Monitorul Oficial

 • Ordin 6172/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6172/2022 privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024, a modelelor proiectelor cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, precum și a modelelor „Situația solicitărilor operatorilor economici și propunerea de cifră de școlarizare la învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2023-2024” și „Solicitare de școlarizare în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024”

 • Amendament din 30.06.2022, Guvernul României

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 30 iunie 2022 și la Paris la 8 septembrie 2022 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”, ratificat prin Legea nr. 224/2007

 • Decizie 519/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 519/2022 privind înființarea Comitetului interministerial pentru elaborarea cadrului normativ privind reglementarea activităților în spațiul extraatmosferic

 • Decizie 520/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 520/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Tibor Feneși a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Bihor

 • Decret 1246/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1246/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1247/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1248/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 1248/2022, Președintele României

  Decretul nr. /2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Hotărâre 1327/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1327/2022 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 30 iunie 2022 și la Paris la 8 septembrie 2022 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”

 • Hotărâre 1351/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1351/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Clădire Laboratoare de Cercetare în Inteligență Artificială” la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

 • Ordin 3344/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3344/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru distrugerea vaccinurilor împotriva COVID-19 expirate, aflate în stocul centrelor regionale de depozitare și distribuție

 • Decizie 446/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 446/2022 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 4, referitoare la introducerea art. 254^2 , din Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Decret 1240/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1240/2022 privind acreditarea unui ambasador

 • Decret 1239/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1239/2022 privind acreditarea unui ambasador

 • Hotărâre 1347/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1347/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice

 • Ordin 2016/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 1.376/3.997/2.016/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică București – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 3997/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1.376/3.997/2.016/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică București – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1376/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 1.376/3.997/2.016/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică București – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Rectificare din 04.11.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ghidului de finanțare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.595/2022, din 04.11.2022

 • Ordin 6428/2022, Oficiul Național de prevenire și combatere a spălării banilor – ONPCSB

  Ordinul nr. 3.934/154/720/6.428/2022 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar

 • Ordin 720/2022, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – ANPC

  Ordinul nr. 3.934/154/720/6.428/2022 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar

 • Ordin 154/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 3.934/154/720/6.428/2022 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar

 • Ordin 3934/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 3.934/154/720/6.428/2022 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar

 • Ordin 909/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 3.322/909/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora

 • Ordin 3322/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3.322/909/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora

 • Hotărâre 1343/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1343/2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații

 • Hotărâre 1330/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1330/2022 pentru actualizarea valorii de inventar și a elementelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova și trecerea acestuia în domeniul public al orașului Urlați, județul Prahova

 • Hotărâre 1352/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1352/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 384/2022 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021

 • Hotărâre 1349/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1349/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement

 • Decizie 370/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 370/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 99 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

 • Ordin 20898/2022, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

  Ordinul nr. 20898/2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 – Reforme sociale, investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie

 • Ordin 6192/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3.295/6.192/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 2.905/6.074/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022

 • Ordin 3295/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3.295/6.192/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 2.905/6.074/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022

 • Hotărâre 1346/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1346/2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

 • Hotărâre 1329/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1329/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea/Reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România” – Lot SRCF București – Stațiile CF Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Târgoviște Sud, Titu, Videle, lucrare de utilitate publică de interes național

 • Hotărâre 154/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 154/2022 referitoare la Pachetul de primăvară privind Semestrul european 2022, care cuprinde Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Semestrul european 2022 – Pachetul de primăvară – COM(2022) 600 final, Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2022 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2022 – COM(2022) 624 final, Documentul de lucru al Serviciilor Comisiei – Raportul de țară din 2022 privind România care însoțește documentul Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2022 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2022 – SWD(2022) 624 final

 • Hotărâre 153/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 153/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Intervenții pe termen scurt pe piața energiei electrice și îmbunătățiri pe termen lung ale organizării pieței energiei electrice – o direcție de acțiune – COM(2022) 236 final

 • Hotărâre 152/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 152/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un plan de acțiune pentru culoarele de solidaritate UE-Ucraina pentru a facilita exporturile agricole ale Ucrainei și schimburile comerciale bilaterale cu UE – COM(2022) 217 final

 • Hotărâre 151/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 151/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Raportul privind starea spațiului Schengen pentru 2022 – COM(2022) 301 final

 • Hotărâre 150/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 150/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O nouă agendă europeană de inovare – COM(2022) 332 final

 • Hotărâre 149/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 149/2022 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind analiza deficitelor de investiții în domeniul apărării și calea de urmat – JOIN(2022) 24 final

 • Hotărâre 148/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 148/2022 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – Un parteneriat strategic cu Golful – JOIN(2022) 13 final

 • Hotărâre 147/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 147/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor implicate în acțiuni de mobilizare publică împotriva procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive („Acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării publice”) – COM(2022) 177 final

 • Hotărâre 146/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 146/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicațiile geografice ale Uniunii Europene pentru vin, băuturi spirtoase și produse agricole, precum și privind sistemele de calitate pentru produsele agricole, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013, (UE) 2017/1.001 și (UE) 2019/787 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 – COM(2022) 134 final

 • Hotărâre 145/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 145/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Actului privind consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun – COM(2022) 349 final

 • Hotărâre 144/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 144/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții specifice pentru programele de cooperare pentru perioada 2014-2020 sprijinite de Instrumentul european de vecinătate și în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în urma perturbării implementării programelor – COM(2022) 362 final

 • Hotărâre 143/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 143/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 1.108/70 al Consiliului de introducere a unui sistem de înregistrare contabilă a cheltuielilor aferente infrastructurilor de transport feroviar, rutier și pe căi navigabile interioare și a Regulamentului (CE) nr. 851/2006 al Comisiei de precizare a posturilor care se vor înscrie la diferite poziții din situația contabilă, prezentate în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 1.108/70 al Consiliului – COM(2022) 381 final

 • Hotărâre 142/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 142/2022 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea de asistență macrofinanciară excepțională Ucrainei, consolidarea fondului comun de provizionare prin garanții din partea statelor membre și prin provizionare specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina garantate în temeiul Deciziei nr. 466/2014/UE și de modificare a Deciziei (UE) 2022/1.201 – COM(2022) 557 final

 • Ordonanță de urgență 148/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 148/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, precum și a Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor

 • Hotărâre 1328/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1328/2022 privind actualizarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aprobarea transmiterii, din domeniul public al statului român și administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași în domeniul public al municipiului Iași, a unui imobil

 • Hotărâre 1332/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1332/2022 privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice ale unui imobil cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Sportului, prin Sport Club Municipal Deva, și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Deva

 • Hotărâre 1335/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1335/2022 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Finanțelor – Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, și transmiterea acestuia în domeniul public al orașului Cavnic, precum și modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 518/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 518/2022 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Ruana Florina Ceaușescu din funcția de vicepreședinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decret 1234/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1234/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992

 • Decret 1235/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1235/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice

 • Decret 1236/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1236/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Decret 1237/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1237/2022 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

 • Hotărâre 82/2022, Camera Auditorilor Financiari din România – CAR

  Hotărârea nr. 82/2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 74/2014 privind aprobarea formularelor pentru raportarea anuală a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărâre 83/2022, Camera Auditorilor Financiari din România – CAR

  Hotărârea nr. 83/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 99/2018 privind acordarea vizei anuale pentru desfășurarea activităților de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, începând cu anul 2019

 • Lege 290/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 290/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992

 • Lege 291/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 291/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice

 • Lege 292/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 292/2022 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății