• Normă din 28.01.2021, Camera Auditorilor din România – CAR

  Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021, din 28.01.2021

 • Hotărâre 5/2021, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 5/2021 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021

 • Hotărâre 4/2021, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 4/2021 privind stabilirea datei Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în ziua de 17 aprilie 2021, prin vot la distanță

 • Ordin 3203/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3203/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

 • Ordin 108/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 74/108/2021 pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 • Ordin 74/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 74/108/2021 pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 • Ordin 72/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 72/2021 privind stabilirea reglementărilor pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (8) și art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

 • Hotărâre 22/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 22/2021 privind modificarea și completarea cap. XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019