: www.lege5.ro