Monitorul Oficial

 • Decizie 13/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 13/2019 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București vizând „interpretarea dispozițiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul dacă acestea constituie sau nu un impediment legal la dobândirea dreptului de proprietate asupra construcției prin efectul accesiunii imobiliare artificiale”

 • Ordin 805/2019, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 805/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea și declararea potențialilor donatori de organe și/sau țesuturi și/sau celule aflați în moarte cerebrală

 • Ordin 804/2019, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 804/2019 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 • Ordin 803/2019, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 803/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant

 • Decizie 102/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 102/2019 privind aplicarea mobilității pentru doamna Iulia Cîrcei din funcția publică de secretar general în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărâre 360/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 360/2019 pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2018

 • Hotărâre 22/2019, Senatul României

  Hotărârea nr. 22/2019 privind cererea de urmărire penală a domnului senator Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru

 • Decizie 107/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 107/2019 pentru exercitarea atribuțiilor președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 • Decizie 106/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 106/2019 pentru revocarea doamnei Adriana Cotel din funcția de membru al Consiliului de administrație și de președinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 • Decizie 105/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 105/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Darius-Bogdan Vâlcov din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizie 104/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 104/2019 privind numirea doamnei Mirela Călugăreanu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 103/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 103/2019 privind eliberarea doamnei Mihaela Triculescu din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 104/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 104/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2^1 ) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

 • Decizie 103/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 103/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice

 • Decizie 197/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 197/2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (13) și (14) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice și ale art. 41 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

 • Hotărâre 344/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 344/2019 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

 • Decret 488/2019, Președintele României

  Decretul nr. 488/2019 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018

 • Hotărâre 342/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 342/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărâre 341/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 341/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărâre 340/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 340/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărâre 339/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 339/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărâre 337/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 337/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vrancea de către domnul Costandache Ticu

 • Hotărâre 336/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 336/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vrancea de către domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin

 • Hotărâre 323/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 323/2019 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea centrelor județene din subordinea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

 • Ordonanță de urgență 37/2019, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

 • Ordin 2105/2019, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2105/2019 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat pe malul stâng al Dunării, în aval de Sulina, Sulina, județul Tulcea, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Farul de pe digul de sud al Comisiei Europene a Dunării, în categoria m – monument, II – arhitectură, în grupa valorică B

 • Ordin 2104/2019, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2104/2019 privind clasarea ca monumente istorice a imobilelor situate la adresa poștală Str. A I-A nr. 65, Sulina, județul Tulcea, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Uzina de apă, în categoria a – ansamblu, Turnul de Apă, Casa mașinilor, Casa filtrelor, Locuința, în categoria m – monument, II – arhitectură, în grupa valorică A

 • Ordin 2100/2019, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2100/2019 privind clasarea ca monumente istorice a imobilelor situate la adresa poștală Str. A I-A nr. 202, Sulina, județul Tulcea, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Vile ale Comisiei Europene a Dunării – ansamblu II, în categoria a – ansamblu, Vila 1 – corp C9 nc 30460-C9, Vila 2 – corp C11 nc 30460-C11, în categoria m – monument, II – arhitectură, în grupa valorică B

 • Ordin 2099/2019, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2099/2019 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poștală Str. A I-A nr. 202, Sulina, județul Tulcea, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Sediul Serviciului Tehnic al Comisiei Europene a Dunării – corp C2, nc 30460-C2, în categoria m – monument, II – arhitectură, în grupa valorică B

 • Decizie 101/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 101/2019 privind numirea doamnei Ana-Maria Bușoniu în funcția de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizie 214/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 214/2019 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 în ansamblul său

 • Achiziție publică de servicii din 30.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – U.A.T. Comuna Tomșani, Tomșani, județul Prahova, nunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 30.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Consiliul Județean Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 350 mp, în scopul construirii unor spații de agrement, respectiv loc de joacă pentru copii și spațiu de alimentație publică

 • Achiziție publică de servicii din 30.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Consiliul Județean Tulcea, Tulcea, județul Tulcea, urmează să concesioneze un teren piscicol în suprafață de 1713,85 ha, la care se adaugă și activele corespunzătoare

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Florești, Florești, județul Cluj, publică Raportul contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018, domeniile de interes: cultură, educație și social

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, județul Cluj, publică Raportul contractelor de finanțare nerambursabile alocate pentru activități nonprofit de interes local de la bugetul propriu, încheiate în anul fiscal 2018

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, județul Cluj, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, domeniul de interes: sport

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ialomița, Slobozia, județul Ialomița, organizează în perioada 31.05 – 25.10.2019, Concursul local de proiecte de tineret 2019

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – U.A.T. Orașul Pucioasa, Pucioasa, județul Dâmbovița, acceptă depunerea oferetelor în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, domeniile de interes: sport și culte

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea, Focșani, județul Vrancea, organizează în perioada 04.06 – 25.10.2019, Concursul local de proiecte de tineret 2019

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Căpâlnița, județul Harghita, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, domeniile de interes: sport, culte religioase și activități pentru tineret

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, Buzău, județul Buzău, organizează Concurs local de proiecte în cadrul, subprogramul P 5.1. „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive” în perioada 19.06-15.11.2019

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Turia, Turia, județul Covasna, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, domeniile de interes: cultural, educativ-științifice, sportive, de recreere, de tineret și culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Tulcea, Tulcea, județul Tulcea, lansează invitația de participare la licitația publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pe anul 2019 pentru activități din domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Local Sâncrăieni, Comuna Sâncrăieni, județul Harghita, lansează invitația de participare la licitația publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pe anul 2019 pentru activități din domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila, Brăila, județul Brăila, organizează în perioada 3 iunie-5 august 2019 Concursul local de proiecte în cadrul Programului Național „România în Mișcare” 2019, subprogramul P 5.1. „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”.

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Ardud, Ardud, județul Satu Mare, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, domeniile de interes: cultură, social, culte și sport

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Domnești, județul Ilfov, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2019, domeniile de interes: „Promovarea sportului de performanță”

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Măneciu, Măneciu, județul Prahova, face cunoscută intenția de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2019 pentru sesiunea de selecție a proiectelor, domeniile de interes: sport, culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Iași, Iași, județul Iași, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019 pentru domeniul social

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Pitești, Pitești, județul Argeș, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile pe anul 2019, pentru activități din domeniul culte

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Sita Buzăului, Sita Buzăului, județul Covasna, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniile de interes: proiecte de recreere, de tineret și sportive; proiecte culturale; susținerea cultelor

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Brăila, Brăila, județul Brăila, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniile de interes: cultură și social

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – U.A.T. Comuna Ghelința, Ghelința, județul Covasna, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniile de interes: cultură și sport

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Local al Comunei Fântânele, Fântânele, județul Mureș, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniile de interes:cultură, tineret, sport și culte

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Centrul Cultural Județean Arad, Arad, județul Arad, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniile de interes: educație-sănătate, cultură tradițională, producții editoriale, tineret, sport, turism-protecția mediului

 • Achiziție publică de servicii din 31.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – U. A.T. Comuna Florești, Florești, județul Cluj, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit pe anul 2019, domeniile de interes: cultură-educație-social, sport și culte

 • Ordin 2304/2019, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2304/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii iunie 2019

 • Ordin 330/2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 330/2019 pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2019 – 31 martie 2019, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Ordin 324/2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 324/2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 237/2019 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Prundu-Gostinari, al Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Prundu-Mislea și al Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Putineiu-Giurgiu din județul Giurgiu, în proprietatea acestor organizații

 • Ordonanță de urgență 38/2019, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

 • Decizie 265/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 265/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizie 92/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 92/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 și art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari