Monitorul Oficial

 • Hotărâre 276/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 276/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor

 • Decizie 131/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 131/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 154 alin. (4) și art. 163 alin. (3) și (6) din Codul de procedură civilă coroborate cu sintagma „indiferent dacă partea a primit sau nu citația ori alt act de procedură personal”, cuprinsă în art. 165 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Ordin 134/2019, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC

  Ordinul nr. 134/2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane

 • Ordin 393/2019, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 393/2019 pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 760/2018

 • Regulament din 16.04.2019, Consiliul Concurenței

  Regulamentul pentru completarea art. 1 din Regulamentul de procedură al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 377/2017, din 16.04.2019

 • Ordin 406/2019, Consiliul Concurenței

  Ordinul nr. 406/2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru completarea art. 1 din Regulamentul de procedură al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 377/2017

 • Decret 438/2019, Președintele României

  Decretul nr. 438/2019 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 21 aprilie Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri

 • Lege 100/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 100/2019 privind instituirea zilei de 21 aprilie – Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri

 • Decret 436/2019, Președintele României

  Decretul nr. 436/2019 pentru promulgarea Legii privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală

 • Lege 98/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 98/2019 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală

 • Decizie 7/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 7/2019 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Maramureș în Dosarul nr. 1.005/336/2018, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: „dacă interpretarea dispozițiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013 permite, în cadrul contestației la executare formulate în baza art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, schimbarea încadrării juridice și a regimului sancționator avut în vedere la momentul judecării cauzei, ca o consecință a recalculării pedepsei «executate sau considerată ca executată», astfel recalculată, urmare aplicării dispozițiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013 cu raportare la art. 43 alin. (1) și (5) din Codul penal”

 • Hotărâre 274/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 274/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Națională „Romarm” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 273/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 273/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Rectificare din 10.05.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Legea nr. 64/2019, din 10.05.2019

 • Ordin 2140/2019, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2140/2019 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

 • Ordin 92/2019, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 92/2019 pentru modificarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părți din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.109/2011

 • Hotărâre 272/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 272/2019 privind constituirea Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă

 • Decizie 41/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 41/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decret 440/2019, Președintele României

  Decretul nr. 440/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Lege 102/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 102/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Decret 437/2019, Președintele României

  Decretul nr. 437/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă” – S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor

 • Lege 99/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 99/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă” – S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială – Direcția de Asistență Socială Zalău, Zalău, județul Sălaj, publică Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local în anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială – Consiliul Local al Municipiului Petroșani – Direcția de Asistență Socială, mun. Petroșani, județul Hunedoara, publică Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local al Municipiului Petroșani în anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 08.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială – Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj Napoca, Cluj-Napoca, județul Cluj, publică Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca în anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 08.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Județean Tulcea, Tulcea, județul Tulcea, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 08.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la negociere directă – U.A.T Belint, Comuna Belint, județul Timiș, intenționează concesionarea unorpășuni

 • Achiziție publică de servicii din 08.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Consiliul Județean Dâmbovița, Târgoviște, județul Dâmbovița, urmează săconcesioneze: teren în suprafață de 12.927 mp și construcții cu suprafața construită de 1.611 mp aferente Taberei școlare Cerbul

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Aghireșu, Aghireșu Fabrici, județul Cluj, publică Raportul contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018, domeniile: sport, cultură și culte

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Frumosu, Str. Principală, Frumosu, județul Suceava, publică Raportul contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018, domeniile de interes: sport, cultură și religie

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Racu, județul Harghita, publică Raportul contractelor de finanțare nerambursabilă atribuite pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Secuieni, Secuieni, județul Harghita, publică Raportul contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018, domeniile de interes: sport, cultură și educație

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Slatina, Slatina, județul Olt, acceptă depunerea ofertelor în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultural, social, sportiv, culte religioase, învățământ, sănătate, mediu

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Gârbău, Gârbău, județul Cluj, accelerează aplicarea procedurii de selecție în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pe anul 2019 pentru domeniul sportiv

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Aghireșu, Aghireșu Fabrici, județul Cluj, acceptă depunerea propunerilor de proiect în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultură, sportși culte

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Beiuș, Beiuș, județul Bihor, publică anunț de participare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, domeniile de interes: cultural-educativ și culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Păulești, Păulești, județul Prahova, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru proiecte sportive pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Dumbrăvița, Dumbrăvița, județul Brașov, acceptă depunerea propunerilor de proiect, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultural-educativ, sport, culte și social

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Băcia, Băcia, județul Hunedoara, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor din domeniile: sport, cultură, educație civică, protecția mediului, social, sănătate și culte, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Zalău, județul Sălaj, organizează sesiunea de selecție și evaluare a ofertelor culturale, pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Lunca de Sus, Lunca de Sus, județul Harghita, acceptă depunerea propunerilor de proiect, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Roșiorii de Vede, Direcția pentru Cultură, Educație, Creație și Sport, Roșiorii de Vede, județul Teleorman, acceptă depunerea oferetelor în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pe anul 2019 pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Gârbău, Gârbău, județul Cluj, publică anunț de participare pentru concursul de proiecte lansat în cadrul Programului anual de acțiuni/activități culturale în anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Local Caransebeș, Caransebeș, județul Caraș-Severin, publică anunț pentru selecția publică de proiecte în vederea acordării finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019 pentru activități din domeniile: sport, culte religioase, cultură, social, educație și protecția mediului

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Muntenii de Sus, Muntenii de Sus, județul Vaslui, acceptă depunerea propunerilor de proiecte, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: culte și sport, pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Frumosu, Frumosu, județul Suceava, acceptă depunerea ofertelor în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: sport, cultură, religie, pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Satu Mare, Satu Mare, județul Satu Mare, publică anunț de participarepentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor/proiectelor în domeniul asistență socială pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Local Sânzieni, comuna Sânzieni, jud. Covasna, anunță concurs de proiecte în anul 2019, pentru domeniile: cultură, sport/tineret și culte, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Ialomița, Slobozia, județul Ialomița, acceptă depunerea propunerilor de proiect, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: sănătate și educație antidrog, educație, culte, sportși protecția mediului

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – U.A.T. – Oraș Comarnic, Comarnic, județul Prahova, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor pentru susținerea activităților de dezvoltare a schimburilor de ordin cultural, social, economic și familial cu alte localități, precum și susținerea activităților de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Șimand, județul Arad, acordă finanțări nerambursabile pe bază de selecție pentru proiecte ale O.N.G. – urilor locale din domeniul sport pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Feldioara, județul Brașov, face cunoscut Programul anual 2019 al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități din domeniul sport, programul „Promovarea sportului de performanță”

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Orașul Vlăhița, Vlăhița, județul Harghita, face cunoscut Programul anual 2019 al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități din domeniile: sport, cultură, social și acțiuni generale economice

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Sânpaul, localitatea Sânpaul, județul Cluj, face cunoscut Programul anual 2019 al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități din domeniile: sport, educație civică, tineret și social

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Săvădisla, Săvădisla, județul Cluj, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniile de interes: cultură și sport

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Nușfalău, Nușfalău, județul Sălaj, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniile de interes: cultură, sport, culte

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Giarmata, Giarmata, județul Timiș, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniul de interes: sport

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Județul Gorj, Târgu Jiu, județul Gorj, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile pentru activități sportive pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Brad, Brad, județul Hunedoara, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniile: cultură/sport/culte – pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Maramureș, Baia Mare, județul Maramureș, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pe anul 2019, domeniile de interes: sport, cultură, tineret

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Craiova, Craiova, județul Dolj, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniile de interes: educație civică, cultură, asistență socială și mediu

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, face cunoscut Programul anual 2019în legătură cuacordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pentru structuri sportive de drept privat

 • Ordin 1624/2019, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 1624/2019 privind aducerea la cunoștința publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Sâncel din județul Alba în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

 • Hotărâre 279/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 279/2019 privind preluarea și darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui sector de drum județean, situat în județul Satu Mare, trecut în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor

 • Hotărâre 278/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 278/2019 privind organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

 • Hotărâre 271/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 271/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și restaurare Cazino Constanța – (clădire S + P + 1E + M, pod parțial și rampa de acces către subsol) și lucrări exterioare (reabilitarea platformă terasă, rețele utilități, zid de apărare și balustradă)”

 • Hotărâre 270/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 270/2019 privind acordarea unor ajutoare de urgență

 • Decizie 44/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 44/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 și art. 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, raportate la art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

 • Decret 442/2019, Președintele României

  Decretul nr. 442/2019 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

 • Ordin 153/2019, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – ANPC

  Ordinul nr. 153/2019 privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice și juridice interesate

 • Ordin 57/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 57/2019 privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013

 • Ordin 402/2019, Banca Națională a României – BNR

  Ordinul nr. 402/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății MAXIM LEASING IFN – S.A.

 • Ordin 2113/2019, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2113/2019 privind blocarea resurselor economice al căror beneficiar real este entitatea desemnată SYRIAN SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER (SSRC)

 • Ordin 765/2019, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 765/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor și al unităților ce funcționează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021

 • Decizie 54/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 54/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decret 433/2019, Președintele României

  Decretul nr. 433/2019 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile

 • Lege 95/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 95/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile

 • Ordin 131/2019, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC

  Ordinul nr. 131/1401/2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie

 • Ordin 1401/2019, Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  Ordinul nr. 131/1401/2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie

 • Hotărâre 259/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 259/2019 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor

 • Hotărâre 258/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 258/2019 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor – Penitenciarul Satu Mare în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”

 • Regulament din 18.04.2019, Guvernul României

  Regulamentul de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, din 18.04.2019

 • Hotărâre 236/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 236/2019 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri

 • Decizie 3/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 3/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 80 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizie 864/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 864/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii