Monitorul Oficial

 • Normă 10/2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 10/2020 privind prospectul fondului de pensii ocupaționale

 • Hotărâre 212/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 212/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 • Ordin 441/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 441/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Hotărâre 6/2020, Camera Consultanților Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 6/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020

 • Procedură din 19.03.2020, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Procedura privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României din 19.03.2020

 • Ordin 46/2020, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 46/2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României

 • Ordin 44/2020, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 44/2020 pentru operaționalizarea conducerii poliției locale de către structurile Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordonanță de urgență 28/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decizie 769/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 769/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 303 alin. (2) și ale art. 407 alin. (2) din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. 169 alin. 2 și 4 din Codul penal din 1969

 • Ordin 393/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 393/2020 privind numirea reprezentanților părții române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

 • Ordin 523/2020, Camera Deputaților

  Ordinul nr. 523/2020 pentru completarea Ordinului secretarului general al Camerei Deputaților nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării și rectificării, precum și ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României

 • Hotărâre 195/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 195/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, transmiterea dreptului de administrare al acestuia de la Societatea Română de Radiodifuziune la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în mod corespunzător

 • Ordin 1699/2019, Serviciul Român de Informații – SRI

  Ordinul nr. 1699/2019 pentru modificarea Ordinului directorului Serviciului Român de Informații nr. 1.526/2015 privind aprobarea însemnului heraldic și a drapelului distinctiv ale Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

 • Ordin 39/2020, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 39/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui ofițer din Ministerul Apărării Naționale

 • Ordin 40/2020, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 40/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofițeri din Ministerul Apărării Naționale

 • Regulament din 10.03.2020, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Regulamentul privind numirea în funcții de conducere a procurorilor și revocarea din aceste funcții, din 10.03.2020

 • Hotărâre 219/2020, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotărârea nr. 219/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcții de conducere a procurorilor și revocarea din aceste funcții

 • Ordin 3374/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 3374/2020 pentru completarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2020, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.092/2020

 • Ordin 23/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 23/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici și al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, din producția internă curentă și/sau din depozitele de înmagazinare și de modificare și completare a Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2019 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale și furnizorii de gaze naturale sau clienții finali eligibili, precum și pentru modificarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

 • Hotărâre 202/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 202/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia

 • Act din 20.03.2020, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România, din 20.03.2020

 • Ordin 589/2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 589/2020 pentru modificarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiștilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția și experților tehnici de calitate și extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 364/2010

 • Ordin 385/2020, Ministerul Tineretului și Sportului – MTS

  Ordinul nr. 385/2020 privind recunoașterea oficială a practicării în România a ramurii de sport „Sumo”

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială – Direcția de Asistență Socială Zalău, Zalău, județul Sălaj, anunță Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local în anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială – Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați, Galați, anunță Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local în anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 18.03.2020, Instituție bugetară

  Anunț de atribuire a contractelor de vânzare – Primăria Orașului Vicovu de Sus, cu sediul în orașul Vicovu de Sus, județul Suceava, anunță ofertanții câștigători în vederea atribuirii contractelor de vânzare

 • Achiziție publică de servicii din 18.03.2020, Instituție bugetară

  Vânzări – anunțuri de participare la licitație publică – Comuna Giarmata, cu sediul în comuna Giarmata, județul Timiș, urmează să vândă 11 parcele, aparținând domeniului privat al Comunei Giarmata, în cartierul „Primăverii”, situate în localitatea Giarmata

 • Achiziție publică de servicii din 18.03.2020, Instituție bugetară

  Vânzări – anunțuri de participare la licitație publică – Comuna Giarmata, cu sediul în comuna Giarmata, urmează să vândă 12 parcele, aparținând domeniului privat al Comunei Giarmata, în cartierul „Primăverii”, situate în localitatea Giarmata

 • Achiziție publică de servicii din 18.03.2020, Instituție bugetară

  Vânzări – anunțuri de participare la licitație publică – Comuna Giarmata, cu sediul în comuna Giarmata, județul Timiș, urmează să vândă 12 parcele, aparținând domeniului privat al Comunei Giarmata, în cartierul „Primăverii”, situate în localitatea Giarmata

 • Achiziție publică de servicii din 18.03.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere – Consiliul Local Corbii Mari, având sediul în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de închiriere

 • Achiziție publică de servicii din 18.03.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Consiliul Local Corbii Mari, având sediul în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița, urmează să închirieze un teren intravilan, în suprafață utilă de 570 mp, din domeniul privat al comunei, pentru desfășurarea de activități economice

 • Achiziție publică de servicii din 18.03.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Comuna Chirnogi, Chirnogi, județul Călărași, urmează să închirieze un teren arabil în suprafață totală de 276,44 ha, proprietate privată a comunei

 • Achiziție publică de servicii din 18.03.2020, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Mărculești, cu sediul în comuna Mărculești, județul Ialomița, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Dragomirești-Vale, cu sediul în comuna Dragomirești-Vale, jud. Ilfov, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2020, domeniile de interes: „Promovarea sportului de performanță”

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Plosca, Plosca, județul Teleorman, acceptă depunerea ofertei în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, Timișoara, județul Timiș, face cunoscut Programul anual 2020 al finanțărilor nerambursabile, în sumă de 700.000 lei, pentru activități din domeniul social

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Feleacu, județul Cluj, anunță Programul anual 2020 pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local, domeniile de interes: cultură și culte

 • Decizie din 17.02.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 11/2020 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău – Secția I civilă, în Dosarul nr. 1.001/103/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile

 • Hotărâre 206/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 206/2020 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

 • Hotărâre 205/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 205/2020 pentru suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicații Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

 • Hotărâre 201/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății

 • Hotărâre 159/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 159/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală (necarbogazoasă), perimetrul Barnar Vest, județul Suceava

 • Hotărâre 3/2020, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 3/2020 pentru încuviințarea măsurii adoptate de Președintele României privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României