Monitorul Oficial

 • Decizie 36/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 36/2019 privind examinarea sesizării formulată de Tribunalul Gorj – Secția contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 2.335/318/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Ordin 1364/2019, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1364/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Decizie 222/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 222/2019 pentru numirea domnului Radu-Mihai Cristescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei

 • Decizie 255/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 255/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, în interpretarea dată prin Decizia nr. 32 din 11 decembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, precum și ale art. 80 alin. (2) lit. d) și art. 83 alin. (2) din Codul penal

 • Ordin 1581/2019, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 1581/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”

 • Act din 10.09.2019, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Civic Maghiar – Magyar Polgari Part, din 10.09.2019

 • Hotărâre 36/2019, Senatul României

  Hotărârea nr. 36/2019 pentru alegerea președintelui Senatului

 • Hotărâre 659/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 659/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Iași de către domnul Blanaru Constantin-Adrian

 • Hotărâre 658/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 658/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Cotîrleț Paul-Claudiu

 • Hotărâre 657/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 657/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Mera Nicolae-Gheorghe

 • Hotărâre 656/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 656/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către domnul Ivancea Valentin

 • Hotărâre 655/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 655/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către domnul Marin Horațiu-Lucian

 • Hotărâre 654/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 654/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu

 • Hotărâre 653/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 653/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către domnul Hogea Cătălin-Ionuț

 • Hotărâre 652/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 652/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Ivancea Valentin

 • Hotărâre 651/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 651/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către doamna Coșa Maricica-Luminița

 • Hotărâre 650/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 650/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Popescu Monica

 • Decizie 217/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 217/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) și art. 298 din Codul penal, ale art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2017, în ansamblul său, ale Legii nr. 8/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și ale Legii nr. 9/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

 • Achiziție publică de servicii din 06.09.2019, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Copalnic Mănăștur, jud. Maramureș, anunță închirierea unui teren în suprafață de 2490 mp, situat în locul denumit „În Luncă”

 • Achiziție publică de servicii din 06.09.2019, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Primăria Comunei Dorna Candrenilor, Dorna Candrenilor, județul Suceava, anunță închirierea unui imobil compus din teren în suprafață totală de 669 mp, împrejmuit, și construcție administrativă în suprafață de 212 mp

 • Achiziție publică de servicii din 06.09.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație publică – Consiliul Județean Tulcea, Tulcea, județul Tulcea, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 52,3261 ha (523.261 mp), situat în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu

 • Achiziție publică de servicii din 09.09.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație publică – Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dănicei, cu sediul în satul Bădeni, comuna Dănicei, județul Vâlcea, urmează să concesioneze o suprafață de 2000 mp, teren intravilan, punctul „Dealu Lăunele”

 • Achiziție publică de servicii din 06.09.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație publică – Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dănicei, cu sediul în satul Bădeni, comuna Dănicei, județul Vâlcea, urmează să concesioneze o suprafață de 150 mp teren intravilan, situat în punctul „Bloc Sediu- Administrativ”

 • Achiziție publică de servicii din 09.09.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Orașul Aleșd, Aleșd, județul Bihor, anunță Programul anual – completare – pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019, domeniul de interes:culte religioase

 • Decizie 221/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 221/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Claudiu-Sorin Roșu-Mareș din funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Decizie 220/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 220/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Gușatu din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

 • Decizie 219/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 219/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Viorel Timotei Florentie Oprea-Stoian din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale

 • Decizie 218/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 218/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Huzău din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul

 • Decizie 217/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 217/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marius Dumitrașcu din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei

 • Hotărâre 649/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 649/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Ordin 4910/2019, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Ordinul nr. 4910/2019 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2019-2020

 • Ordin 1323/2019, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1323/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 476/2017 privind organizarea și funcționarea structurilor care acordă asistență medicală și îngrijirea bolnavilor cu arsuri

 • Anexă din 28.08.2019, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

  Anexa la Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.296/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, din 28.08.2019

 • Regulament 2/2019, Banca Națională a României – BNR

  Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

 • Metodologie din 30.08.2019, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, din 30.08.2019

 • Ordin 5090/2019, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Ordinul nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021

 • Ordin 1296/2019, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

  Ordinul nr. 1296/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii