Monitorul Oficial

 • Normă metodologică din 06.04.2020, Guvernul României

  Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, 06.04.2020

 • Hotărâre 282/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii -IMM INVEST ROMÂNIA

 • Hotărâre 281/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

 • Ordin 589/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 589/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice

 • Ordin 48/2020, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 48/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și a Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 47/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modul de soluționare a cererilor pentru transferul autorizațiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură națională

 • Normă metodologică din 03.04.2020, Ministerul Sănătății – MS

  Normele metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale, din 03.04.2020

 • Ordin 566/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 566/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale

 • Hotărâre 280/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 280/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune „CNCIR” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Hotărâre 279/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 279/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Compania Națională „Romarm” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Ordin 934/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 934/2020 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoiriiParcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilornr. 324/2020, pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programuluiprivind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelorde transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobatprin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020, și pentru instituirea unor măsuriprivind programele finanțate din Fondul pentru mediu

 • Ordin 577/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 577/2020 privind desemnarea din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București a coordonatorilor pentru gestionarea situației COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României

 • Protocol din 06.04.2020, Ministerul Sănătății – MS

  Protocol specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV2), din 06.04.2020

 • Ordin 570/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 570/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV2)

 • Ordonanță de urgență 43/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

 • Ordin 42/2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 42/2020 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România și în Lista recomandată a soiurilor, precum și pentru verificarea purității varietale a soiurilor multiplicate

 • Hotărâre 241/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 241/2020 pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Creșterea securității și siguranței traficului de pasageri pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța”

 • Ordin 555/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

 • Hotărâre 265/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 265/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale de Radiocomunicații – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 • Achiziție publică de servicii din 06.04.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, București, anunță Lista asociațiilor și fundațiilor cărora li s-au acordat subvenții de la bugetul local, în anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială – Direcția de Asistență Socială Brașov, Brașov, județul Brașov, anunță Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au acordat subvenții de la bugetul local în anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Vânzări – anunțuri de participare la licitație publică – U.A.T. Comuna Muntenii de Jos, comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui, urmează să vândă un teren, proprietate privată a comunei, situat în satul Băcăoani, cu suprafața de 600 mp

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Primăriei Comunei Almaș, Almaș, județul Arad, urmează să închirieze un spațiu, în suprafață de 82 mp, aparținând domeniului public, cu destinația spațiu cultural-sportiv, situat în Căminul cultural Almaș

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Unitatea Administrativ-Teritorială Mironeasa, satul Mironeasa, comuna Mironeasa, județul Iași, urmează să închirieze 3 loturi, teren pășune, proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Gura Văii, județul Bacău, urmează să închirieze o suprafață de 103,40 ha pășuni, aparținând domeniului privat al comunei

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Primăria Comunei Remetea, cu sediul în comuna Remetea, județul Bihor, urmează să închirieze o suprafață totală de 133,00 ha, aparținând domeniului privat al Comunei Remetea

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Luica, județul Călărași, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Siriu, Siriu, județul Buzău, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație publică – Consiliul Județean Tulcea, Tulcea, județul Tulcea, urmează să concesioneze un teren piscicol ocupat de Amenajarea Piscicolă Periteașca, în suprafață de 1713,85 ha, situat în extravilanul comunei Murighiol, aparținând domeniului public al județului Tulcea

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație publică – Consiliul Județean Tulcea, Tulcea, județul Tulcea, urmează să concesioneze un teren agricol în suprafață de 1410,5068 ha, situat în Amenajarea Agricolă Ostrov Tătaru, bun care aparține domeniului public de interes județean, cu destinația de teren agricol

 • Achiziție publică de servicii din 06.04.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Orașul Deta, județul Timiș, lansează un apel de proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru domeniile: asociații și fundații, sport

 • Achiziție publică de servicii din 06.04.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Tritenii de Jos, județul Cluj, acceptă depunerea ofertei în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 06.04.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Săcălășeni, județul Maramureș, acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul general al Comunei Săcălășeni, în anul 2020, domeniile de interes: sport și cultură

 • Achiziție publică de servicii din 06.04.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Fântânele, județul Mureș, invită unitățile de cult, care își desfășoară activitatea în raza administrativ-teritorială a comunei, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă

 • Achiziție publică de servicii din 06.04.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Județul Bistrița-Năsăud, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, anunță Programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local, pe anul 2020, domeniile de interes: sport, cultură, tineret, social, protecția mediului