Lichidatori Judiciari

UNIUNEA NATIONALA A PRACTICIENILOR IN INSOLVENTA

În anul 1998 a apărut prima formă de organizare profesională, respectiv Asociaţia Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare din România, cu cca 150 de membri (economişti, jurişti şi ingineri).
Prin apariţia unui act normativ, emis de Guvernul României (O.U.G nr.79/1999), Asociaţia a fost abilitată să organizeze Congresul inaugural al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare, la data de 27 noiembrie 1999 (dată care marchează momentul constituirii profesiei liberale de practician în reorganizare şi lichidare).
UNPIR a fost prima organizaţie profesională din România care a inclus în legea sa de funcţionare dreptul de liberă practică a persoanelor ce deţin aceeaşi calificare profesională, în statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, respectivele prevederi fiind în concordanţă cu directivele Uniunii Europene, referitoare la libera circulaţie a persoanelor, serviciilor, mărfurilor şi capitalurilor.

sursa: www.unpir.ro

  • Practicieni stagiari
  • Practicieni definitivi organizati in cabinete individuale
  • Practicieni definitivi asociati in societati profesionale
  • Practicieni definitivi angajati
  • Societati profesionale cu personalitate juridica
  • Filiale ale societatilor profesionale cu personalitate juridica
  • Persoane incompatibile
  • Radieri

Lista completa si actualizata o puteti vedea pe siteul oficial UNPIR sau accesand https://www.unpir.ro/tablou

  • Cabinete Insolventa